Nieuws

Welke energie- en isolatiepremies zijn er voor jou in 2018?

05 maart 2018
energiepremies dakisolatie

Ben je van plan isolatiewerken uit te voeren of over te stappen naar duurzame energie? Ga na of je kunt genieten van een financieel duwtje in de rug in jouw regio. Met name omdat de bedragen van de premies evolueren, soms in stijgende lijn.

Interesse om je woning energiezuiniger te maken?

Naar onze actie Bespaar Energie

Om de Europese doelstellingen voor 2050 te halen voor de reductie van CO2-emissies promoten de gewesten de isolatie van woningen en de ontwikkeling van hernieuwbare energiesystemen. 

Het zou jammer zijn om niet ten volle te genieten van deze financiële stimulansen voor je werken of investeringen, als je voldoet aan de voorwaarden!

Wat is nieuw?

Ten opzichte van 2017 is er geen wijziging in het type van werken of investeringen voor de tussenkomst van de gewesten. Enkel het bedrag van de tussenkomst is veranderd.

 • In Vlaanderen is de tussenkomst voor de isolatie van spouwmuren lichtjes gedaald. Maar in tegenstelling tot de andere twee regio‘s, blijft Vlaanderen bouwers van nieuwe huizen helpen in de vorm van een vermindering van de grondbelasting, afhankelijk van de goede energieprestaties van het gebouw.
 • Aangezien dakisolatie de meest rendabele energetische investering is voor een gebouw, voorziet de Brusselse regio hiervoor een extra financieel duwtje in de rug (€ 5 tot € 15/m² meer dan vroeger, afhankelijk van de inkomsten). Ze biedt eveneens een bonus voor het gebruik van ecologische materialen (dierlijke en plantaardige vezels).
 • In Wallonië is er een uitbreiding voor ongeveer twaalf van de dertig premies. Ook hier geniet dakisolatie de grootste stijging (x 4,5). Daarop volgen, in functie van het belang van herevaluatie: muurisolatie, verwarmingsketels op biomassa, plafondisolatie en warmtepompen. Stimulansen die broodnodig zijn, wetende dat vorig jaar slechts 50% werd benut van het budget dat was vrijgemaakt voor premies. 

Kort overzicht voor isolatie en ventilatie

Voor verschillende bedragen en onder bepaalde voorwaarden, worden er premies toegekend voor:

 • Dakisolatie (3 gewesten);
 • De na-isolatie van spouwmuren, buitenmuren en binnenmuren (3 gewesten);
 • Vloerisolatie (3 gewesten);
 • Ramen met hoogrendementsglas (Brussel en Vlaanderen);
 • Het vervangen van houten ramen en enkele beglazing in het kader van de renovatiepremie. Denk eraan verschillende soorten premies te combineren indien dat mogelijk is! (Wallonië)
 • Efficiënte mechanische ventilatie (Brussel - Vlaanderen).

Voor hernieuwbare energie, verwarming, warmwaterproductie,...

Er worden premies toegekend voor:

 • Condensatie(gas)ketels (3 gewesten, in Vlaanderen enkel voor beschermde klanten);
 • Warmtepompen voor de verwarming (3 gewesten);
 • Zonneboilers (3 gewesten);
 • Thermodynamische boilers (met warmtepomp) (Brussel en Wallonië);
 • Zonnepanelen: de installatie ervan wordt nog steeds aangemoedigd door het systeem van groene certificaten (Brussel) of Qualiwatt tot in 2018 (Wallonië);
 • Verwarmingsketels op biomassa (Wallonië);
 • Collectieve rookkanalen (Brussel);
 • Thermische regeling (Brussel);

Opgelet voor de toekenningsvoorwaarden van premies

Om de premies voor personen met lagere inkomsten te verhogen, koppelen het Brussels en het Waals gewest het premiesysteem voor hernieuwbare energie en voor isolatie aan de inkomsten.

Ook in Vlaanderen genieten sommige kwetsbare doelgroepen bijkomende steun. Maar de inkomsten zijn niet het enige criterium waar je naar moet kijken. Er staat een plafond op de premies, en verder is de steun afhankelijk van de leeftijd van de woning, het type gebruikte materialen (natuurlijk of niet-natuurlijk), het statuut van de bewoner (eigenaar of huurder), moeten er soms voorafgaandelijke stappen binnen bepaalde termijnen worden ondernomen, zijn er minimumcriteria van thermische prestaties,… Allemaal zijn het belangrijke elementen waarmee rekening wordt gehouden bij de toekenning van premies.

Bovendien kun je door meerdere werken/investeringen te combineren, recht hebben op een verhoging van de steun in Vlaanderen en Wallonië.

Waar heb je recht op?

Om exact te weten waar je recht op hebt, raadpleeg je best de website van je gewest: