Nieuws

Wijziging energiepremies en belastingvoordeel dakisolatie

06 februari 2017
energiepremies  dakisolatie

06 februari 2017
U rekent op een financieel duwtje in de rug voor uw isolatiewerken of voor een systeem van hernieuwbare energie? Hou er rekening mee dat sommige zaken begin 2017 zijn veranderd. Een beknopt overzicht.

Interesse om uw woning energiezuiniger te maken, of toe aan een nieuw warmwatersysteem?

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen tegen 2050 en een koolstofarme wereld met veel minder CO2 willen bewerkstelligen, is het zaak om onze bestaande woningen grondig te isoleren en meer te opteren voor systemen van hernieuwbare energie.

De verschillende gewesten in ons land geven u daartoe een financieel steuntje in de rug. Verlies echter niet uit het oog dat het stelsel van Vlaamse energiepremies sterk is veranderd. Daarnaast is het belastingvoordeel voor dakisolatie aan het verdwijnen.

Uiteraard zijn de premies aan een reeks voorwaarden gekoppeld en vaak zijn ze ook begrensd, bv. tot een bepaald percentage van de factuur. Raadpleeg de website van uw gewest en/of netbeheerder voor meer details.

Belastingvermindering voor dakisolatie

Het Brussels Gewest heeft het belastingvoordeel voor dakisolatie al begin 2016 afgeschaft. Vlaanderen volgde dit voorbeeld begin 2017.

Er geldt alsnog een overgangsmaatregel, voor wie zijn overeenkomst met de aannemer al in 2016 heeft gesloten (of zijn offerte heeft goedgekeurd) én ook een voorschot heeft gestort vóór 31 december 2016.

Wie in aanmerking komt, kan het voorschot inbrengen bij de volgende belastingaangifte met betrekking tot de inkomsten van 2016 en het saldo op de eindfactuur bij die van het jaar erop. Het belastingvoordeel is wel beperkt tot 30% van de factuur, met een maximum van € 3 070.

Het Waals Gewest handhaaft dit belastingvoordeel in 2017, althans tot nader order, met hetzelfde percentage en hetzelfde maximumbedrag als in Vlaanderen.

Gewijzigde isolatiepremies in Vlaanderen, stabiliteit in andere gewesten

Het stelsel van de energiepremies heeft in Vlaanderen een stevige wijziging ondergaan:

  • De premies voor dakisolatie en hoogrendementsglas worden geleidelijk afgebouwd, ook al omdat het dak van elke woning in Vlaanderen eigenlijk al hoort minimaal geïsoleerd te zijn en omdat tegen 2020 alle enkel glas gebannen zou moeten zijn.
  • Vlaanderen maakt sommige eisen ook strenger; vanaf 2017 is bv. altijd een R-waarde van 4,5 vereist voor de premie van dakisolatie; concreet moet daarvoor doorgaans minstens 16 cm minerale wol aanwezig zijn.
  • Nieuw is dat u voor de isolatie van muren langs de binnenkant voortaan ook een energiepremie kunt genieten.
  • Tegelijk zet Vlaanderen meer in op totaalrenovatie. Wanneer u binnen vijf jaar drie tot zeven verschillende energiebesparende investeringen combineert kunt u er een bonus bovenop krijgen (van € 1 250 tot € 4 750 voor een huis).

Het Brussels Gewest en het Waals Gewest hebben hun lopende premiestelsel behouden. Anders dan in Vlaanderen is daar bv. wel nog een premie voor een condensatieketel op aardgas. Beide gewesten bieden ook een premie voor een energieaudit. Aan de hand van zo’n energieaudit kunt u laten kijken naar uw verwarmingsinstallatie, uw systeem voor de aanmaak van warm water, de aanwezige isolatie en ventilatie. Zo kunt u uitmaken wat op energetisch vlak de zwakke punten van uw woning zijn en welke werken hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Premies voor hernieuwbare energie

Vlaanderen beperkt de premie voor een zonneboiler voortaan tot 40% van de factuur en heeft het premiestelsel voor warmtepompen sterk vereenvoudigd; er geldt nu een forfaitaire premie afhankelijk van het type warmtepomp. Een premie voor een warmtepompboiler is er niet.

Het Brusselse en Waalse premiestelsel voor hernieuwbare energie is uitgebreider dan het Vlaamse. Zo bieden zij wel een premie voor een warmtepompboiler en hun premies liggen vaak ook hoger, onder meer voor een zonneboiler. In beide gewesten zijn de premies voor hernieuwbare energie, net als die voor isolatie trouwens, bovendien afhankelijk van het inkomen; voor lagere inkomens is een hogere premie weggelegd.


Afdrukken Versturen via e-mail