Nieuws

Zonnepanelen nog rendabel: daar kun je zelf mee voor zorgen

25 juni 2021
zonnepanelen fotovoltaïsche installatie

Is investeren in zonnepanelen nog altijd zinvol? In de meeste gevallen wel, al lijkt het een illusie om een exact rendement op de lange termijn te willen garanderen. Om je te helpen om de risico’s in te perken die met zo’n investering gepaard gaan, vertellen we je welke factoren de grootste impact kunnen hebben.

2,4 % in Vlaanderen en 4,9 % in Brussel en Wallonië. Dat is het rendement – nog altijd beter dan een spaarrekening – dat een investering in een standaardinstallatie van zonnepanelen jou kan opleveren in elk gewest. Dat is voor zover de basisvoorwaarden (zie ook de legende bij de onderstaande tabel) kloppen, en daar knijpt het schoentje soms. We merken op dat de voordelen die de overheden toekennen, sneller dan voorzien verdwijnen en dat het moeilijk is om de evolutie van sommige parameters te voorspellen.

Onze berekening van het financieel rendement is gebaseerd op een installatie met een vermogen van 5 kWp, met een kostprijs van € 1250 per kWp, zuidwest georiënteerd, met een helling van 38°, zonder schaduw en een gemiddelde zonneschijn. We gaan uit van een zelfverbruik van 30 %, geen technische problemen en een vervanging van de omvormer na 10 jaar. We passen een verhoging van 3 % per jaar toe op de prijs van de elektriciteit.
Uitleg bij de grafiek
Door de initiële investering starten we uiteraard in negatief. De termijn waarna de investering rendabel wordt, verschilt per gewest: 14 jaar in Vlaanderen, 5 jaar in Brussel en 8 jaar in Wallonië. Nadat de installatie 20 jaar heeft gewerkt, kun je berekenen welk rendement je hebt gehaald uit het geïnvesteerde geld. De verschillen tussen de gewesten zijn grotendeels te verklaren door de heersende steunmaatregelen. In Brussel bieden de groenestroomcertificaten ondersteuning gedurende de eerste tien jaar en de teller draait nog altijd terug in Wallonië. Die terugdraaiende teller is voor nieuwe installaties echter verdwenen in Vlaanderen, wat zich duidelijk laat voelen, ook al maakt een eenmalige premie de begininvestering iets minder zwaar. De zaagtand in de grafiek heeft alles te maken met de vervanging van de omvormer na 10 jaar, die een kortstondige impact heeft op het rendement van de investering, in elk gewest.

5 belangrijke parameters

Met een investering in zonnepanelen begeef je je altijd een stuk op onbekend terrein. Er zijn heel wat factoren die een invloed kunnen hebben op het rendement van de installatie. Vijf springen eruit; er zijn er daarvan drie die je zelf in de hand hebt.

De aankoopprijs van de installatie

Die heeft een grote impact op het uiteindelijke rendement. De marktprijzen schommelen vandaag rond € 1 000 tot € 1 250 per kWp, taksen en opties inbegrepen. Als je te veel betaalt voor je installatie, bv. € 1 500, zakt het rendement met 1,6 % in Vlaanderen (van 3,3 % naar 1,7 %) en met 1,8 % in Brussel en Wallonië (van 5,9 % naar 4,1 %).

Het is dus zaak om de installatie tegen de meest voordelige prijs aan te kopen. Bekijk daarom zeker ons dossier “Zonnepanelen: alles wat je moet weten” en onze doorlopende actie op ons energieplatform.

