Nieuws

Test-Aankoop, leverancier van positieve energie tegen de black-out

18 december 2014
leverancier van positieve energie

De mensen hebben er genoeg van, het wordt tijd om hen van wat positieve energie te voorzien! Meer dan ooit willen wij de consument informatie en advies geven, onze eisen stellen inzake energie, in het bijzonder om het risico op een prijsstijging met 25% in de komende zes jaar te beperken.

Benieuwd naar de impact van een eventuele stroomonderbreking op uw dagelijks leven, en hoe u er het hoofd aan kunt bieden? 
Als betrouwbare en neutrale partner van de consument willen wij meer dan ooit middelen, diensten, advies en bijstand bij problemen ter beschikking stellen. Tegelijkertijd willen we onze eisen op tafel blijven leggen bij de autoriteiten, opdat de dingen eindelijk zouden veranderen.

Wat wij eisen voor onze energietoekomst

  1. Een structureel beleid op het vlak van rationeel energiegebruik
  2. Een investeringsstrategie die het voorwerp uitmaakt van een democratisch debat
  3. Terugvloeiing van de nucleaire rente naar de gemeenschap
  4. Scheiding van de productie en de levering van energie
  5. Adequate financiering van hernieuwbare energie
  6. Een vereenvoudigde vergoedingsprocedure voor schade als gevolg van de stroomonderbrekingen
  7. Een echte prijscontrole of zelfs een voorlopige bevriezing van de prijzen waardoor de impact van de elektriciteitsschaarste tot een minimum beperkt blijft
  8. Vooral een inspanning van de grote industriële entiteiten bij een afschakeling
  9. Duidelijke informatie over de impact van het afschakelplan op vervoersbedrijven zoals de NMBS
  10. Spoedige organisatie van een algemeen overleg over de energiebevoorradingszekerheid waarbij de consumentenvertegenwoordigers worden betrokken.

Test-Aankoop, uw leverancier van positieve energie

Meer dan 19 000 mensen hebben eerder hun ongenoegen geuit op het platform www.wezijnhetbeu.be, dat bevestigt dat er oplossingen moeten komen op het vlak van energie, maar ook voor vele andere thema’s die de consument nauw aan het hart liggen zoals herhaalde vertragingen bij de NMBS, geplande veroudering,… 

Wij hebben alvast niet stilgezeten, en hebben een campagnewebsite uitgewerkt waar we een dosis "positieve energie" in de discussie brengen door concrete oplossingen aan te reiken voor deze en vele andere thema's. Breng dus zeker een bezoek aan www.positieveenergie.be voor meer informatie.