Nieuws

Versnelde uitrol digitale meter in Vlaanderen: voordelig voor jou?

13 mei 2020
digitale meter

De mogelijke versnelde uitrol van de digitale meters in Vlaanderen, op advies van energieregulator VREG, is een scenario met een aantal onbekende factoren. Wij plaatsen een aantal vraagtekens bij de impact op de distributienettarieven en de verwachte energiebesparing voor de consument.

In een nieuwe Europese richtlijn, die tegen eind dit jaar moet worden omgezet in lokale wetgeving, worden lidstaten die een positieve evaluatie van de digitale meter achter de rug hebben, aangemaand om vaart te maken met de uitrol ervan. Daar waar de systematische invoering van de digitale meter gestart is vóór 4 juli 2019, zoals in Vlaanderen, moet tegen uiterlijk eind 2024 80 % van de digitale meters geplaatst zijn (en 100 % tegen juli 2029).

Op basis van dit scenario maakte de Vlaamse energieregulator VREG voor de Vlaamse regering een nieuwe kosten-batenanalyse om na te gaan of de voordelen van een versnelde uitrol groter zijn dan de kosten. En dit voor de verschillende betrokken partijen: verbruikers, overheid, milieu en maatschappij, distributienetbeheerders, leveranciers en producenten. Globaal genomen blijkt dit effectief het geval.

Globaal positief

De VREG becijferde dat de globale baten voor de maatschappij zouden stijgen naar 888 miljoen euro; dat is een extra “winst” van 120 miljoen tegenover 768 miljoen bij een uitrol over 15 jaar. De bijkomende baten zouden zich situeren op het vlak van een verminderde CO2-uitstoot, vermeden fraude en een extra energiebesparing bij de verbruikers.

Alleen de distributienetbeheerders zouden met verhoogde kosten worden opgezadeld bij een versnelde uitrol. De VREG gaat uit van 15 % extra installatiekosten omdat er meer techniekers nodig zouden zijn om de meters te plaatsen. Die kosten kunnen de netbeheerders weliswaar doorrekenen in de elektriciteitsfactuur van de eindconsument via de distributienettarieven.

Te optimistisch?

Voor een gemiddeld verbruiksprofiel berekende de VREG dat de versnelde uitrol van de digitale meter tegen 2024 voor een gezin extra jaarlijkse kosten zouden inhouden van € 3,6 voor elektriciteit en € 2,8 voor aardgas. Dat brengt de totale kosten van de digitale meter voor een gemiddeld gezin op € 29 per jaar voor elektriciteit en aardgas samen.

De distributienetbeheerders schatten hun meerkosten voor de versnelde installatie echter op 30 %, eerder dan op 15%. Het lijkt erop dat de VREG zich bij een gebrek aan betrouwbare gegevens tevreden stelt met een optimistisch geschatte waarde als uitgangspunt. De werkelijke meerkosten van een versneld scenario vormen dus een groot vraagteken. Volgens ons is bijkomend onderzoek vereist.

Energiebesparingen?

Wij stellen ons ook vragen bij het vooropgestelde positieve effect van de digitale meter op de energiefactuur van de consumenten. Iets waar de VREG in zijn communicatie naar verwijst om het versnelde scenario aan te prijzen en de verhoging van de netkosten te rechtvaardigen.

Welnu, zoals we schrijven in ons artikel in Test Aankoop magazine van mei:“Er is nog veel werk aan de winkel om energie te kunnen besparen met de digitale meter, meer specifiek met betrekking tot de toegang tot een handig energiebesparingssysteem met voldoende gedetailleerde gegevens, referentieverbruik van gelijkaardige gezinnen en specifieke tips voor energiebesparing.” Er moeten immers heel wat randvoorwaarden zijn vervuld opdat er sprake kan zijn van een echte energiebesparing.

 

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

33 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/07/2021

Voila, Dus wetende dat onze meters kapot zijn, gebruiken ze de uitvlucht van digitale in de plaats te plaatsen, weg bewijs van kapotte meters, dit is gewoon een misdaad, bewust mensen bedreigen en factureren tot ze de kapotte vervangen hebben. En ze zijn hier 3 keer geweest voor het plaatsen van digitale meters, niet om de defecte meters. En zonder boe of ba, inkom hal betreden en opmetingen doen, zelfs politie mag zonder gerechtelijk bewijs of toestemming van eigenaar een woning te betreden en dan bewust de kapotte meters laten verder draaien?

