Nieuws

Welke leverancier is echt groen en lokaal?

04 mei 2018

Groen stroom in België wordt grotendeels “gegreenwasht” met Noorse stroom. Het systeem is helemaal legaal, maar de energieleveranciers vermelden dit meestal niet wanneer ze je een contract voor groene stroom aanbieden. Wij vertellen je welke leveranciers de meest groene en lokale energie aanbieden!

Inleiding

Als je een contract hebt voor groene stroom, dan ga je ervan uit dat dit stroom is uit zon, wind of eventueel biogas. Zo wordt het je alleszins voorgespiegeld door de leveranciers. Maar het is niet helemaal de waarheid.

Dezelfde stroom voor iedereen

Allereerst is het zo dat “groene” en “grijze” klanten allemaal dezelfde stroom tappen uit hun stopcontact. Kerncentrales, gascentrales, windmolens en zonnepanelen zetten hun productie allemaal op hetzelfde elektriciteitsnet, en iedereen krijgt dezelfde mix in huis.

Maar de hoeveelheid groene stroom die jij gebruikt en waarvoor jij betaalt, die is wel degelijk duurzaam opgewekt … alleen niet noodzakelijk in België, en niet noodzakelijk door wind of zon.

Oorsprong gegarandeerd

Dat de stroom niet noodzakelijk uit België komt, is uit te leggen met het systeem van de “garanties van oorsprong” (GO). Dit zijn certificaten die worden uitgereikt aan producenten voor elke megawattuur groene stroom die ze in het elektriciteitsnet injecteren. Deze producenten moeten zich, om van het systeem gebruik te kunnen maken, in Europa bevinden. En jouw leverancier moet een dergelijke “garantie van oorsprong” kunnen voorleggen voor de hoeveelheid groene stroom die jij bij hem hebt gekocht.

Waterkracht uit Noorwegen

Maar die GO kan dus uit heel Europa komen. En veel GO’s worden met name gekocht – tegen een vriendschappelijk prijsje – in Noorwegen. Daar staan waterkrachtcentrales die vaak al tientallen jaren oud zijn en volledig afbetaald, en die dus enorm veel goedkope certificaten opleveren. En die worden maar wat graag door leveranciers uit heel Europa aangekocht om hun lokale stroom die eigenlijk “grijs” is, uit fossiele brandstoffen of kernenergie, te “groenwassen”. Al gebeurt dit dus perfect legaal.

Het probleem met die massale en goedkope garanties van oorsprong is dat het voor de leveranciers amper de moeite loont om zelf te gaan investeren in eigen capaciteit. Hierdoor resulteert het systeem van de garanties van oorsprong niet in de gewenste stijging van de productie van groene stroom.

Wil je weten welke energieleveranciers groene en lokale energie aanbieden?

Dit systeem maakt het erg onduidelijk voor jou als klant: je gaat ervanuit dat je groene stroom koopt, maar vaak koop je “opgekuiste” grijze stroom.

Om hierin meer transparantie te brengen, hebben wij een klassement opgemaakt waarbij we voor elke energieleverancier hebben nagegaan in welke mate ze groene stroom aanbieden en hoe groen en hoe lokaal hun productie is. 

Ons klassement van de leveranciers met de meest groene en lokale energie