Nieuws

Welke garantie heb je op jouw huisdier?

03 december 2021
Man van de achterkant houdt jonge witte labrador vast

Heeft je nieuwe huisdier een afwijking waar je niets van wist? Als koper moet je weten wat je rechten zijn. Wij lichten ze toe. 

Wanneer je een nieuwe harige vriend koopt, is de kweker verplicht je een garantiecertificaat te overhandigen om je te beschermen in geval van onvoorziene omstandigheden. Dit verschilt van regio tot regio. 

In Brussel en Vlaanderen

In Brussel en Vlaanderen is dit garantiecertificaat gewijzigd om te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot de garantie van twee jaar. In geval van niet-naleving (bv. een besmettelijke of erfelijke ziekte zoals parvovirose bij de hond of infectieuze buikvliesontsteking bij de kat) kun je een beroep doen op deze garantie, die je in staat stelt de diergeneeskundige zorg te kiezen die nodig is om je huisdier weer op de been te krijgen.

Gedurende de eerste zes maanden na de levering van het dier hoef je niet te bewijzen dat de ziekte bestond op het moment van de levering. De verkoper kan echter het tegendeel bewijzen. De koper kan de volledige terugbetaling van de veterinaire kosten of een billijke vermindering van de prijs vragen. In geval van overlijden van het dier kan op kosten van de verkoper ontbinding van de overeenkomst worden gevorderd voor een rechtbank, mits wordt bewezen dat de verkoper verantwoordelijk is voor de doodsoorzaak.

In Wallonië 

De federale regels zijn hier nog steeds van toepassing. Het garantiecertificaat moet je echter beschermen tegen aangeboren gebreken die niet door de kweker zijn vermeld op het ogenblik van de verkoop of tegen bepaalde ziekten die zich manifesteren in de dagen na de verkoop.  

Deze ziektes en afwijkingen moeten worden vastgesteld binnen 10 dagen vanaf de dag na de geboorte van de hond, met uitzondering van besmettelijke hepatitis, die moet worden vastgesteld binnen 6 dagen vanaf de dag na de geboorte van het dier.  

In elk geval moet je, zodra je een ongewoon gebrek of een ziektesymptoom opmerkt, je dierenarts raadplegen om een door hem bevestigde diagnose te stellen. 

Indien je gebruik wenst te maken van uw garantie, kan dit op verschillende manieren

  • Als je besluit je huisdier terug te brengen, krijg je de aankoopprijs van het dier terugbetaald.
  • Als je besluit je huisdier te houden, krijg je een vergoeding van 50% van de aankoopprijs of voor een ander dier van hetzelfde ras, geslacht en waarde. In dat geval moet een nieuwe garantie worden afgegeven voor het vervangende dier, gedekt door een nieuw certificaat.
  • Als je ervoor kiest het dier te vervangen en de verkoper je binnen 8 maanden nog steeds geen dier van hetzelfde ras, geslacht en waarde heeft aangeboden, wordt het aankoopbedrag volledig terugbetaald.
  • Bovendien moet de verkoper, mits de procedure is gevolgd, de farmaceutische en veterinaire kosten vergoeden voor een bedrag van ten hoogste 30% van de aankoopprijs van het dier.

hond en kat samen

Verborgen gebreken

Naast de wettelijke garantie moet de verkoper altijd de voorwaarden van de “vrijwaring voor gebreken van de verkochte zaak” naleven, zoals bepaald in artikels 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek. Volgens die artikelen is “de verkoper gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht”. Die garantie geldt zowel in de overeenkomsten afgesloten tussen een verkoper en een consument als in de overeenkomsten afgesloten tussen particulieren.

Om aanspraak te maken op die garantie moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan:

  • Het gebrek moet al bestaan, zelfs als kiem, op het moment van de aankoop.
  • Het gebrek moet verborgen zijn en moet een zekere ernst hebben. De rechtspraak beschouwt een verborgen gebrek doorgaans als een gebrek dat zelfs aan een grondig onderzoek door een voorzichtige en toegewijde persoon zou zijn ontsnapt.
  • Het gebrek moest gekend zijn door de verkoper en ongekend zijn door de koper.
  • De koper moet dus bewijzen dat de verkoper oneerlijk is geweest, wat soms heel moeilijk is. Als het om een professionele verkoper gaat, wordt hij echter verondersteld het gebrek te kennen en is het dus aan die verkoper om te bewijzen dat hij het niet wist.

Let wel op: wacht niet te lang om die garantie in te roepen: “De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken...”

Bekijk ons platform huisdieren