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/03/2021

Best, ik heb een vraag kan er iemand mij uitleg geven voor de afrekening van mijn factuur daar ik op een maand twee afrekeningen heb gekregen een voor terugbetaling en een voor terug storting

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/07/2021
, Gereageerd:

GEEN reacties, jullie moeten het voorbeeld zijn van waarden en normen? De laksheid van jullie gebruik ik als bewijslast, en desnoods spreek ik iedereen aan die jullie betaalt als abonnee, mooie informatie en teksten plaatsen maar er niet naar handelen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/01/2021

i
Wij hebben 20 zonnepanelen geplaatst in 2012. Dus niet meer in aanmerking gekomen voor de subsidie ( verkeerd ingeschatte actie van kabinet van den Bossche ). Wel de dupe van allerhande tarieven: mijn dag verbruik is 0 maar de tarieven o.a. komen op 500 euro per jaar prosumententarief etc). Ik spaar energie waar ik kan maar worden dan nog gestraft. Als je minder verbruikt, wordt het gewoon duurder gemaakt.
Ik dacht dat het prosumententarief berekend wordt op de capaciteit van de panelen. In ons geval is pas later nog een zuinige centrale verwarming (warm water op gas) geplaatst. Ik zou liefst een deel van de panelen laten wegnemen. Heeft er iemand ervaring mee?
Beleid zou wat stabieler mogen zijn niet zoals de politiek van de regeringspartijen die een plafond heeft van 4 of 5 jaar.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/01/2021

Testaankoop : ik lees juist in de Gazet van Antwerpen dat de installatie van slimme meters niet stilgelegd is. Er wordt verder gewerkt bij de mensen die groencertificaten hebben. Weet iedereen dit?
En is dit geen discriminatie?
Dit spreekt tegen wat Mevr. Demir heeft gezegd !

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/07/2021
, Gereageerd:

Zeker en vast, alles wat ze doen is discriminatie en test aankoop mag in actie schieten, want wij betalen voor jullie diensten, bewijs genoeg aan gebrek aan reacties dat ze er niet veel aandoen, btw alleen schriftelijk bewijs tellen ze mee, dus kom niet af dat jullie bellen want dat telt niet mee, gelezen in jullie boekje rechten

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

De te bekomen vergoedingen mogen NIET afhangen van de al bekomen vergoedingen.Dan hebben alle die al langer zonnepanelen hebben geen vergoeding. Om een vergelijking te maken : parlementariërs hebben een zeer hoog loon. Dus in de toekomst wordt hun loon gehalveerd. Zij hebben toch al heel veel inkomsten gehad.Welke parlementariër gaat daar mee akkoord.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Uitstel voor plaatsing van digitale meter. Dit is goed. Nu moet Testaankoop tussen beide komen met de billijke vergoeding die Testaankoop voor hun leden zonnepaneel eigenaars en anderen moet bekomen. De moment om op de kar te springen en als eerste met de JUISTE financiële vergoedingen te komen in kranten,tijdschriften en TV.

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/01/2021

Beste,

Waarom staan elektriciteitsmeters bij installatie/vervanging niet exact op nul? Men is zonet onze analoge meter komen vervangen door een digitale, en de meter stond op het moment dat de stroom weer werd aangezet al meteen op 1.851kWh (waarvan 1.266kWh op de nachtteller, terwijl de vervanging uiteraard overdag gebeurde!). Dit is geen grote kost voor mij, maar maal 11 miljoen Belgen is dat een mooie extra winst voor de elektriciteitsproducenten. Wat heeft het voor zin dat de meter met een precisie van 0.001kWh telt, als de startwaarde al meer dan het duizendvoud afwijkt? De installateur die de meter plaatste kon er geen antwoord op geven, maar vulde op de papieren wel gewoon meterstand "0" in.
met vriendelijke groeten

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/12/2020

De VREG start met de nieuwe berekening voor onze electriciteits rekening vanaf 1/1/2022. Dit met een forfait die altijd hoger zal zijn dan de forfaits die aan je verbruik gekoppeld zijn. Dus weer betalen voor wat je niet verbruikt. Een piekbelasting die bovenop het gewone electriciteits verbruik komt. Een zo lage vergoeding voor elektriciteit op het net te zetten dat er nooit meer wordt terug betaald dan 100 € per jaar.

