Nieuws

Is elektrische bijverwarming een goedkoper alternatief voor aardgas?

19 december 2022
slow heating, stralingspaneel, elektrische bijverwarming

Verwarmen op stookolie en al zeker aardgas is peperduur. Maar anders dan wat hier en daar wordt beweerd, zal overschakelen op een klassieke elektrische bijverwarming je geen besparing opleveren. Wel integendeel, de rekening dreigt nog hoger op te lopen. Tenzij je je gewoonten helemaal omgooit met slow heating.

Elektrisch verwarmen niet goedkoper dan met aardgas

De energierekening loopt sterk op als je met stookolie, propaan of vooral aardgas verwarmt. Elk zoekt bijgevolg naar alternatieven om de factuur te drukken. Velen vragen zich of het niet beter is om elektrisch te verwarmen, en dus de centrale verwarming – al dan niet tijdelijk – uit te schakelen of lager in te stellen, en hier en daar elektrische vuurtjes te plaatsen. Het aanbod aan toestellen om elektrisch te verwarmen, is in elk geval bijzonder ruim. Maar doe je er goed aan om dat soort toestelletjes in huis te halen?

Elektrisch verwarmen dubbel zo duur als met aardgas

Vooreerst is elektriciteit (per kWh) op zich driemaal duurder dan bijvoorbeeld aardgas. Anderzijds ligt het rendement van elektrische toestellen hoog en bedraagt het zowat 100 %. Daartegenover heb je warmteverliezen ter hoogte van een verwarmingsketel en gaat er ook nog eens warmte verloren via de leidingen van de verwarming.

Maar zelfs als we daarmee rekening houden en louter kijken naar de effectieve warmte (in kWh) die aan een vertrek wordt afgegeven, zal elektrisch verwarmen nog altijd dubbel zo duur uitvallen als een centrale verwarming op aardgas en zelfs viermaal duurder dan stookolie of propaan (prijzen van oktober 2022).

Of het nu gaat om inertieverwarming, infraroodverwarming, keramische verwarming of een andere energiebesparende techniek, met elektrische verwarming kun je sowieso nooit een productierendement halen dat hoger ligt dan 100 %. Met geen enkele techniek zul je dus plots spectaculaire resultaten kunnen boeken.

Trouwens, wat belet je om de buizen van je verwarming in de niet-verwarmde ruimten zorgvuldig te isoleren? En om de thermostaat een graadje lager in te stellen en de radiatoren uit te schakelen in de vertrekken waar er geen nood aan verwarming is om zo zuinig mogelijk te verwarmen?

Slow heating: op een totaal andere manier verwarmen

Wat is slow heating?

De laatste tijd lees je steeds vaker over “slow heating”. Daarbij wordt de centrale verwarming in de woning uitgeschakeld en wordt her en der gebruik gemaakt van elektrische stralingspanelen met een doorgaans zeer beperkt vermogen van 100 à 300 W.

Je moet echter gemotiveerd én goed geïnformeerd zijn om op dit soort stralingspanelen over te stappen want het gaat hier over een andere, sobere manier van verwarmen. Je gaat hier niet meer de volledige woning verwarmen maar enkel de personen die zich in de buurt van een stralingspaneel bevinden. Ze moeten zich daarbij goed induffelen en… kunnen verdragen dat ze het slechts aan een zijde warm krijgen.

Besparing hangt af van grootte en isolatie van de vertrekken

De winst die je op die manier kunt verwezenlijken, zal afhangen van hoe groot de lokalen zijn en hoe goed de woning geïsoleerd is. Maar bij deze zogenoemde slow heating-aanpak mag je toch verhopen dat je dankzij de doorgedreven soberheid de normale meerkosten voor elektrische verwarming zult kunnen tenietdoen.

Je mag dan wel geen stralingspanelen met een hoger vermogen aanwenden van bv. 1000 of 1500 W. Die zouden uiteindelijk immers opnieuw de hele ruimte opwarmen. En dan zou je helemaal niets besparen, wel integendeel, zoals eerder aangegeven.

Hoe minder energie te verbruiken?

Via het energieplatform van Testaankoop krijg je heel wat concrete mogelijkheden aangereikt om minder energie te verbruiken of om je energiefactuur omlaag te krijgen. De woning goed isoleren zal trouwens op langere termijn de meest voordelige aanpak blijken.

Naar ons energieplatform