Nieuws

27% hernieuwbare energie in Europa in 2030, ook door zelf-productie door de consument!

14 maart 2018

Inzake hernieuwbare energie zijn er op dit moment volop onderhandelingen aan de gang tussen de Commissie, het Parlement en de Europese Raad van betrokken ministers. Om deze doelstellingen te bereiken is een slim en duurzaam beleid vereist. Een overzicht van wat wij vragen.

Tegen 2020 zou het aandeel van hernieuwbare energie in het energieverbruik van de Unie 20% moeten bedragen. Goed nieuws: alles wijst erop dat Europa dit doel zal bereiken. In 2030 wordt er reeds een volgende stap gezet en de doelstellingen daarvoor worden reeds besproken. Centraal staan de engagementen die zijn genomen tijdens de COP21-klimaatconferentie in Parijs.

Doelstellingen voor 2030: de consumenten betrekken

De gesprekken die momenteel lopen, betreffen in de eerste plaats consumenten. Met name verschillende aspecten voor het zelf produceren en verbruiken van hernieuwbare energie zullen ter sprake komen.

De nieuwe regels die hieruit zullen voortkomen moeten het komende decennium van toepassing worden in elk Europees land.

Samen met het Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC), zijn wij echter bijzonder waakzaam met betrekking tot de standpunten van de Europese ministerraad. Deze heeft jammer genoeg de neiging om de voorstellen van het Europees Parlement en de Commissie af te zwakken.

Wat willen wij? 

  • Geen enkele heffing op zelf-geproduceerde energie die door consumenten wordt geconsumeerd. Er worden toch ook geen belastingen gelegd op tomaten die je kweekt in eigen tuin? Dat zou er alleen maar voor zorgen dat de eigenaars van zonnepanelen geen recht meer zouden hebben op kortingen en anderen ervan weerhouden ze aan te schaffen.
  • Minder in vraag stellen van het beleid: zekerheid over het voortbestaan en de stabiliteit van maatregelen zijn vereist om een kosten-batenverhouding van investeringen te waarborgen. Zowel voor de consumenten als bedrijven.

Volop inzetten op hernieuwbare energie  

Het is goed voor het klimaat, het milieu, onze gezondheid en uiteindelijk onze portefeuille, en daarom zetten wij ons als consumentenorganisatie ook in voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Europa, België en op regionaal vlak.

We roepen regeringen op alle niveaus op om groene energie goedkoper, overvloediger en gemakkelijker toegankelijk te maken.

Met de steun van de Europese Commissie hebben wij de website www.mijnhernieuwbareenergie.be ontwikkeld. Op dit forum kun je terecht met al je vragen en bedenkingen rond hernieuwbare energie. Wij bieden oplossingen aan voor specifieke problemen en posten regelmatig interessante weetjes. Dit forum is in constante evolutie.

Community

Eco, groen, duurzaam

Gerelateerde discussies