Dossier

Batterijen om de stroom van jouw zonnepanelen op te slaan? Niet rendabel!

24 februari 2020
batterij zonnepanelen

Loont het om een thuisbatterij aan jouw installatie van zonnepanelen te koppelen? Wij onderzochten verschillende scenario’s met een lithium-ion-batterij. Onze conclusie: investeren in zo’n batterij is niet rendabel en maakt je niet volledig onafhankelijk van het net.

Vier mogelijke scenario’s

Een batterij om je zelf opgewekte zonne-energie op te slaan lijkt om meerdere redenen interessant. Vooreerst produceren zonnepanelen slechts met tussenpozen energie, die je niet altijd op dat eigenste moment verbruikt. Verder vormt de prijs van de elektriciteit die je van het net afneemt een bron van motivatie om zoveel mogelijk zelf te verbruiken. En de onvoorspelbaarheid van de energietarieven maakt het idee van een volledige onafhankelijkheid van het net nog aanlokkelijker.

Daarbij komt dat je in Vlaanderen momenteel een premie kunt krijgen van € 250 per kWh opslagcapaciteit, met een maximum van € 3 200 of 35 % van de investeringskosten.

Is de tijd dan rijp om een thuisbatterij te plaatsen? Dat wilden wij uitzoeken.

Installatie met uiteenlopend vermogen en dito opslagcapaciteit

We hebben verschillende scenario’s bestudeerd die de lithium-ion-technologie benutten.

We deden dat op basis van een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 5 000 kWh per jaar, wat een courant verbruik is bij bezitters van zonnepanelen. We baseerden ons op de beschikbare gegevens over de zonneschijn in ons land en een standaard verbruiksprofiel bij de netbeheerders.

Vervolgens lieten we twee factoren variëren: enerzijds de opslagcapaciteit van het opslagsysteem (5 kWh of 10 kWh) en anderzijds het vermogen van de zonnepaneleninstallatie (5 of 10 kilowattpiek (kWp)). Voor elk van die scenario’s hebben we berekend in welke mate de installatie zelfvoorzienend en rendabel zou kunnen zijn.

Waarom de lithium-ion-technologie?

Jarenlang werd de markt gedomineerd door loodzuurbatterijen. Maar intussen hebben die plaatsgemaakt voor lithium-ion-batterijen, die konden profiteren van de industriële oplossingen voor andere sectoren (eerst multimedia, daarna de automobielsector). Op tal van vlakken overtreffen lithium-ion-batterijen ruimschoots hun voorgangers.

Voor

  • Vermogen
  • Energiedichtheid (verhouding tussen beschikbare energie en volume)
  • Ontladingsdiepte (deel van de opgeslagen energie dat daadwerkelijk kan worden gebruikt)
  • Aantal oplaad-/ontlaadcycli
  • Rendement (verhouding tussen energie-input en -output, verliesindicator)
  • Geen onderhoud

Tegen

  • Vrij duur
  • Risico’s verbonden aan de ontvlambaarheid (weliswaar klein bij residentieel gebruik)
  • Hoge recyclagekosten waardoor recycleren nagenoeg onmogelijk wordt
  • Milieu-impact over de hele cyclus

 


User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

1 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/12/2016

Dag Koen,
Zelfs met een batterij (bv. een Power wall) van 10 kW zal het niet mogelijk zijn om, zelfs met een fotovoltaïsche installatie van 10 kWp, de wintermaanden door te komen zonder stroom van het elektriciteitsnet te halen. Een batterij zal wel helpen om het eigen verbruik van de productie van de zonnepanelen te verhogen, maar je blijft afhankelijk van het stroomnet gedurende een bepaalde tijd van het jaar (tenzij je een stroomgroep zou plaatsen, maar dan zijn er andere bezwaren). Bij een recente studie hebben we echter moeten vaststellen dat de plaatsing van een batterij momenteel financieel geen rendabele operatie is.
Als de PV-installatie toch zou losgekoppeld zijn van het net, gaat de overproductie zonder meer verloren.
De plaatsing van een batterij heeft geen impact op het E-peil.
Groeten
Roger