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/12/2020

Beste,

Waarom staan elektriciteitsmeters bij installatie/vervanging niet exact op nul? Men is zonet onze analoge meter komen vervangen door een digitale, en de meter stond op het moment dat de stroom weer werd aangezet al meteen op 1.851kWh (waarvan 1.266kWh op de nachtteller, terwijl de vervanging uiteraard overdag gebeurde!). Dit is geen grote kost voor mij, maar maal 11 miljoen Belgen is dat een mooie extra winst voor de elektriciteitsproducenten. Wat heeft het voor zin dat de meter met een precisie van 0.001kWh telt, als de startwaarde al meer dan het duizendvoud afwijkt? De installateur die de meter plaatste kon er geen antwoord op geven, maar vulde op de papieren wel gewoon meterstand "0" in.
met vriendelijke groeten

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/10/2020

Dag, wat denken jullie van de VREG simulatiemodule waarin je kan zien of het voor u een besparing zou zijn om af te stappen van de terugdraaiende teller (de VREG is tegen terugdraaiende teller)?
Voorbeeld: wij hebben 5,8 kWp PV panelen, jaarlijks verbruik 3000 kWh (geen warmtepomp maar gasverwarming). Wij zouden volgens de VREG simulator altijd beter af zijn zonder terugdraaiende teller, en hoe meer we zelf verbruiken tijdens de zonne-uren, hoe groter het voordeel, logisch. Maar we zetten dan wel gratis veel energie op het net, waarmee we zouden kunnen verwarmen in de winter (mét terugdraaiende teller dus). Is de VREG als raadgever wel objectief? Als je de terugdraaiende teller opgeeft kan je later niet meer terug,, terwijl de tarieven zullen veranderen in de toekomst?
Mijn punt: in hoeverre kan je door de VREG geïnformeerd worden om te beslissen te stoppen met de terugdraaiende teller, terwijl er nu nog geen injectietarief bekend is? Laat de politiek die beslissingen over tarieven liggen, hoe kan de consument er nog aan uit om een beslissing op langere termijn te nemen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/09/2020

Hallo , pas een digitale elek meter gekregen , de geproduceerde elek. van mijn zonnepanelen blijkt nu op die meter minder te zijn dan op de meter van mijn omvormer , verdwijnt er elekticiteit ?
de digitale meter meet toch de volledige geproduceerde elek of gebruik ik nog elek zonder dat de digitale meter dat registreerd

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/09/2020
, Gereageerd:

ik heb hetzelfde probleem. 1 week een nieuwe meter en een opbrengstverschil van 20% met de ABB meter voor certificaten en de omvormermeter van de installatie.!!!

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/09/2020
, Gereageerd:

Beste André en Walter, de digitale meter registreert niet de productie maar de totale hoeveelheid injectie op het net, dus de overtollige stroom die men niet zelf verbruikt.

Daarbij is waarde 2.8.1 op het display de meterstand voor injectie tijdens de piekuren en waarde 2.8.2 de meterstand voor injectie tijdens de daluren. De app of meter van de installatie meet normaliter alle geproduceerde elektriciteit, maar ongeveer één derde daarvan verbruikt men zelf op het moment dat ze wordt opgewekt (zelfconsumptie of het directe verbruik).

Het is dus logisch dat er een verschil is tussen beide. Normaliter is de gemeten injectie + de zelf verbruikte stroom van de zonnepanelen = de totale opbrengst. Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/07/2020

Dus als ik het goed begrijp kan de VREG ons opleggen wat ze willen? Kan TA er niet tegen ingaan? Want de prosumenten tarief is al een aanslag op ons zonnepanelen rendement.
Trouwens heeft de Vreg niet Belpower uit de markt genomen? Ook een financiele aderlating van 500 € voor mij aan niet terugbetaalde te hoge voorschotten?
Waarom is de VREG blijkbaar onaantastbaar?

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/05/2020

Ik dacht toch dat een zonnepanelen eigenaar niet verplicht kon worden om een digitale meter te laten installeren? Kan Testaankoop hierop antwoorden : wel belangrijk.?
Of zijn de zonnepanelen eigenaars weer de pineut?

