Nieuws

Zonnepanelen: een betaalbare én rendabele investering

05 juli 2018
Zonnepanelen

De tijd dat een fotovoltaïsche installatie met zonnepanelen € 20 000 kostte, ligt ver achter ons. Zelfs zonder premies, zoals al langer het geval is in Vlaanderen en nu ook in Wallonië, blijkt het financieel een rendabele investering te zijn. Toch geven wij enkele tips om de beweringen van installateurs beter op hun waarde te kunnen beoordelen.

Sinds 1 juli keert het Waals Gewest niet langer premies uit voor zonnepanelen. De Qualiwatt-premie werd voorheen gedurende de eerste vijf jaar na de installatie betaald. Door die nu af te schaffen volgt Wallonië het Vlaamse voorbeeld. De redenering luidt dat de prijzen van de zonnepanelen genoeg zijn gezakt opdat de investering erin, ook zonder premies, interessant zou zijn. Volgens onze berekeningen klopt dit als een bus.

Betaalbare prijs

Je hoeft inderdaad niet langer € 10 000 en meer te betalen voor een doorsnee installatie, waarmee je het jaarlijkse stroomverbruik van 3 500 kWh van een gemiddeld gezin kan dekken. Zo verkregen wij in onze groepsaankoop van 2017 prijzen tussen € 1 100 en € 1 500 per kilowattpiek (kWp - eenheid van vermogen van een fotovoltaïsche installatie). Als je weet dat een doorsnee installatie ongeveer 4 kWp telt, is een totaalprijs van € 5000 à € 6 000, installatie en 6% btw inbegrepen, haalbaar. 

Financieel interessant!

Uiteraard kun je om andere dan louter financiële redenen voor zonnepanelen gaan. Je helpt het klimaat een handje en/of je vindt het een aangename ervaring om zelf je elektriciteit te produceren en zo minder afhankelijk te worden van toekomstige prijsstijgingen. Maar uit onderzoek blijkt dat de stap meestal toch pas wordt gezet als die ook financieel rendeert.

Wij hebben berekeningen gemaakt van het financieel rendement in elk gewest over een periode van 20 jaar. Wij gaan alvast uit van een prijs van € 1 500 per kWp, een prijs waar je hoe dan ook moet proberen onder te blijven. Behalve de aankoopprijs, speelt de meer of minder gunstige oriëntatie van jouw dak een grote rol of het rendement in de ene dan wel in de andere richting opschuift. 

  • In Vlaanderen zal het financieel rendement variëren van 2,5 tot meer dan 4% volgens de oriëntatie van de panelen. De terugverdientijd situeert zich tussen 6 en 14 jaar. 
  • Door de afschaffing van de premie voor nieuwe fotovoltaïsche installaties in het Waals Gewest bedraagt het rendement er 2 tot 4%. En dat ondanks het prosumententarief (een forfaitair bedrag per kWp) dat zoals al langer het geval is in Vlaanderen, aan bezitters van zonnepanelen vanaf 2020 zal worden aangerekend voor het gebruik van het elektriciteitsnet. De terugverdientijd ligt hier tussen 7 en 15 jaar, afhankelijk van de oriëntatie van de panelen.
  • In het Brussels Gewest  kan het rendement oplopen van 3 tot 5%, dankzij de groenestroomcertificaten die er gedurende de eerste 10 jaar na de installatie worden uitgekeerd en ondanks het feit dat het mechanisme van de meter die terugdraait, er in 2018 wordt afgeschaft. De terugverdientijd bedraagt in Brussel amper 5 tot 7 jaar, dankzij de groenestromcertificaten. 

De terugverdientijd situeert zich dus steeds tussen 5 en 15 jaar. Als je weet dat men uitgaat van een levensduur van 25 jaar voor zonnepanelen (met nog een rendement van 85% ten opzichte van het initiële rendement van de panelen), heb je hoe dan ook een aantal jaren gratis stroom te goed.

Tips om offertes te vergelijken

Geregeld krijgen we bij Test Aankoop via onze leden offertes binnen die de zaken wel heel rooskleurig voorstellen. Transparantie over de gemaakte berekening is daarbij de sleutel om die te kunnen doorgronden. Wij zetten je op weg.

1. Juiste aantal panelen
Het is de bedoeling om op jaarbasis net zoveel stroom te produceren als je normaal verbruikt. Als je te weinig panelen legt, betaal je nog altijd een stuk stroom op je factuur. Als je te veel panelen legt, kan je door het systeem van de terugdraaiende meter toch niet méér worden vergoed en betaal je een hogere prosumentenvergoeding. Te mijden dus. Bekijk ook of het echt nodig is om voor duurdere panelen met een hoger vermogen te gaan, vooral als je voldoende plaats op je dak hebt.
2. Vervanging van de omvormer
Een van de meest gevoelige onderdelen van je fotovoltaïsche installatie is de omvormer. Die is normaal aan vervanging toe na 10 tot 15 jaar. Vraag bij je installateur na of hij bij de berekening van het financieel rendement en de terugverdientijd wel degelijk met de vervanging van dit toestel rekening heeft gehouden.
3. Stijging van de elektriciteitsprijs
In de laatste decennia is de prijs van de elektriciteit gemiddeld met 3% gestegen. Daarom gebruiken wij dit percentage bij onze berekeningen. Maar sommige installateurs gaan uit van een jaarlijkse stijging van 5%. Uiteraard geeft dat een beter rendement. 

Vraag steeds verschillende offertes op en laat je zo volledig mogelijk informeren over de elementen die worden opgenomen in de berekening. Pin je ook niet te veel vast op een exact cijfer qua rendement; in prognoses over 20 jaar schuilt altijd een stuk onzekerheid.

Onze groepsaankoop zonnepanelen

 Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte voor zonnepanelen? Schrijf je dan nu in op onze groepsaankoop van zonnepanelen.

MEER INFO OVER ONZE GROEPSAANKOOP