Nieuws

Versnelde uitrol digitale meter in Vlaanderen: voordelig voor jou?

13 mei 2020
digitale meter

De mogelijke versnelde uitrol van de digitale meters in Vlaanderen, op advies van energieregulator VREG, is een scenario met een aantal onbekende factoren. Wij plaatsen een aantal vraagtekens bij de impact op de distributienettarieven en de verwachte energiebesparing voor de consument.

In een nieuwe Europese richtlijn, die tegen eind dit jaar moet worden omgezet in lokale wetgeving, worden lidstaten die een positieve evaluatie van de digitale meter achter de rug hebben, aangemaand om vaart te maken met de uitrol ervan. Daar waar de systematische invoering van de digitale meter gestart is vóór 4 juli 2019, zoals in Vlaanderen, moet tegen uiterlijk eind 2024 80 % van de digitale meters geplaatst zijn (en 100 % tegen juli 2029).

Op basis van dit scenario maakte de Vlaamse energieregulator VREG voor de Vlaamse regering een nieuwe kosten-batenanalyse om na te gaan of de voordelen van een versnelde uitrol groter zijn dan de kosten. En dit voor de verschillende betrokken partijen: verbruikers, overheid, milieu en maatschappij, distributienetbeheerders, leveranciers en producenten. Globaal genomen blijkt dit effectief het geval.

Globaal positief

De VREG becijferde dat de globale baten voor de maatschappij zouden stijgen naar 888 miljoen euro; dat is een extra “winst” van 120 miljoen tegenover 768 miljoen bij een uitrol over 15 jaar. De bijkomende baten zouden zich situeren op het vlak van een verminderde CO2-uitstoot, vermeden fraude en een extra energiebesparing bij de verbruikers.

Alleen de distributienetbeheerders zouden met verhoogde kosten worden opgezadeld bij een versnelde uitrol. De VREG gaat uit van 15 % extra installatiekosten omdat er meer techniekers nodig zouden zijn om de meters te plaatsen. Die kosten kunnen de netbeheerders weliswaar doorrekenen in de elektriciteitsfactuur van de eindconsument via de distributienettarieven.

Te optimistisch?

Voor een gemiddeld verbruiksprofiel berekende de VREG dat de versnelde uitrol van de digitale meter tegen 2024 voor een gezin extra jaarlijkse kosten zouden inhouden van € 3,6 voor elektriciteit en € 2,8 voor aardgas. Dat brengt de totale kosten van de digitale meter voor een gemiddeld gezin op € 29 per jaar voor elektriciteit en aardgas samen.

De distributienetbeheerders schatten hun meerkosten voor de versnelde installatie echter op 30 %, eerder dan op 15%. Het lijkt erop dat de VREG zich bij een gebrek aan betrouwbare gegevens tevreden stelt met een optimistisch geschatte waarde als uitgangspunt. De werkelijke meerkosten van een versneld scenario vormen dus een groot vraagteken. Volgens ons is bijkomend onderzoek vereist.

Energiebesparingen?

Wij stellen ons ook vragen bij het vooropgestelde positieve effect van de digitale meter op de energiefactuur van de consumenten. Iets waar de VREG in zijn communicatie naar verwijst om het versnelde scenario aan te prijzen en de verhoging van de netkosten te rechtvaardigen.

Welnu, zoals we schrijven in ons artikel in Test Aankoop magazine van mei:“Er is nog veel werk aan de winkel om energie te kunnen besparen met de digitale meter, meer specifiek met betrekking tot de toegang tot een handig energiebesparingssysteem met voldoende gedetailleerde gegevens, referentieverbruik van gelijkaardige gezinnen en specifieke tips voor energiebesparing.” Er moeten immers heel wat randvoorwaarden zijn vervuld opdat er sprake kan zijn van een echte energiebesparing.

 

User name

Deelnemen aan de discussie

Deel je mening of stel je vraag in de groep Energiezuinigheid van onze community Woning & energie .

13 reacties

User name
17/12/2019
PIERRE CLAESSENS

Hallo community, ik ben sedert vorige week vrijdag 13 december de "on"gelukkige eigenaar van een digitale teller type Sagemcom geplaatst door Fluvius ter vervanging van een enkelvoudig tariefteller en dit naar aanleiding van mijn vraag tot de verwijdering van een afgekoppelde exclusieve nachtteller . Ik bezit ook zonnepanelen, 20 stuks van hoge kwaliteit - Bisol Premium 295W met een Sunny Boy SMA convertor SB5.0-1AV-40 . Wat stel ik nu vast ? De opbrengstregistraties volgens de digitale meter komen niet overeen met wat mij wordt doorgestuurd via een app Sunny Portal die mijn opbrengsten ook dagelijks opvolgt en registreert.
Volgens de digitale teller (scherm 2.8.0 - geeft de som van opbrengsten in dag en weekendtellingen) is de totale opbrengst nu 'slechts' 9.547 kWh terwijl over de zelfde periode vanaf 13/12 ik volgens de app Sunny Portal een opbrengst zou moeten hebben van 21.681kWh. Hoe kan dit verschil verklaard worden? Ben ik de gebeten hond?

User name
20/05/2020
MARC VANDAELE , Gereageerd:

Waar ik woon, Z W-Vl, zou jou installatie op jaarbasis ongeveer 7.500 kWh injecteren. Dit is een raming op basis van je panelen en omvormer als de panelen +/- zuid gericht staan op een gemiddeld hellend dak. De bruto DC opbrengst van je panelen is sowieso hoger. Vr Gr

User name Moderator
29/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Hallo Pierre, het scherm 2.8.0 geeft de totale injectie weer. Het betreft dus de overtollige stroom die je op het net injecteert. Het is met andere woorden dus logisch dat dit lager ligt dan de opbrengst, aangezien  je zelf ook stroom van de zonnepanelen verbruikt.

