Nieuws

Een warmtepompboiler: snel rendabel ten opzichte van een elektrische boiler

27 mei 2022
warmtepompboiler, warm water

Warmtepompboilers verbruiken drie tot vier keer minder dan een klassieke elektrische boiler en vallen daardoor erg voordelig uit. Dat geldt des te meer nu de elektriciteitsprijzen zo hoog staan. De terugverdientijd van deze investering van enkele duizenden euro’s kan in die omstandigheden vrij kort zijn.

Er zijn tal van mogelijkheden om warm water aan te maken. Een systeem dat aan populariteit wint maar misschien nog te weinig gekend is, is dat van de warmtepompboiler. De techniek van dit toestel is al even eenvoudig als geniaal. Er wordt gewoon warmte uit de lucht gehaald en die warmte wordt benut om water op temperatuur te brengen.

Drie tot vier keer efficiënter

Met de huidige stroomprijzen kost het verbruik van een elektrische boiler, dat vroeger al een flinke hap uit het gezinsbudget nam, nog een pak meer. Je doet er dan ook goed aan om een efficiënter en zuiniger toestel te plaatsen, als de gelegenheid zich voordoet, en de bestaande elektrische boiler zeker niet door eenzelfde klassieke model te vervangen maar veeleer door een warmtepompboiler.

In een eerdere test konden we bij een simulatie van een dag van normaal gebruik van warm water van 55°C boiler (bij een verbruik van 100 liter warm water per dag) immers een efficiëntie noteren - doorgaans aangeduid als de COP of Coefficient of Performance – die drie tot vier keer beter was dan die van een klassieke elektrische boiler. Dat betekent dat je de energiekosten dan door drie tot vier mag delen! Heb je bijvoorbeeld een verbruik van 2000 kWh per jaar en nog slechts 600 kWh per jaar bij een warmtepompboiler, dan bespaar je jaarlijks al gauw 500 euro op je stroomfactuur!

Premie drukt de aankoopprijs

Voor een warmtepompboiler betaal je veelal € 2000 tot € 3000, btw en plaatsing niet inbegrepen. Maar elk Gewest kent een premie toe voor dit type toestel:

  • in Vlaanderen gaat het om een bedrag van € 540 (voor facturen vanaf 1/7/2022), dat nog kan oplopen tot € 810 voor wie over exclusief nachttarief beschikt;
  • Brussel hanteert een premie van € 1400, € 1500 of € 1600 afhankelijk van het gezinsinkomen;
  • het Waals Gewest voorziet een premie van € 500 tot € 3 000 volgens het gezinsinkomen. Waar normaal eerst een woonaudit moet gebeuren, is die voorwaarde tijdelijk opgeschort tussen 1/6/2022 en 30/10/2023.

De btw-verlaging die geldt voor een warmtepomp, geldt evenwel niet voor een warmtepompboiler. Is je woning jonger dan 10 jaar, dan betaal je dus 21% btw.

Zoveel mogelijk de warmtepompfunctie benutten

De warmtepomp van het toestel krijgt de temperatuur van het water zonder problemen op 55°C. Als je daarboven gaat, moet de elektrische weerstand wel bijspringen. Logischerwijs verhoogt dit dan het energieverbruik en zakt het rendement van het toestel. De temperatuur in die mate verhogen wordt enkel aangeraden als je snel warm water nodig hebt of als je graag meer warm water ter beschikking wilt hebben op de gewone gebruikstemperatuur, bijvoorbeeld omdat alle leden van het gezin dezelfde dag een bad willen kunnen nemen.

Gecombineerd met zonnepanelen?

Heb je zonnepanelen, dan zal het des te interessanter zijn om jouw warmtepompboiler overdag te laten draaien, op het moment dat jouw zonnepanelen goed produceren. Bovendien is de temperatuur van de lucht overdag hoger, wat het rendement van jouw toestel ten goede komt.

Een groot voordeel van dit soort toestellen is trouwens dat ze een laag vermogen hebben van amper 300 tot 650 W, wat een stuk lager ligt dan bij een klassieke elektrische boiler (1800 à 2000 W). Door dit lage vermogen kun je het zelfverbruik van jouw productie door de zonnepanelen optimaliseren. Het volstaat om jouw toestel bijvoorbeeld te programmeren tussen 10 en 15 uur als jouw installatie op het zuiden is gericht. Van april tot oktober zal jouw productie volstaan om een groot deel van jouw verbruik te dekken.

Naar ons dossier over warmtepompboilers