Nieuws

Digitale meter uitgesteld met 6 maanden

26 oktober 2018

De uitrol van de digitale meter in Vlaanderen is uitgesteld tot 1 juli 2019. Die extra tijd moet voor Test Aankoop worden benut om de bezitters van zonnepanelen te garanderen dat hun investering in hernieuwbare energie rendabel zal blijven. Wij blijven trouwens pleiten voor meer zeggenschap voor de consument bij de invoering van de digitale meter.

Vlaams Minister voor Energie Bart Tommelein liet deze week weten dat de uitrol van de digitale meter, initieel gepland voor 1 januari 2019, met 6 maanden wordt uitgesteld, naar verluidt omdat de producent van de meters niet tijdig zou kunnen leveren. In de marge van dit nieuws benadrukte Minister Tommelein dat de invoering van de digitale meter bij de bezitters van zonnepanelen, de zgn. prosumenten, voorlopig wordt opgeschort omdat er nog geen sluitende regeling is rond het compensatiemechanisme voor de geproduceerde stroom.

Wij hebben de onzekerheid over het toekomstige compensatiemechanisme voor prosumenten onlangs nog aangeklaagd tijdens een hoorzitting over de digitale meter in het Vlaams Parlement. We zijn dan ook verheugd dat wie al zonnepanelen heeft, voorlopig geen digitale meter krijgt, zolang er geen waarborg is dat het rendement van de investering gegarandeerd blijft.

De digitale meter: inspraak voor de consument!

In Vlaanderen plant men een verplichte algemene uitrol van de digitale meter, anders dan in Wallonië en Brussel. Wij vragen duidelijke garanties die de rechten van de consument vrijwaren, en specifiek ook voor bezitters van zonnepanelen. Teken daarom ook ons manifest zodat ook jouw stem wordt gehoord.

Ga naar het manifest

Wil je meer weten over hoever het nu staat met de digitale meter, lees dan zeker ons dossier De digitale meter: wat je moet weten, waarom reageren? om per gewest een zicht te krijgen op de status en op de impact van de invoer van de digitale meter

Onduidelijkheid nefast voor het vertrouwen

Minister Tommelein maakte zich in het verleden meermaals sterk dat wie vóór 2021 zonnepanelen plaatst, gedurende 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende meter zou behouden. Deze belofte kwam de voorbije maanden ter discussie te staan.

De VREG, de Vlaamse energieregulator die autonoom beslist over de nettarieven, ging er immers van uit dat die na de plaatsing van een digitale meter louter zouden worden berekend op basis van de bruto afname, dus de stroom die men heeft afgenomen van het net op het moment dat er weinig of geen productie is van de eigen zonnepanelen, bv. ’s avonds. Dat betekent dat er geen volledige automatische compensatie meer zou zijn van de afgenomen elektriciteit enerzijds en de geproduceerde elektriciteit anderzijds, zoals nu het geval is met de terugdraaiende meter. In dit nieuwe systeem zou het prosumententarief wel wegvallen.

De discussie over de compensatieregeling loopt nu al een paar maanden. Voor wie in de toekomst zonnepanelen zou installeren vanaf 2019, is het gissen naar de rendabiliteit van de investering. Die onzekerheid is nefast voor het vertrouwen in zonne-energie en een slechte zaak gezien de enorme energie-uitdagingen die ons te wachten staan.

Klare wijn

Wie een woning bouwt of grondig renoveert, zou vanaf 1 juli 2019 een digitale meter krijgen. De kans is groot dat die groep zal willen investeren in zonnepanelen om te voldoen aan de huidige energienormen (EPB-regelgeving). Het is dan cruciaal te weten welk compensatiemechanisme van toepassing zal zijn.

De VREG heeft voor deze doelgroep een voorstel gelanceerd: wie in 2019 een digitale meter krijgt, zal nog worden behandeld alsof hij over een terugdraaiende meter beschikt. Maar vanaf 2020 zou deze prosument met digitale meter toch in het systeem vallen waarbij de nettarieven worden berekend op basis van de bruto afname en zonder het prosumententarief. Dit moet zelfconsumptie promoten: hoe meer je verbruikt op het ogenblik dat je zonnepanelen stroom produceren, hoe minder je moet afnemen van het stroomnet en hoe minder distributiekosten je zou moeten betalen.

De vraag is of dit financieel minstens even voordelig zal zijn als het huidige systeem van de terugdraaiende meter. Om dit te kunnen berekenen, heeft de VREG nu een tool ontwikkeld om jouw zelfconsumptie in te schatten en te berekenen of de nieuwe regeling al dan niet voordeliger zal zijn dan de huidige situatie.

Wij zullen erover waken dat de Minister zijn belofte nakomt en er niet wordt geraakt aan de rendabiliteit van de investering in zonnepanelen. Op dat vlak stellen wij twee duidelijke eisen:

  • Wij willen een compensatieregeling die minstens even interessant is als de bestaande.
  • Wij willen niet dat zolang daar onduidelijkheid over heerst, de digitale meter wordt ingevoerd bij de prosument.

Tegelijk herhalen wij onze andere eisen met betrekking tot de digitale meter:

  • Wij vragen een duidelijke en correcte berekening van de impact van de uitrol van de digitale meter op de nu al hoge elektriciteitsfactuur.
  • Wij vragen dat men de mogelijkheid bestudeert dat consumenten de digitale meter kunnen weigeren.

Dit lijkt ons onontbeerlijk om het maatschappelijk draagvlak voor de digitale meter te verhogen en de consument mee te krijgen in het verhaal.