User name
20/05/2020
MANU VERMEERBERGEN

mag je de installatie van een dergelijke meter weigeren?

User name
20/05/2020
MARC VANDAELE , Gereageerd:

Je bent verplicht toegang te verlenen tot de plaats van de tellers voor controle en noodzakelijke aanpassingen. Voor mij is de vervanging van een analoge teller door een digitale geen noodzakelijke aanpassing of herstelling. Tik eens @digitalemeter in in Facebook, daar houden we mekaar op de hoogte

User name Moderator
29/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Manu, je mag de installatie van zo'n digitale meter inderdaad niet weigeren ! 

User name
20/05/2020
MARC VANDAELE

Voor ik mijn PV installatie liet berekenen en plaatsen hebben wij gedetailleerd gewerkt om ons verbruik zo laag mogelijk te houden zonder aan comfort in te boeten. Nu werkt alles perfect en met uitzicht op een redelijke afschrijftermijn. Zonder "terugdraaiende teller" zal de installatie niet afgeschreven zijn voor er kosten aan komen. Dat willen wij niet en zal ook niet gebeuren. Zie "Geen Digitale Meter zonder Garanties" op Facebook.

User name
20/05/2020
ADRIAAN NULENS

De vreg is een instantie opgericht door de overheid zodat diezelfde overheid
er zich achter kan verschuilen .Ik als zonnepaneel eigenaar heb geen behoefte
aan een digimeter maar krijg hem door de strot geduwd.
Waar zijn de afspraken van 10 JAAR geleden, mondelinge afspraken zijn ook contracten en niet te vergeten de uitspraken van minister dat de zonnepaneeleigenaars
geen nadeel mogen hebben met de plaatsing van de digimeter.
De turteltax,het prosumententarief,terugdraaiende teller naar 15 jaar en nu digimeter
waarmee we nog niet weten hoe we de teveel geproduceerde kw s in de zomer
in de winter kunnen gebruiken. Het is genoeg geweest ,dus voor mij komt hij er
zo direkt nog niet in. Genoeg getreiter,desnoods off grid met een generator op alvalolie.
En dan de discriminatie tov niet zonnepaneel eigenaars,zonnepaneel eigenaars investeren en helpen de overheid de europese doelstelling behalen op straffe van boetes.TEST AANKOOP NEEMT HIER geen stantpunt in (heb hun vroeger hier al eens
telefonisch op gewezen)omdat hun clienteel bestaat uit zowel zonnepaneeleigenaars als niet zonnepaneeleigenaars.
Met vrdlijke groeten

User name
21/05/2020
MARC VANDAELE , Gereageerd:

Dat klopt Adriaan, ik heb deelgenomen aan de enquête van Testaankoop maar er verder nooit meer iets van gehoord. Het is ook hun taak om privé bezitters van PV panelen te verdedigen. Daarin ben ik ontgoocheld. En de VREG, ja het hoofd van de VREG en nog enkelen komen rechtstreeks van bij distributeurs. Dat zegt genoeg zeker? Daarvoor is Open VLD rechtstreeks verantwoordelijk

User name Moderator
29/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Jammer om te horen dat je ontgoocheld bent in ons ! Toch zijn we steeds de rechten van de consument in deze materie (en andere uiteraard) blijven verdedigen. We blijven immers dezelfde eisen stellen sinds de uitrol van de digitale meter werd opgelegd door Europa : de consument moet dezelfde keuze krijgen als in Nederland waar de slimme meter in de off-stand kan gezet worden (en de communicatiefuncties kunnen worden uitgeschakeld), de kosten van de installatie moeten eerlijk verdeeld worden volgens de winst die ze de betrokken partijen opleveren, duidelijkheid mbt het totale kostenplaatje (wat met de kosten aangaande het Atrias-platform, de extra kosten voor de slimme toepassingen), de privacy van de gegevensuitwisseling moet worden gegarandeerd en netbeheerders mogen niet beslissen om bepaalde elektriciteitscircuits bij de klant uit te schakelen (dit zou in het nadeel zijn van vooral de minst gegoeden in de maatschappij). Deze strijd is dus nog niet gestreden ! 

User name
27/05/2020
GUY FLEBUS

Ik dacht toch dat een zonnepanelen eigenaar niet verplicht kon worden om een digitale meter te laten installeren? Kan Testaankoop hierop antwoorden : wel belangrijk.?
Of zijn de zonnepanelen eigenaars weer de pineut?

User name
28/05/2020
ADRIAAN NULENS , Gereageerd:

Er wachten ons waarschijnlijk nog 2 verrassingen,raad van state einde jaar
nog minder dan 15 jaar terugdraaiend en het capaciteitstarief maar dit is nog niet zeker.
Kijk eens op/ thomas.v@ilumen.Be / naar de commentaren op de digimeter

User name Moderator
29/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Inderdaad Adriaan , die 'garantie' van een 15 jaar terugdraaiende teller (van toepassing vanaf het moment van installatie van je zonnepanelen) staat ter discussie omdat de VREG hier niet mee akkoord gaat. En zoals je zelf al aangaf wordt er naar het einde van het jaar toe een uitspraak verwacht.  

Community

Woning & energie

Gerelateerde discussies