Nieuws

Vandaag slotpleidooien tegen de "Turteltaks"

08 maart 2017
test aankoop ten stijde

Zowat een jaar geleden trad de zogenoemde "Turteltaks" in werking, de omstreden energieheffing die elke consument minimaal € 100 per jaar kost. Pure discriminatie én bovendien bevoegdheidsoverschrijdend, en dus proberen we ze nietig te laten verklaren. Vandaag wordt er gepleit.

De Turteltaks werd genoemd naar voormalig minister van Energie Annemie Turtelboom en heet officieel de "energieheffing voor de financiering van energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid". De taks dient voornamelijk om de afbouw van de schulden voor groenestroomcertificaten te financieren.  Van meet af aan was echter duidelijk dat deze taks discriminerend is en dat de Vlaamse overheid er haar mee bevoegdheden overschrijdt. Daarom stelden wij in december 2015 al een raadsman aan om de taks te laten vernietigen bij het Grondwettelijk Hof. Vandaag nadert de procedure tegen de "Vlaamse Energieheffing" haar einde met de slotpleidooien. Nadien zal het Hof de zaak in beraad nemen. We hopen over dit en een maand een uitspraak te kennen.

Erg voordelig voor grootverbruikers

Discrimineert de Turteltaks? Het lijkt er sterk op. Zo zullen alleenstaanden € 100 betalen, evenveel als een gezin dat veel meer verbruikt. Daartegenover staat dat grootverbruikers in verhouding veel minder betalen. Bij een verbruik van 200 000 MWh betalen zij gemiddeld € 0,50 per 1 000 kWh, tegenover € 29,50 per 1 000 kWh voor een gemiddeld gezin. 

Met de Turteltaks voerde de Vlaamse decreetgever bovendien een dubbele belasting in: ze wordt toegepast via de aansluiting op het net, maar de belasting zelf wordt berekend op het eigenlijke verbruik van elektriciteit. Precies zoals ook de federale overheid doet. Een dubbele belasting dus en een schending van de grondwet.

Energiefactuur is verdoken belastingsbrief

De Turteltaks is maar één deel van het probleem: vorig jaar nog viel de gratis stroom weg en in het najaar van 2015 werd de btw op elektriciteit verhoogd van 6 naar 21 %. Daarnaast werden de intercommunales, die onder de koepels van Infrax en Eandis vallen, onderworpen aan vennootschapsbelasting, hetgeen ze doorrekenen aan de eindverbruiker. Ook de distributienettarieven worden jaar na jaar duurder. De voorbije twee jaar werd de elektriciteitsrekening van een gemiddeld Vlaams gezin maar liefst € 350 duurder. Kortom, onze elektriciteitsfactuur lijkt steeds meer op een verdoken belastingformulier, en dat moet stoppen.

Verzacht de prijsstijgingen door ervoor te zorgen dat u bij het energiecontract hebt dat het meest voordelig is voor uw situatie!

Naar de koopwijzer gas en elektriciteit