Nieuws

De digitale meter: hoe ver staat het ermee?

07 april 2021
digitale meter fluvius

De digitale meter heeft al veel inkt doen vloeien. Wie betaalt de rekening? Onder welke voorwaarden zal de digitale meter interessant zijn voor de consument? En hoe zat het nu ook weer met de timing van de uitrol? Tijd voor een update.

De digitale meter heeft veel imagoschade opgelopen door de koppeling ervan aan de saga van de zonnepanelen. Onder meer met de afschaffing van de terugdraaiende teller in Vlaanderen, in het zog van de uitrol van de digitale meter.

Elk gewest heeft zijn eigen aanpak

Het is Europa dat aan de basis ligt van de invoering van de digitale meter. De Gewesten in ons land zijn verantwoordelijk voor de concrete uitrol ervan. En ze hebben elk een eigen aanpak gevolgd.

Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof en het einde van de terugdraaiende teller is de aanpak in Vlaanderen enigszins gewijzigd en zijn zonnepaneeleigenaars niet langer prioritair, althans in de eerstkomende jaren. Wallonië richt zich dan weer vooral op de grootverbruikers en de zonnepaneeleigenaars, al kunnen die nooit slechter af zijn dan wanneer ze voor het forfaitaire prosumententarief kiezen. Brussel neemt voorlopig een meer afwachtende houding aan tegenover de digitale meter.

Hoe zit het met de kosten?

De kosten van de plaatsing worden in principe via de netkosten verrekend.
Tenzij je zelf de plaatsing van een digitale meter aanvraagt, buiten de voorziene planning van de netbeheerder om.

  • In Vlaanderen betaal je daarvoor € 88 (inclusief btw). Prosumenten die recht hebben op een retroactieve investeringspremie voor hun zonnepaneleninstallatie naar aanleiding van het arrest over het einde van de terugdraaiende teller, krijgen wel een extra compensatie van € 100 als ze zelf een digitale meter aanvragen.
  • In Brussel loopt het tarief op tot 271 euro zonder btw indien je niet tot de prioritaire doelgroep van prosumenten of eigenaars van een elektrisch voertuig behoort.
  • In het Waals gewest bedraagt het tarief zo’n € 150 zonder btw. Maar een premie van de Waalse overheid compenseert dit bedrag volledig tot 31 december 2023.

Meer informatie vind je in ons bijgewerkt dossier over de digitale meter, met antwoorden op vragen als: Welk voordeel zou je uit de digitale meter kunnen halen? Loeren er gevaren om de hoek? Heb je ook zelf nog iets te kiezen?

Naar ons dossier

Uitgangspunt: een efficiënter gebruik van het stroomnet

Test Aankoop schaart zich achter de doelstelling om nieuwe investeringen in het netwerk als gevolg van het toenemende aanbod aan hernieuwbare energie en de verdere elektrificatie van de energievraag (via warmtepompen, elektrische voertuigen…) te beperken om zo de stijging van nettarieven in de toekomst te vermijden. Een efficiënter gebruik van het bestaande elektriciteitsnet moet inderdaad een logische eerste keuze zijn. De digitale meter speelt een sleutelrol om dat net slimmer te maken.

De consumenten mee krijgen in het verhaal

De consument zal pas overtuigd zijn als een aantal bedenkingen en eisen in acht wordt genomen.

  • Zo moeten de voordelen tastbaar worden. Correcte, duidelijke en objectieve informatie van overheden, netbeheerders en regulatoren zijn onontbeerlijk.
  • De netbeheerders moeten meer functies en gegevens ter beschikking stellen op hun webportaal. Studies tonen aan dat een verbruiksanalyse en energiemonitoring tot een directe besparing op het energieverbruik kunnen leiden. Maar allen mits voldoende gedetailleerde gegevens, data van referentieverbruik en specifiek advies.
  • De rechten van de consument die op slimme toepassingen intekent bij zijn leverancier, moeten maximaal worden gewaarborgd. Zo moet steeds duidelijk zijn wat de voorwaarden zijn als hij voor zijn energiecontract naar een andere leverancier wil stappen.
  • Er moet aandacht zijn voor de risico’s die dynamische energiecontracten inhouden. Dit soort tarieven is veel moeilijker te vergelijken met klassieke energiecontracten. Heldere, transparante en objectieve informatie zijn een absolute voorwaarde om gezinnen te kunnen overtuigen van het voordeel ervan. De energieregulatoren hebben daarin een belangrijke rol te spelen.