De levensduur van de omvormer
In principe zijn er geen onderhoudskosten aan een fotovoltaïsche installatie. Wij voorzien wel een vervanging van de omvormer na 10 jaar. Als je bv. om de 5 jaar van omvormer zou moeten veranderen, zou dat de rentabiliteit van de investering in het gedrang zou brengen. Daarom is het cruciaal om een garantie van 10 jaar op de omvormer te krijgen.
Jouw verbruiksgewoonten
Sinds het einde van de terugdraaiende teller in Vlaanderen en de geleidelijke afschaffing ervan in Brussel, moet je rekening houden met jouw mogelijkheden om je elektrische toestellen te laten draaien op het ogenblik dat de zonnepanelen stroom produceren. Gemiddeld wordt 30 % van de eigen productie op het moment zelf verbruikt. Als je erin slaagt om dat percentage op te krikken, kan dat een positieve impact op het rendement hebben. Ons dossier over hoe je het zelfverbruik kunt verhogen, biedt je een aantal pistes.
Steunmaatregelen
Onze simulaties gaan uit van wat bestaat. In Wallonië zorgt de terugdraaiende teller voor een positief effect, maar er is sprake van om hem af te schaffen in 2030. In Brussel gaan wij uit van het bescheiden bedrag van € 90 per groenestroomcertificaat, maar dat zou vroeg of laat kunnen zakken naar het gewaarborgde minimum van € 65. In die twee gewesten lijkt het ons dubieus om te beloven dat die voordelen nog 20 jaar op hetzelfde niveau behouden zouden blijven. In Vlaanderen zal een wijziging in de steunmaatregelen geen impact meer hebben in de loop der tijd, aangezien de investeringspremie al bij het begin wordt toegekend.
De stroomprijs
De prijs van elektriciteit kan erg uiteenlopen – van 18 €c tot 32 €c per kWh – volgens het gewest, de netbeheerder en de energieleverancier. En dan moet je voortaan nog rekening houden met de prijs die je krijgt voor de stroom die je op het net steekt (dezelfde prijs als degene die je betaalt voor wat je van het net afneemt in Wallonië, minder in Brussel en Vlaanderen waar de teller nog slechts gedeeltelijk of helemaal niet meer terugdraait). Ook al is de stroomprijs historisch gezien gemiddeld zo’n 3 % per jaar gestegen sinds het einde van de jaren ’70 (onze hypothese), toch kan niemand exact voorspellen hoe dat in de toekomst zal zijn. Op onze energieplatform vind je alvast snel het meest voordelige energiecontract volgens jouw verbruiksprofiel.

Nog steeds rendabel…

Ook al zijn er wat onzekerheden, op lange termijn blijkt de balans toch te neigen naar een positief rendement, op voorwaarde dat je de factoren die je zelf in de hand hebt, in jouw voordeel laat draaien, zeker als je in Vlaanderen woont.

Naar onze actie rond zonnepanelen

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

20 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/07/2021

Toch nog 1 opmerking. Iedereen die met de tijd mee is kent Google Earth, ja? Kijk eens naar wat er aan zonnepanelen ligt op de Noordzee Voor België, waarvan (info zoek en hoor) er een stuk of 2 tot 1 draaien????????????? Kernenergie wordt zwaar belast en brengt de regering meer op!, Is mijn leven nu in gevaar? Ik praat nog niet van alle stroom Die geproduceerd wordt door particulieren| IN DIT SYSTEE TE LEVEN en te typen op jullie side kost 1 uurm alles wordt verdraaid

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/07/2021

Sorry, het gaat hem niet om het feit dat de digitale teller erkomt! Freja Vandenbosch heeft om te beginnen de premies afgeschaft, 2 dan wordt opeens je overstroom( nodig voor de winter , bij klaarlichte dag gestolen? En dan pas komt men met de digitale teller die je alle recht en privicie ontneemt? Iemand die verstand in zijn hoofd heeft, zet geen panelen meer! Tenzij die zo snugger is om zijn opgewekte stroom zelf op te slagen onder welke vorm ook, ik geef niemand de pap met de lepel.

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021

Ik heb zonnepanelen en ontvang certificaten.
Wat als er zonnepanelen uitvallen of beschadigd zijn en moeten worden vervangen.

