Nieuws

De warmtepomp: er is nog een weg te gaan

29 december 2021
warmtepomp

Warmtepompen worden door Europa naar voren geschoven als een van de voornaamste oplossingen om onze woningen in de toekomst te verwarmen. Wanneer ze werken op basis van stroom afkomstig van hernieuwbare energie, zullen ze sterk bijdragen tot een klimaatneutrale wereld. Maar dan moeten de woningen en… de stroomprijs er zich wel toe lenen.

Warmtepompen halen warmte uit de bodem, water of vooral de buitenlucht om die uiteindelijk tegen een hogere temperatuur af te geven in de woning.

Warmteafgifte op lage temperatuur

Die hogere temperatuur is echter relatief want een warmtepomp geeft, om efficiënt te kunnen zijn, haar warmte bij voorkeur af tegen een zogeheten lage temperatuur van zo’n 45°C. De radiatoren van een klassieke centrale verwarming werken meestal met water op een hogere temperatuur en zullen met water op 45°C niet in staat zijn om de woning in alle omstandigheden goed te verwarmen. Eigenlijk zouden er radiatoren moeten komen die drie keer zo groot zijn.

Als je naar een warmtepomp wilt overschakelen, moet dus niet alleen jouw verwarmingsketel de baan ruimen maar ook de radiatoren (voor zover daar voldoende ruimte voor is) of moet je (deels) kiezen voor vloerverwarming in de leefruimten. Dat vergt bijkomende grote investeringen.

Elektriciteitsprijs nog te duur in vergelijking met gas

De warmtepomp is een milieuvriendelijk en zeer performant verwarmingssysteem. Maar de forse aankoopprijs en de verbruikskosten doen menig consument terugdeinzen.
Dat heeft alles te maken met de prijs van elektriciteit. Zonder een beleid dat gericht is op de productie van (meer) groene stroom en op dalende elektriciteitsprijzen, zal de warmtepomp niet de meest voordelige oplossing zijn. Als elektriciteit 3 tot 4 keer duurder blijft dan gas, gaat de winst met een installatie die 3 tot 4 keer performanter is, verloren. In die context kun je de extra investering voor een warmtepomp niet terugwinnen.

Andere verwarmingssystemen financieel voordeliger

Als we de jaarlijkse kosten (afschrijving van de investering + verbruikskosten) van de verschillende verwarmingssystemen vergelijken op basis van de gemiddelde marktprijzen, is de condensatieketel op aardgas veruit het meest voordelige systeem, voor die op stookolie, propaan en pellets. Pas daarna volgt de lucht-waterwarmtepomp (die zijn warmte uit de lucht haalt en zijn warmte afgeeft via bv. radiatoren). Door de stijgende energieprijzen is de kloof wat verkleind maar zeker niet verdwenen. Alleen de directe elektrische verwarming of elektrische verwarming met accumulatoren is nog een pak duurder.

Overigens is het moeilijk te voorspellen of de huidige energieprijzen op middellange termijn op zo’n hoog niveau zullen blijven dan wel of ze zullen terugkeren naar het vroegere niveau. In elk geval is het nooit aangewezen om voor berekeningen over een langere termijn uit te gaan van historisch hoge of historisch lage prijzen.

De oplossing voor wie elektrische verwarming heeft

Wie zijn woning nu elektrische verwarmt, via een directe elektrische verwarming of met accumulatoren, doet er goed aan om naar een warmtepomp over te schakelen, al was het maar tijdens de periode dat het buiten niet te koud is. Als de warmtepomp de woning niet volledig kan opwarmen, kan de klassieke elektrische verwarming het overnemen. Op die manier kun je je energieverbruik verminderen met een factor 3 tot 4.

En in een lage-energiewoning of een passiefwoning?

De verwarmingsbehoeften in dit soort woning zijn zo gering dat een systeem met een lucht-waterwarmtepomp erg duur zou uitvallen. Daar kun je eventueel teruggrijpen naar een – overigens een stuk goedkopere - lucht-luchtwarmtepomp, die zeer snel kan reageren door warmte lucht in de woning te blazen als er nood aan verwarming is. Met zo’n systeem kun je een boost aan de verwarming geven tegen dat je thuis komt. Zodra de woning op temperatuur is, kun je de temperatuur dan lager instellen.

Ben je geïnteresseerd in een lucht-luchtwarmtepomp, beter bekend als een airco, dan kun je het beste model kiezen uit onze koopwijzer.

De beste lucht-luchtwarmtepompen