Nieuws

Je kunt je compensatiepremie voor een warmtepomp aanvragen

04 oktober 2021
zonnepanelen warmtepomp compensatie einde terugdraaiende teller

Vlaamse prosumenten bij wie een digitale meter is geplaatst, konden eerder al een compensatiepremie aanvragen voor hun zonnepanelen na de beslissing om de stroomteller niet meer te laten terugdraaien. Wie daarbovenop over een warmtepomp beschikt, kan daarvoor sinds 1 oktober een bijkomende retroactieve investeringspremie aanvragen.

De vernietiging van het stelsel van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof begin dit jaar, treft honderdduizenden Vlaamse gezinnen met zonnepanelen. Zodra een digitale meter is geplaatst, verliezen zij immers het voordeel van de terugdraaiende teller.

Extra compensatie voor warmtepompeigenaars

Eigenaars van een warmtepomp worden extra zwaar getroffen. Ze plaatsten vaak zonnepanelen om het hoge verbruik van hun warmtepomp in de winter te kunnen compenseren met een hoge eigen stroomproductie in de zomer. Als de teller niet meer terugdraait, moeten ze in de winter, als er weinig eigen stroomproductie is, toch veel stroom afnemen tegen het volle tarief, waardoor hun rekening fors kan oplopen. Met de sterk stijgende energieprijzen dreigt die opdoffer extra hard aan te komen.

Bijkomende premie van 1 163 euro sinds 1 oktober

Wij hebben destijds bij de Vlaamse minister van Energie aangedrongen op bijkomende steun voor deze groep. Daar werd gunstig op gereageerd met de aankondiging van een bijkomende retroactieve investeringspremie voor een warmtepompeigenaars.

Sinds 1 oktober kan die premie – het gaat om een vast bedrag van 1 163 euro – effectief worden aangevraagd. Je moet dan concreet zonnepanelen hebben geplaatst tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020, een warmtepomp hebben laten installeren als hoofdverwarming tussen 1 januari 2006 en 28 februari 2021 en intussen al een digitale meter thuis hebben hangen (of een meter die de injectie en de afname afzonderlijk kan meten). Uiteraard moet je de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen.

Voldoe je nu al aan alle voorwaarden, dan heb je tot 31 maart 2022 om je aanvraag voor de extra premie in te dienen. Wordt bij jou pas later een digitale meter geplaatst, dan zul je tot zes maanden na de plaatsing de tijd hebben om de premie aan te vragen, en sowieso uiterlijk eind 2025.

Nood aan stabiel beleidskader

Wij zijn tevreden met deze tegemoetkoming. Maar wij blijven ervan overtuigd dat er meer nodig zal zijn dan premies alleen om de consumenten vertrouwen te laten hebben in hernieuwbare energie en de energietransitie. Er is nood aan een stabiel beleidskader en een plan van aanpak dat de energietransitie ondersteunt. Als we van fossiele brandstoffen af willen, zal elektriciteit een voornamere rol moeten spelen. En dan moeten duurzame keuzes zoals warmtepompen worden beloond in plaats van afgestraft.
Wil je meer weten over de huidige energieprijzen en zonnepanelen, dan kun je steeds terecht op ons energieplatform.

Naar ons energieplatform