Krijg ik dan nog altijd mijn certificaten ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/07/2021
, Gereageerd:

Beste Daniel, in principe mag je defecte of beschadigde panelen één op één vervangen door panelen van hetzelfde merk en type en paneelvermogen. Maar het is niet altijd eenvoudig om nog panelen van exact hetzelfde piekvermogen te vinden. Bij huishoudelijke installaties (tot 10 kVA) mag het totale piekvermogen van alle panelen samen daarom na de vervanging maximaal 10 % hoger zijn dan oorspronkelijk. Anders moet je een bijkomende omvormer en een bijkomende meter plaatsen (en de vervanging wordt dan beschouwd als een uitbreiding).

Je moet de vervanging wel melden bij netbeheerder Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/thema/zonnepanelen/zonnepanelen-vervangen en ook bewijzen waarom de vervanging moest gebeuren.

Als alles in orde wordt bevonden, blijven de groenestroomcertificaten doorlopen. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/07/2021
, Gereageerd:

Ik heb all 12 jaar 32 zonnepanelen van Spaanse makelij met twee invertoren 4 kW en 7 kW en ... €450 per 1000 kW productie een subsidie. Ik heb twee geleden de twee invertoren vervangen door 1 en een batterijgroep. Ik heb ook een zonnepaneel moeten laten vervangen.
Als je van de zonnepanelen afblijft dan veranderd er niets aan de certifikaten. Vervanging van een zonnepaneel door defect mag gebeuren als het vervangpaneel hetzelfde is of dezelfde karakteristieken heeft.
Bij aanpassingen aan de infrastructuur zoals inventors of batterijen moet er wel opnieuw worden gebruik gemakt van keuring bv VYNCOTTE, enz. Er moet electrisch gekeurd worden elke keer als er een structuurwijziging is. Voldoende?

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/06/2021

Hoe kan België energie-neutraal worden, als wij 'gestraft' worden, door ons steentje bij te dragen door zonnepanelen te plaatsen.
Kopen de energie leveranciers liever de elektriciteit in het buitenland dan gebruik te maken van de teveel opgewekte elektriciteit door ons?
Of zie ik het helemaal verkeerd. Leg het me dan uit aub.
Groetjes

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/06/2021
, Gereageerd:

Dag Estella, we hebben begrip voor je frustratie en ongenoegen. Wij pleiten sinds jaar en dag voor een stabiel beleidskader voor prosumenten bij de bevoegde overheden en hebben ons al meermaals klaar en duidelijk verzet tegen spelregels die om de haverklap wijzigen, zoals o.a. bij de invoering van het prosumententarief. Wij vinden het onaanvaardbaar dat wordt geraakt aan de rentabiliteit van reeds gedane investeringen. Door de prosument voortdurend in een onzekere situatie te storten, ondermijnt men het draagvlak voor hernieuwbare energie. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof hing als een zwaard van Damocles boven de regeling van de terugdraaiende teller dus duidelijkheid was meer dan welkom. Betekent dat dat we tevreden zijn met de uitkomst? Neen, uiteraard niet. Consumenten die een investering hebben gedaan, zijn uitgegaan van het op dat moment geldende beleidskader om hun rendement te berekenen. Nu de terugdraaiende teller wordt vernietigd, betekent dit voor velen een serieuze streep door de rekening. 

Wij doen dan ook alles wat in onze macht ligt om consumenten zo goed mogelijk te informeren over de impact van deze beslissing en om druk te zetten bij de Vlaamse regering om met een gepaste compensatie over de brug te komen.

Meer info kan je vinden in het dossier op onze website : https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/einde-terugdraaiende-teller/ta 

We raden in ieder geval aan om toch, mits je een digitale teller hebt, een teruglevercontract af te sluiten bij je energieleverancier.  Hoewel de vergoeding beperkt is, heb je er alle baat bij om zo’n contract te sluiten: voor een doorsnee installatie kun je over de volledige levensduur zo’n € 2 000 opstrijken. Je kunt zelf de vergelijking maken in onze koopwijzer.  ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/06/2021

ik lees van alles en nog wat omtrent de rendabiliteit van het al dan niet plaatsen van zonnepanelen en weet absoluut niet meer wie of wat te geloven. Onze situatie : gezin van 3 personen - alleenstaande woning bouwjaar 1990 - geen zonnepanelen. Verbruik /jaar ca 22000 kwh: dagverbruik ca 4000 kwh- nachtverbruik 18000 kwh. Wij verwarmen elektrisch op nachttarief en hebben nog geen digitale meter. Kan er mij iemand degelijk advies geven, rekening houdend met onze leeftijd (58 jaar) wat wij toekomstgericht het best doen ? Behouden wij onze nachttarief ? Blijven de schandalig hoge heffingen in dezelfde maten stijgen ? Eigen opslag interessant ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/07/2021
, Gereageerd:

