Nieuws

Stookolie: altijd een voordelige prijs

15 februari 2021
stookolie prijs tank vullen

Het beste moment afwachten en kiezen om je stookolietank te vullen, het blijft toch wat gokken. Maar als je deelneemt aan onze groepsaankoop kun je op gelijk welk moment een voordelige aankoop verrichten.

Ook al is aardgas nog altijd de voornaamste energiebron voor verwarming in België, toch verwarmen 30 % van de gezinnen met stookolie. In verhouding wordt in Wallonië vaker voor stookolie gekozen, omdat het leidingennet voor aardgas er minder uitgebreid is. Hoe dan ook is de prijs van stookolie ook goedkoop, maar de prijs kan wel eens bokkensprongen maken.

Geen kristallen bol

Voor alle duidelijkheid: het is een illusie te denken dat men met zekerheid de evolutie van de prijs van stookolie te voorspellen om de tank op het beste moment te kunnen vullen. Wie had bijvoorbeeld een jaar geleden kunnen denken dat de prijs met de helft zou zakken tussen eind februari en eind april 2020? Nochtans lag de prijs in februari (€ 0,62 per liter) al op een vrij laag niveau ten opzichte van de maanden voordien. De prijs per liter stond in oktober 2018 zelfs bijzonder hoog, met € 0,79 per liter.

De prijs van stookolie is gekoppeld aan die van de aardolie en vormt aldus geen uitzondering op de regel dat de prijs van aanbod en vraag afhangt. Maar het evenwicht is precair en tal van geopolitieke en economische factoren kunnen een invloed hebben op de situatie, veelal op een onvoorspelbare wijze.

De tank vullen in de zomer?

Niet per se, ook al wordt dat vaak gedacht. Als we het jaar 2020 buiten beschouwing laten en naar 2019 kijken, zien we dat de prijs in juli-augustus ongeveer 15 % hoger lag dan begin januari (€ 0,57 per liter). In dat jaar werd de piek bereikt in mei (€ 0,74 per liter). We konden hetzelfde vaststellen in 2018, behalve dat de piek toen in oktober lag. Maar in 2017 was het dan wel weer interessanter om de tank in de zomer bij te vullen. En 2016 moest je begin augustus echter 20 % meer betalen dan vroeg in het jaar.
Doorgaans lijkt het begin van het jaar goedkoper te zijn dan het einde, maar dat is geen exacte wetenschap.

Voordelig aankopen

Je zult het al hebben begrepen: het komt erop aan om de evolutie van de prijs van de stookolie in de gaten te houden en het moment te kiezen dat je gezien de evolutie in de voorbije maanden het beste acht om je bestelling te plaatsen. Tenzij je je tank even uit het oog was verloren en je halsoverkop moet bijbestellen. Het zou echter spijtig zijn om in zo’n situatie te verzeilen omdat het voordeel van stookolie, in vergelijking met aardgas en elektriciteit, net is dat je zelf het moment van levering en dus ook van de betaling kunt kiezen.

In het begin van 2021 lag de prijs rond € 0,50 per liter, wat een voordelige prijs is. Het gaat om een officiële maximumprijs, die geen enkele leverancier mag overschrijden. Maar niets belet een leverancier om een korting toe te kennen. Het loont dus om de prijzen de vergelijken, in de wetenschap dat er meer dan 300 leveranciers actief zijn in België. Kies er bij voorkeur een die dicht bij jouw woning aan de slag is, of opteer voor een groepsaankoop, zoals degene die wij via ons energieplatform organiseren. En denk eraan dat een bestelling van meer dan 2 000 liter nog een interessantere prijs kan opleveren.

Naar ons energieplatform