Nieuws

Vaste vergoeding van gas- en elektriciteitsleveranciers: te herzien a.u.b.!

26 juni 2015
vaste vergoeding

De vaste vergoeding, die door uw leverancier wordt aangerekend, is een soort abonnementskost die gemiddeld € 45 per jaar bedraagt voor elektriciteit. Wij vragen om deze vergoeding voortaan naar rato van de leveringsmaanden te factureren en niet per begonnen jaar zoals momenteel het geval is bij verschillende leveranciers.

Uw energieleverancier rekent een te hoge vaste vergoeding aan? Neem een kijkje bij het aanbod van de concurrenten!

Het bedrag van uw gas- en elektriciteitsfactuur hangt uiteraard af van de hoeveelheid energie die u verbruikt. Maar er zijn ook een aantal vaste kosten, waaronder de vaste vergoeding die aangerekend wordt door de leverancier. Deze laatste verschilt van de ene maatschappij tot de andere, of zelfs van het ene contract tot het andere bij dezelfde leverancier. Ze bedraagt gemiddeld € 45 per jaar voor elektriciteit en € 47 per jaar voor gas.

Een berekeningswijze die de consument straft

Het bedrag van de vaste vergoeding wordt op zeer transparante wijze vermeld op de tarieflijsten van de leveranciers. De berekeningswijze is echter minder transparant, vooral wanneer de consument zijn contract voortijdig beëindigt. Sommige leveranciers vermelden immers dat de vaste vergoeding verschuldigd is per begonnen jaar. Met andere woorden, als een consument zijn contract voortijdig beëindigt, moet hij toch de volledige jaarlijkse vergoeding betalen.

Volgens ons zou deze vergoeding naar rato van de leveringsmaanden gefactureerd moeten worden. Zo zou bijvoorbeeld aan een consument die zijn contract na zes maanden zou beëindigen, slechts de helft van de vergoeding gefactureerd moeten worden.

Het feit dat de leverancier de volledige vergoeding behoudt bij voortijdig vertrek van een klant kan, naar onze mening, neerkomen op een verbrekingsvergoeding. Deze laatste is echter verboden sinds 2012, omdat ze een hinderpaal vormde voor de mobiliteit van de consument.

Want dat is nu net wat het is: een consument die een honderdtal euro aan vaste kosten voor zijn elektriciteits- en gascontract heeft betaald, is minder geneigd om zijn contract voortijdig te beëindigen als hij weet dat deze vergoeding gefactureerd wordt per begonnen jaar en niet naar rato van de daadwerkelijke leveringsmaanden. Temeer daar een tweede vaste vergoeding betaald zal moeten worden bij de nieuwe leverancier!

Wij hebben de federale regulator geïnterpelleerd over dit probleem en hopen dat deze laatste zich in positieve zin zal uitspreken!