Hallo Johan, in de eerste plaats moet je proberen, volgens onze experten, je verwarmingsfactuur te verlagen. Dit is onafhankelijk van de installatie van fotovoltaïsche panelen. Dan richt je je aandacht best op de isolatie, als het nog mogelijk is om je woning te isoleren:

https://www.test-aankoop.be/woning-energie/isolatie/dossier/isoleren-in-5-vragen

https://www.test-aankoop.be/woning-energie/isolatie/dossier/buitengevelisolatie

Verder kan je gaan kijken naar de installatie van systemen op basis van de warmtepomp.

Er zijn warmtepompboilers:  https://www.test-aankoop.be/woning-energie/verwarmen-en-koelen/dossier/warmwatersystemen-het-beste-compromis-1/elektrische-boiler-met-warmtepomp

en lucht/lucht-warmtepompen (eventueel in hybride systemen):

https://www.test-aankoop.be/woning-energie/verwarmen-en-koelen?selector=Warmtepompen

https://www.test-aankoop.be/woning-energie/verwarmen-en-koelen/dossier/hybride-verwarming

In sommige gevallen zijn er ook premies : https://www.energiesparen.be/subsidies

Wat je vraag over zonnepanelen betreft; die kunnen nog rendabel zijn maar niet door te proberen de elektrische verwarming te bevoorraden. Met het verdwijnen van de terugdraaiende meter is dit onmogelijk geworden.

Voor de rentabiliteit, zie ons dossier of ons artikel in de TA van juni: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/zonnepanelen-nog-interessant ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021
, Gereageerd:

Hallo Johan, je verbruik is zeer hoog en zou door zonnepanelen heel wat naar beneden gehaald kunnen worden. Ik veronderstel dat je verbruik hoofdzakelijk te wijten is aan verwarming. Als je nu panelen installeert zal men je onmiddellijk een digitale meter plaatsen. Als je dan niet aan energieopslag kan doen dan zal het rendement van je installatie niet zo gunstig zijn. Probeer eerst je verbruik naar beneden te krijgen door beter te isoleren indien mogelijk. Als je mijn ervaring met een batterijsysteem wil bekijken surf dan naar myhomebatterypuntbe. Zonder je situatie in detail te kennen is het moeilijk om goed advies te geven maar de kWh die je niet verbruikt is nog altijd de goedkoopste.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/06/2021

hallo,
Ik heb een verbruik van 11000kwh per jaar,is het nog interresant om zonnepanelen te plaatsen? Mijn dak is gericht naar het oosten.

mvg Bart

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/06/2021
, Gereageerd:

Dag Bart, Hoe weet je of jouw dak zich ertoe leent? Moet je je elektrische installatie aanpassen? Hoe rendabel zijn zonnepanelen? Waarop moet je letten bij zo’n installatie? Ons uitgebreide dossier maakt je wegwijs: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/zonnepanelen-nog-interessant/is-mijn-woning-geschikt Of schrijf je vrijblijvend in voor onze groepsaankoop zonnepanelen, je krijgt dan een gratis offerte toegestuurd: https://www.test-aankoop.be/acties/zonnepaneel ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/06/2021

Vanuit een technisch oogpunt is elke elektron die wordt opgewekt verloren als die niet direct verbruikt kan worden door de maker ervan. Zo simpel is het. Koppel dit aan prijzen en je weet dat je elektrische energie maken moet overlaten aan diegene die het echt kunnen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/06/2021
, Gereageerd:

Beste Fred en Luc, we raden in ieder geval aan om, wanneer je over een digitale meter beschikt, zo'n teruglevercontract te sluiten. De verkoop van injectie aan een leverancier door middel van een teruglevercontract is geregeld door de wijziging van het Energiebesluit van 18/09/2020, artikel 7.13.2.
De verkoop van injectie aan een derde zoals bijvoorbeeld Decathlon is wettelijk nog niet geregeld. Het decreet dat dit mogelijk moet maken wordt verwacht de komende maanden.

