Nieuws

Zonnepanelen nog rendabel: daar kun je zelf mee voor zorgen

25 juni 2021
zonnepanelen fotovoltaïsche installatie

Is investeren in zonnepanelen nog altijd zinvol? In de meeste gevallen wel, al lijkt het een illusie om een exact rendement op de lange termijn te willen garanderen. Om je te helpen om de risico’s in te perken die met zo’n investering gepaard gaan, vertellen we je welke factoren de grootste impact kunnen hebben.

2,4 % in Vlaanderen en 4,9 % in Brussel en Wallonië. Dat is het rendement – nog altijd beter dan een spaarrekening – dat een investering in een standaardinstallatie van zonnepanelen jou kan opleveren in elk gewest. Dat is voor zover de basisvoorwaarden (zie ook de legende bij de onderstaande tabel) kloppen, en daar knijpt het schoentje soms. We merken op dat de voordelen die de overheden toekennen, sneller dan voorzien verdwijnen en dat het moeilijk is om de evolutie van sommige parameters te voorspellen.

Onze berekening van het financieel rendement is gebaseerd op een installatie met een vermogen van 5 kWp, met een kostprijs van € 1250 per kWp, zuidwest georiënteerd, met een helling van 38°, zonder schaduw en een gemiddelde zonneschijn. We gaan uit van een zelfverbruik van 30 %, geen technische problemen en een vervanging van de omvormer na 10 jaar. We passen een verhoging van 3 % per jaar toe op de prijs van de elektriciteit.
Uitleg bij de grafiek
Door de initiële investering starten we uiteraard in negatief. De termijn waarna de investering rendabel wordt, verschilt per gewest: 14 jaar in Vlaanderen, 5 jaar in Brussel en 8 jaar in Wallonië. Nadat de installatie 20 jaar heeft gewerkt, kun je berekenen welk rendement je hebt gehaald uit het geïnvesteerde geld. De verschillen tussen de gewesten zijn grotendeels te verklaren door de heersende steunmaatregelen. In Brussel bieden de groenestroomcertificaten ondersteuning gedurende de eerste tien jaar en de teller draait nog altijd terug in Wallonië. Die terugdraaiende teller is voor nieuwe installaties echter verdwenen in Vlaanderen, wat zich duidelijk laat voelen, ook al maakt een eenmalige premie de begininvestering iets minder zwaar. De zaagtand in de grafiek heeft alles te maken met de vervanging van de omvormer na 10 jaar, die een kortstondige impact heeft op het rendement van de investering, in elk gewest.

5 belangrijke parameters

Met een investering in zonnepanelen begeef je je altijd een stuk op onbekend terrein. Er zijn heel wat factoren die een invloed kunnen hebben op het rendement van de installatie. Vijf springen eruit; er zijn er daarvan drie die je zelf in de hand hebt.

De aankoopprijs van de installatie

Die heeft een grote impact op het uiteindelijke rendement. De marktprijzen schommelen vandaag rond € 1 000 tot € 1 250 per kWp, taksen en opties inbegrepen. Als je te veel betaalt voor je installatie, bv. € 1 500, zakt het rendement met 1,6 % in Vlaanderen (van 3,3 % naar 1,7 %) en met 1,8 % in Brussel en Wallonië (van 5,9 % naar 4,1 %).

Het is dus zaak om de installatie tegen de meest voordelige prijs aan te kopen. Bekijk daarom zeker ons dossier “Zonnepanelen: alles wat je moet weten” en onze doorlopende actie op ons energieplatform.

De levensduur van de omvormer
In principe zijn er geen onderhoudskosten aan een fotovoltaïsche installatie. Wij voorzien wel een vervanging van de omvormer na 10 jaar. Als je bv. om de 5 jaar van omvormer zou moeten veranderen, zou dat de rentabiliteit van de investering in het gedrang zou brengen. Daarom is het cruciaal om een garantie van 10 jaar op de omvormer te krijgen.
Jouw verbruiksgewoonten
Sinds het einde van de terugdraaiende teller in Vlaanderen en de geleidelijke afschaffing ervan in Brussel, moet je rekening houden met jouw mogelijkheden om je elektrische toestellen te laten draaien op het ogenblik dat de zonnepanelen stroom produceren. Gemiddeld wordt 30 % van de eigen productie op het moment zelf verbruikt. Als je erin slaagt om dat percentage op te krikken, kan dat een positieve impact op het rendement hebben. Ons dossier over hoe je het zelfverbruik kunt verhogen, biedt je een aantal pistes.
Steunmaatregelen
Onze simulaties gaan uit van wat bestaat. In Wallonië zorgt de terugdraaiende teller voor een positief effect, maar er is sprake van om hem af te schaffen in 2030. In Brussel gaan wij uit van het bescheiden bedrag van € 90 per groenestroomcertificaat, maar dat zou vroeg of laat kunnen zakken naar het gewaarborgde minimum van € 65. In die twee gewesten lijkt het ons dubieus om te beloven dat die voordelen nog 20 jaar op hetzelfde niveau behouden zouden blijven. In Vlaanderen zal een wijziging in de steunmaatregelen geen impact meer hebben in de loop der tijd, aangezien de investeringspremie al bij het begin wordt toegekend.
De stroomprijs
De prijs van elektriciteit kan erg uiteenlopen – van 18 €c tot 32 €c per kWh – volgens het gewest, de netbeheerder en de energieleverancier. En dan moet je voortaan nog rekening houden met de prijs die je krijgt voor de stroom die je op het net steekt (dezelfde prijs als degene die je betaalt voor wat je van het net afneemt in Wallonië, minder in Brussel en Vlaanderen waar de teller nog slechts gedeeltelijk of helemaal niet meer terugdraait). Ook al is de stroomprijs historisch gezien gemiddeld zo’n 3 % per jaar gestegen sinds het einde van de jaren ’70 (onze hypothese), toch kan niemand exact voorspellen hoe dat in de toekomst zal zijn. Op onze energieplatform vind je alvast snel het meest voordelige energiecontract volgens jouw verbruiksprofiel.

Nog steeds rendabel…

Ook al zijn er wat onzekerheden, op lange termijn blijkt de balans toch te neigen naar een positief rendement, op voorwaarde dat je de factoren die je zelf in de hand hebt, in jouw voordeel laat draaien, zeker als je in Vlaanderen woont.

Naar onze actie rond zonnepanelen