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/05/2020
, Gereageerd:

Er wachten ons waarschijnlijk nog 2 verrassingen,raad van state einde jaar
nog minder dan 15 jaar terugdraaiend en het capaciteitstarief maar dit is nog niet zeker.
Kijk eens op/ thomas.v@ilumen.Be / naar de commentaren op de digimeter

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/05/2020
, Gereageerd:

Inderdaad Adriaan , die 'garantie' van een 15 jaar terugdraaiende teller (van toepassing vanaf het moment van installatie van je zonnepanelen) staat ter discussie omdat de VREG hier niet mee akkoord gaat. En zoals je zelf al aangaf wordt er naar het einde van het jaar toe een uitspraak verwacht.  

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/06/2020
, Gereageerd:

Beste moderator An, wat is hier in deze materie een gegeven woord nog waard.
Wij zonnepaneeleigenaars weten waar wij aan begonnen zijn.Maar dan is er plots het
prosumententarief ,wat mij betreft betaal ik plus minus 1000 euro (btw 21%Inclusief)voor
plus minus 4.500 KW op het net te zetten en het er later af te halen,dat is 0,2222 euro PER KW.
Graag had ik van u eens geweten wat de parken (oa michiels,kanaalkom,huts ,colruyt enz )
moeten betalen om het net te gebruiken,uitgerekend per kw , dan zult u pas echte discriminatie zien
of zie ik dat verkeerd.
dbv a nulens

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/05/2020

De vreg is een instantie opgericht door de overheid zodat diezelfde overheid
er zich achter kan verschuilen .Ik als zonnepaneel eigenaar heb geen behoefte
aan een digimeter maar krijg hem door de strot geduwd.
Waar zijn de afspraken van 10 JAAR geleden, mondelinge afspraken zijn ook contracten en niet te vergeten de uitspraken van minister dat de zonnepaneeleigenaars
geen nadeel mogen hebben met de plaatsing van de digimeter.
De turteltax,het prosumententarief,terugdraaiende teller naar 15 jaar en nu digimeter
waarmee we nog niet weten hoe we de teveel geproduceerde kw s in de zomer
in de winter kunnen gebruiken. Het is genoeg geweest ,dus voor mij komt hij er
zo direkt nog niet in. Genoeg getreiter,desnoods off grid met een generator op alvalolie.
En dan de discriminatie tov niet zonnepaneel eigenaars,zonnepaneel eigenaars investeren en helpen de overheid de europese doelstelling behalen op straffe van boetes.TEST AANKOOP NEEMT HIER geen stantpunt in (heb hun vroeger hier al eens
telefonisch op gewezen)omdat hun clienteel bestaat uit zowel zonnepaneeleigenaars als niet zonnepaneeleigenaars.
Met vrdlijke groeten

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/07/2021
, Gereageerd:

Ik zou die digitale meters toelaten, kan je zelf kiezen welke slimme dongle je erop plaatst en je krijgt ook te zien wat je genereert, dus dan heb je op papier bewijs dat die digitale meters als je dan verlies zou maken niet voordelig zijn voor zonnepaneel houders

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/05/2020
, Gereageerd:

Dat klopt Adriaan, ik heb deelgenomen aan de enquête van Testaankoop maar er verder nooit meer iets van gehoord. Het is ook hun taak om privé bezitters van PV panelen te verdedigen. Daarin ben ik ontgoocheld. En de VREG, ja het hoofd van de VREG en nog enkelen komen rechtstreeks van bij distributeurs. Dat zegt genoeg zeker? Daarvoor is Open VLD rechtstreeks verantwoordelijk

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/05/2020
, Gereageerd:

Jammer om te horen dat je ontgoocheld bent in ons ! Toch zijn we steeds de rechten van de consument in deze materie (en andere uiteraard) blijven verdedigen. We blijven immers dezelfde eisen stellen sinds de uitrol van de digitale meter werd opgelegd door Europa : de consument moet dezelfde keuze krijgen als in Nederland waar de slimme meter in de off-stand kan gezet worden (en de communicatiefuncties kunnen worden uitgeschakeld), de kosten van de installatie moeten eerlijk verdeeld worden volgens de winst die ze de betrokken partijen opleveren, duidelijkheid mbt het totale kostenplaatje (wat met de kosten aangaande het Atrias-platform, de extra kosten voor de slimme toepassingen), de privacy van de gegevensuitwisseling moet worden gegarandeerd en netbeheerders mogen niet beslissen om bepaalde elektriciteitscircuits bij de klant uit te schakelen (dit zou in het nadeel zijn van vooral de minst gegoeden in de maatschappij). Deze strijd is dus nog niet gestreden ! 