Op dit moment is het jammer genoeg niet mogelijk is om een apart afname en injectiecontract af te sluiten bij een verschillende leverancier en het klopt dat een interessant injectietarief niet noodzakelijk gepaard gaat met een voordelig afnametarief. Vergelijken is hier de beste boodschap die we kunnen meegeven.

Wij kunnen alleszins ten zeerste aanbevelen om op basis van je persoonlijk energieverbruik een simulatie te doen via één van onze tools om na te gaan welk contract het meest voordelig is voor jouw situatie. Je kan via onze prijsvergelijker nagaan welk contract van deze leverancier het meest voordelig is voor jou. Ook de terugleververgoedingen voor geïnjecteerde zonnestroom (indien je over een digitale meter beschikt) zijn opgenomen in de berekeningen van onze vergelijker. Mvg, ^An 


 

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/07/2021
, Gereageerd:

Ik heb bewust 1 energievorm in huis, elektriciteit, en maak gebruik van accumulatiekachels (jaarverbruik 11-12 MW), geen haar op mijn (elektronica-technisch-) hoofd dat er ooit heeft, of zal aan denken om zelf energie te gaan opwekken, tenzij met een eigen mini-gascentrale die ik kan regelen zoals het nodige gebruik. Het ganse verhaal van zonnepanelen is en blijft een (klucht) van de regering om zich een mooi kaartje aan te spelden bij de EU.
dat er iets moet gedaan worden voor de ecologie daar ben ik 200% met eens, maar niet op deze manier.
Was onlangs op een rondrit in Frankrijk en kreeg het gemis aan zonnepanelen op de daken. Net zoals in Nederland waar de digitale teller reeds jaren in gebruik is en dus het "geef-de-belastingen-maar-uit" gedrag geen zin heeft.
Denk na, indien er geen subsidies en al dat meer zouden bestaan hebben, had er dan 1 dak zijn met zonnepanelen? Denk het niet.
Wanneer gaat dat nu toch eens begrepen worden, energie die koop je als je ze nodig hebt.
En het verhaal van de regering over "terugverdienen, kosten vermindering, ... Als het te schoon is om waar te zijn is het dat (meestal) ook".

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/07/2021
, Gereageerd:

Zonnepanelen kunnen best nog rendabel zijn, afhankelijk van de situatie. Het is nu inderdaad minder voordelig dan dat vroeger het geval was, maar dat betekent niet dat ze voor niemand nog interessant zijn. Je leest er meer over in ons dossier: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/zonnepanelen-nog-interessant/hoe-rendabel-is-de-investering ^Bertrand

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/06/2021

Ik heb het moeilijk met het begrip 'terugverdientijd'. Als daarmee wordt bedoeld wat het woord eigenlijk betekent zijn zonnepanelen niet meer rendabel (louter financieel gezien). Als ik mijn geld beleg i.p.v. aan zonnepanelen te besteden, hoef ik het niet eerst 'terug te verdienen' voor het begint te renderen ....

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/10/2021
, Gereageerd:

Zeer juist

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/07/2021
, Gereageerd:

Beste Fred, zoals ik al eerder melde, neem alle subsidies en diens meer weg, en er waren geen zonnepanelen. Het is technisch-commercieel niet interessant en geef je uiteraard gelijk. "Terugverdienen" is zoals reclame en PR, zeggen wat het niet is zonder te liegen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/07/2021
, Gereageerd:

Dit klopt niet, zonnepanelen kunnen wel degelijk nog interessant zijn, ook al is de investering minder rendabel dan vroeger. https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/zonnepanelen-nog-interessant/hoe-rendabel-is-de-investering ^Bertrand