Nieuws

Test Aankoop laat Turteltaks vernietigen

22 juni 2017
turtletaks

Het Grondwettelijk Hof heeft zopas het omstreden decreet dat de Vlaamse energieheffing invoerde, beter bekend als de ‘Turteltaks’, vernietigd. Daarmee gaat het Hof in op een verzoek van Test Aankoop. Vanaf 2018 vervalt de heffing van zo'n 100 euro extra op de elektriciteitsfactuur van Vlaamse consumenten.

Afgeschaft vanaf 2018

Onderteken ons manifest tegen verdere stijgingen en vóór een betaalbare elektriciteitsprijs.

Steun ons manifest

De "energieheffing voor de financiering van energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid", kortweg de Turteltaks, is discriminerend en overschrijdt bevoegdheden, en is daardoor nietig. Dat heeft het Grondwettelijk Hof vandaag beslist, nadat wij in april 2016 al een procedure hadden ingesteld om die vernietiging te eisen.

De taks is discriminerend omdat alleenstaanden, die maar 1 200 kWh verbruiken, € 103 extra betalen, evenveel als een gezin dat het driedubbele verbruikt. Tegelijk betalen grote afnemers in verhouding heel wat minder heffing: een groot bedrijf dat 200 000 mWh verbruikt, betaalt dan wel € 103 360 heffing, maar omgerekend naar 1 000 kWh is dit € 0,5. Dit terwijl een klein gezin € 29,5 per 1 000 kWh betaalt.

De overschrijding van bevoegdheden wijst op het feit dat de Turteltaks bij de verbruiker wordt toegepast via de aansluiting op het net, maar de heffing zelf wordt berekend op het eigenlijke verbruik van elektriciteit. Met deze maatregel bezondigde de Vlaamse decreetgever zich aan het invoeren van een dubbele belasting, omwille van het feit dat er al een federale bijdrage bestaat die op dezelfde grondslag wordt geïnd. En dus heeft het Grondwettelijk Hof beslist om het decreet nietig te verklaren.

Overwinning voor de consument

De uitwerking van het arrest is echter nog niet voor dit jaar. Het Hof heeft beslist dat de gevolgen enkel vanaf 2018 zullen gelden. Dit betekent dat de taks die door de Vlaamse consumenten werd betaald in de jaren 2016 en 2017 behouden blijft, en niet kan worden teruggevorderd.

Hoe dan ook is deze uitspraak een overwinning voor de consument en een krachtdadig signaal aan de overheid. De laatste jaren was onze elektriciteitsfactuur immers meer en meer een aanslagbiljet geworden. Er was niet alleen de Turteltaks, maar ook het wegvallen van de gratis stroom, de BTW die werd verhoogd van 6 % naar 21 %, het onderwerpen van de intercommunales aan vennootschapsbelastingen en nog een hele resem andere maatregelen die elektriciteit steeds duurder en voor sommige mensen onbetaalbaar maakten. In Vlaanderen steeg de factuur voor een gemiddeld verbruik met meer dan 50 % van € 676 in januari 2015 naar € 1 022 in januari 2017. 

Wij roepen alle consumenten op om een manifest voor betaalbare elektriciteit te ondertekenen.

Steun ons manifest