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/08/2020
, Gereageerd:

Zijn er landen waar de piekbelasting al bestaat? Of zijn wij weer een melkkoe aan het toelaten door de VREG beslissing? Hoeveel kost ons de VREG eigenlijk? Het zal toch niet waar zijn dat de consument de VERG betaald?

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/07/2021
, Gereageerd:

Mooie woorden, maar het verdedigen doe je niet door mooie praatjes maar met resultaten, jullie hebben nog niks veranderd of laat staan aangekaart in de media. En ondertussen is dit al een goed jaar geleden. Dus in plaats van hoog van de toren te blazen, ik heb door op 6 artikels te reageren al meer bewezen dan jullie op een jaar tijd, en jullie verdedigen zelfs de staat. Wie ik vandaag als advocaat te pakken krijg zal mogen uitgeslapen zijn, 1 toegeving zeggen zoals bv verplict te zijn van budgetmeter te plaatsen en zeggen dat je dat liever niet hebt, uw mening word niet gevraagd, puur feit, verplicht en als die niet plaatsen is dat contractbreuk en dan nog met facturen smijten zonder reden of bewijs

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/05/2020

Voor ik mijn PV installatie liet berekenen en plaatsen hebben wij gedetailleerd gewerkt om ons verbruik zo laag mogelijk te houden zonder aan comfort in te boeten. Nu werkt alles perfect en met uitzicht op een redelijke afschrijftermijn. Zonder "terugdraaiende teller" zal de installatie niet afgeschreven zijn voor er kosten aan komen. Dat willen wij niet en zal ook niet gebeuren. Zie "Geen Digitale Meter zonder Garanties" op Facebook.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/05/2020

mag je de installatie van een dergelijke meter weigeren?

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/05/2020
, Gereageerd:

Dag Manu, je mag de installatie van zo'n digitale meter inderdaad niet weigeren ! 

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/05/2020
, Gereageerd:

Je bent verplicht toegang te verlenen tot de plaats van de tellers voor controle en noodzakelijke aanpassingen. Voor mij is de vervanging van een analoge teller door een digitale geen noodzakelijke aanpassing of herstelling. Tik eens @digitalemeter in in Facebook, daar houden we mekaar op de hoogte

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/12/2019

Hallo community, ik ben sedert vorige week vrijdag 13 december de "on"gelukkige eigenaar van een digitale teller type Sagemcom geplaatst door Fluvius ter vervanging van een enkelvoudig tariefteller en dit naar aanleiding van mijn vraag tot de verwijdering van een afgekoppelde exclusieve nachtteller . Ik bezit ook zonnepanelen, 20 stuks van hoge kwaliteit - Bisol Premium 295W met een Sunny Boy SMA convertor SB5.0-1AV-40 . Wat stel ik nu vast ? De opbrengstregistraties volgens de digitale meter komen niet overeen met wat mij wordt doorgestuurd via een app Sunny Portal die mijn opbrengsten ook dagelijks opvolgt en registreert.
Volgens de digitale teller (scherm 2.8.0 - geeft de som van opbrengsten in dag en weekendtellingen) is de totale opbrengst nu 'slechts' 9.547 kWh terwijl over de zelfde periode vanaf 13/12 ik volgens de app Sunny Portal een opbrengst zou moeten hebben van 21.681kWh. Hoe kan dit verschil verklaard worden? Ben ik de gebeten hond?

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/05/2020
, Gereageerd:

Hallo Pierre, het scherm 2.8.0 geeft de totale injectie weer. Het betreft dus de overtollige stroom die je op het net injecteert. Het is met andere woorden dus logisch dat dit lager ligt dan de opbrengst, aangezien  je zelf ook stroom van de zonnepanelen verbruikt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/05/2020
, Gereageerd:

Waar ik woon, Z W-Vl, zou jou installatie op jaarbasis ongeveer 7.500 kWh injecteren. Dit is een raming op basis van je panelen en omvormer als de panelen +/- zuid gericht staan op een gemiddeld hellend dak. De bruto DC opbrengst van je panelen is sowieso hoger. Vr Gr

Community

Woning & energie

Gerelateerde discussies