Nieuws

Tevredenheid het grootst over kleine energieleveranciers

03 oktober 2019

Wie zijn energieleverancier kiest, doet dat vaak voor de tarieven. Wie focust op de dienstverlening, kan ook afgaan op hoe tevreden consumenten zijn over hun leverancier van gas en/of elektriciteit. De nieuwste resultaten geven aan dat kleinere leveranciers het best scoren qua tevredenheid bij hun klanten.

Recent namen bijna 13 000 Belgen deel aan deze jaarlijks terugkerende tevredenheidsenquête van Test Aankoop. De totaalscore inzake tevredenheid vind je voor elke leverancier terug in onze koopwijzer gas en elektriciteit.

Naar onze koopwijzer energie 

 

Kleine leveranciers scoren het best

De enquête werd tegelijk afgenomen in een aantal andere, Zuid-Europese landen (Italië, Spanje, Portugal). Welnu, anders dan in die landen heerst er niet echt ontevredenheid over de Belgische energieleveranciers. Wel tekenen zich enkele tendensen af. Het podium met de winnaars wordt veelal bezet door kleinere leveranciers en coöperatieven, die op de meest tevreden klanten kunnen rekenen. De grote leveranciers bengelen doorgaans onder aan de rangschikking,

Al bij al had zo’n 15 % van de respondenten het afgelopen jaar een probleem met zijn energieleverancier. De klacht die het meest weerklinkt, luidt dat die te weinig of onjuiste informatie geeft. Een probleem trouwens dat wij zelf al vaker hebben aangeklaagd.

Heb je een klacht over jouw energieleverancier en raakt je probleem niet snel genoeg opgelost, dan kun je jouw klacht kracht bijzetten via onze klachtenbox. Je kunt hem zelfs publiek posten.

Naar onze klachtenbox 

 

Consumenten blijven trouw

De enquête geeft verder aan dat bijna de helft van de respondenten al meer dan vijf jaar bij zijn huidige elektriciteitsleverancier zit, en bijna een derde zit al meer dan vijf jaar vastgeklonken aan zijn leverancier als die alleen gas levert dan wel beide vormen van energie.

Het afgelopen jaar bleef het aantal overstappen beperkt: zo heeft bv. 20 % de overstap gemaakt voor alleen elektriciteit en 32 % voor alleen gas.

De vaakst genoteerde redenen waarom Belgen niet zo gauw van leverancier veranderen, is dat ze tevreden zijn over hun huidige leverancier en dat ze de prijsverschillen niet de moeite waard vinden om te veranderen. Omgekeerd vormen de prijzen en de aanbiedingen de grootste drijfveer om wél over te stappen. Een reden die hout snijdt, zoals onze jaarlijkse studie naar de energietarieven eens te meer aantoont.

Bovendien zijn de respondenten over het algemeen zeer tevreden over het gemak van overstappen, met een gemiddelde score van 8 op 10. Van de respondenten is trouwens de helft van de respondenten overgestapt via onze koopwijzer.

De volledige rangschikking van alle energieleveranciers vind je terug in ons dossier "Hoe jouw energieleverancier te kiezen?".