Nieuws

Telewerk zorgt voor extra energiekosten

05 november 2020
thuiswerk telewerk energiekosten

Telewerk heeft intussen veel ruimer ingang gevonden dan men het voor kort ooit voor mogelijk had gehouden. Maar je eigen woning benutten om er voor je werkgever aan de slag te gaan, heeft ook extra (energie)kosten tot gevolg. De overheid laat in deze coronatijden wel een niet belastbare thuiswerkvergoeding vanwege de werkgever toe.

Covid-19 heeft voor een merkwaardig neveneffect gezorgd: bedrijven hebben massaal voor telewerk gekozen, al dan niet op aanbeveling of zelfs onder dwang van de overheid. Dat heeft gevolgen op allerlei vlakken: je moet ruimte maken in een deel van jouw woning en dat deel misschien zelfs anders inrichten, je moet de nodige infrastructuur voorzien en je doet thuis zaken die je anders op kantoor zou doen zoals afdrukken maken. We rekenden uit hoeveel extra energie het thuiswerk jou kan kosten en vertellen we welke vergoeding jouw werkgever hiertegenover kan stellen.

Elektrische verwarming de grote slokop

Als je op kantoor bent en er niemand thuis is, kun je de verwarming er gerust enkele graden lager zetten. Maar als je thuis aan je bureau moet werken, wil je het tijdens jouw werkdag toch comfortabel hebben.

Als je over een centrale verwarming op stookolie of aardgas beschikt, zijn de extra stookkosten niettemin op zich beperkt: het gaat om enkele euro’s per maand.

De zaken veranderen als je verwarmt met een elektrische (bij)verwarming in een kamer die je nu als bureau gebruikt. In dat geval kan de extra verwarmingsfactuur oplopen tot zo’n 12 euro per maand. Hier hebben we het jaarbedrag door twaalf gedeeld; sommige maanden zul je dus eigenlijk meer betalen en andere weinig of niets.

Andere kostenposten

Het overige energieverbruik is vooral afkomstig van een computer, een tweede scherm, een printer en bureauverlichting. Daarvoor mag je zo’n € 10 per maand rekenen. Uiteraard kan de rekening verder oplopen als je heel veel moet printen, maar ze zal doorgaans onder de € 20 per maand blijven.

Als je meer tijd thuis vertoeft, zul je daar vaak ook meer kopjes koffie of thee zetten of zelfs soep maken die je anders misschien gratis op kantoor voorgeschoteld krijgt. En wellicht moet je daardoor wat meer afwassen. Als we van dit alles het gezamenlijke stroomverbruik optellen en ook rekening houden met het waterverbruik van extra toiletbeurten, zien we een extra maandelijkse uitgave van zo’n € 7.

Totale energiekosten: enkele tientallen euro’s

Als we de totale energiekosten berekenen in een scenario met een matige hoeveelheid afdrukken, komen we bij 5 dagen thuiswerk per week uit op een gemiddeld totaalbedrag per maand van hooguit € 20 (bij een centrale verwarming op stookolie of aardgas) tot € 30 (voor wie elektrisch verwarmt).

Misschien biedt telewerk je net de tijd en gelegenheid om na te kijken of je nog wel het juiste energiecontract hebt. Check het snel op ons nieuwe energieplatform met een gepersonaliseerd winnend trio van energieleveranciers.

Naar ons energieplatform

Forfaitaire thuiswerkvergoeding compenseert meer dan de energiekosten

In deze coronatijden heeft de overheid de mogelijkheid voorzien dat werkgevers een thuiswerkvergoeding van momenteel maximaal € 129,48 per maand – vrij van belastingen en sociale bijdragen - aan hun werknemers kunnen toekennen voor zover die regelmatig structureel minstens 5 werkdagen per maand thuis werken. Deze vergoeding heeft het statuut van een terugbetaling van “eigen kosten van de werkgever”.

Dat bedrag ligt een stuk hoger dan de extra uitgaven voor energie, maar wordt dan ook verondersteld een arsenaal aan andere zaken te dekken: de inrichting van de ruimte en de eventuele aankoop van - al dan niet aangepast - meubilair, maar vooral ook het beschikbaar stellen van een deel van de woning met alles wat daaraan te linken is (onroerende voorheffing, woningverzekering, eventuele hypotheeklening of huur, onderhoud en herstellingen, …). En dat zonder dat je die kosten moet aangeven als werkelijke kosten in jouw belastingaangifte en je gewoon voor het wettelijk forfait aan beroepskosten kunt opteren.

Bovendien zijn enkele IT-kosten niet in dit forfait begrepen. Als je als werknemer zelf betaalt voor jouw internetverbinding en/of je je eigen computer gebruikt voor het telewerk, mag je belastingvrij een extra onkostenvergoeding ontvangen van maximaal € 20 per maand voor elk van beide. In totaal kan de forfaitaire onkostenvergoeding bijgevolg oplopen tot € 169,48 per maand.

Uit een recent onderzoek bleek echter dat minder dan 2 % van de bedrijven die forfaitaire thuiswerkvergoeding uitbetalen.