Nieuws

Energie in coronatijden: Test Aankoop te gast in Kamercommissie

29 april 2020
energiefactuur sociaal tarief steunmaatregelen

Vandaag kwam de visie van Test Aankoop aan bod in de commissie Energie en Klimaat van de Kamer over de impact van de coronacrisis op het energiebeleid. We hebben enkele punten aangekaart bij de volksvertegenwoordigers zoals de complexiteit van de energiefactuur en de strijd tegen de energiearmoede.

Dat de energiefactuur in deze crisisperiode een thema is dat leeft bij de consument, toont de massa vragen die wij erover ontvangen. Van de meer dan 10 000 coronagerelateerde contacten per telefoon en mail tussen 14 maart en 24 april ging maar liefst 24 % over energie. Na reizen en vrije tijd is dit het belangrijkste thema waarover consumenten zich zorgen maken.

Complexiteit van de energiefactuur

Voor veel gezinnen is de energiefactuur een ondoorgrondelijk kluwen. Zij stellen zich ook vragen bij de huidige tarieven en zijn op zoek naar advies over het meest voordelige contract.

De complexiteit en de verscheidenheid van het aanbod maken die keuze niet eenvoudig. Er spelen verschillende elementen: de keuze tussen vast of variabel, de hoogte van de vaste vergoeding en de manier waarop ze wordt aangerekend (integraal op jaarbasis of pro rata volgens het aantal maanden), welkomstpromoties die vaak specifieke voorwaarden opleggen, de verschillende looptijd van contracten enz. Deze complexiteit vormt voor bepaalde groepen een barrière en maakt ze terughoudend om van energiecontract te veranderen.

Besparingspotentieel te weinig benut

Het totale elektriciteitsverbruik in ons land mag dan wel substantieel gedaald zijn sinds het begin van de crisis, we mogen aannemen dat het verbruik van de gezinnen voor elektriciteit en verwarming net wel is gestegen. Dit wegens de lockdown waardoor we massaal thuisblijven, telewerken en/of onze kinderen onderwijzen. Dat zal niet te merken zijn op de voorschotfactuur maar wel degelijk op de jaarlijkse afrekening.

Het gestegen verbruik kan worden gecompenseerd door de dalende energieprijzen. Maar niet iedereen benut die. Vergelijken en switchen loont: volgens cijfers van de federale energieregulator CREG hebben nog altijd 638 000 Belgische gezinnen dure oude producten die zelfs niet meer in de prijsvergelijkers voorkomen. In de meest extreme gevallen kunnen gezinnen op jaarbasis tot 450 euro besparen op elektriciteit en tot 900 euro op de gasfactuur als ze nu zouden switchen naar het goedkoopste tarief. Gemiddeld is er voor gas en elektriciteit samen een besparing mogelijk van zo’n 300 tot 400 euro.

Wij raden iedereen aan om onze koopwijzer te gebruiken.

Naar onze koopwijzer

Wie opziet tegen de rompslomp van een switch en alles uit handen wil geven, kan terecht op ons platform Gaele.

Naar Gaele

Ondersteunende maatregelen tegen energiearmoede

We dringen erop aan dat maatregelen worden getroffen om gezinnen met betalingsmoeilijkheden te ondersteunen. Volgens cijfers van de CREG leefden eind 2019, dus nog vóór de huidige crisis, meer dan 400 000 Belgische gezinnen in energiearmoede. Het aandeel van de energiefactuur in het totale huishoudbudget bleek ook erg groot voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en de laagste inkomens.

De huidige context, die een impact heeft op de financiële situatie van heel wat gezinnen, zal de energiearmoede wellicht doen toenemen. Eén van de mogelijke steunmaatregelen zou kunnen bestaan in een toekenning van het sociaal tarief aan al wie door de coronacrisis in financiële moeilijkheden terecht is gekomen. Het recht op sociaal tarief hangt vandaag immers af van het statuut van de consument, en niet van het inkomensniveau. Er is dus geen garantie dat gezinnen in energiearmoede er aanspraak op kunnen maken.

Bovendien moet absoluut worden vermeden dat consumenten door toedoen van de coronacrisis door hun leverancier worden gedropt of van het gas- of elektriciteitsnet worden afgesloten.

User name

Deelnemen aan de discussie

Deel je mening of stel je vraag in de groep Geld van onze community Geld & verzekeringen .

43 reacties

User name
27/03/2020
NIKI VANGENEUGDEN

Onze bank deelde mee dat ze dit niet kunnen doen omdat de wet dit niet toelaat. Niet voor particulieren , bedrijven of zelfstandigen. Deze maatregel is opgeroepen maar niet uit gewerkt.

Met vriendelijke groeten,
Riva

User name Moderator
15/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Niki, over welke bank heb je het precies ?  En gaat het over het uitstel tot betaling van een hypothecaire lening ? Laat het ons gerust weten ! ^An

User name
27/03/2020
NIKI VANGENEUGDEN

Onze bank deelde mee dat ze dit niet kunnen doen omdat de wet dit niet toelaat. Niet voor particulieren, bedrijven of zelfstandigen.

User name
28/03/2020
LIES BOEKEN

Mijn partner zit in een risicogroep vanwege zijn gezondheid en is daarom door de dokter “thuis geschreven”. Hopelijk komt dit ook in aanmerking voor het uitstel want via het ziekenfonds is je uitkering lager dan stempelgeld en heb je geen recht op het voordeel dat wordt toegekend voor gas en elektriciteit.

User name Moderator
18/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Lies, we vrezen dat je misschien geen toegang zou kunnen hebben tot uitstel van betalingen. Het uitstel is namelijk geldig voor diegene waarvan de inkomsten wegens de Covid-19 toestand daalde. Als je wil weten of dit werkelijk ook zo voor jou het geval is, kan je als abonnee gerust onze financiële permanentie contacteren via het nummer 02-542.33.44. 

User name
30/03/2020
LOUIS MEULEMAN

Louis Meuleman
Ik begrijp niet goed dat veel mensen nu al klagen dat ze hun rekeningen niet kunnen betalen door de corona crisis ze zijn pas sinds drie weken tijdelijk werkloos wat moeten de mensen dan zeggen die in een bedrijf in moeilijkheden al maanden vier weken stempelen en dan een week werken en geen kwijtschelding van energie factuur krijgen of uitstel van rekeningen

User name
04/04/2020
JURGEN , Gereageerd:

Weet niks over een bedrijf in moeilijkheden, alleen dat ze allemaal machtigingen trachten te krijgen en niet altijd op een zuivere manier. Weet niet wat er aan de hand is en niemand maakt het duidelijk in gewone taal, alleen verklaringen en voorwaarden. Zou graag eens een echt persoon spreken.

User name Moderator
15/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Jurgen, als je vragen hebt kan je gerust onze advocaten bellen via het gratis nummer 080039808 (code JA05), ze zullen je graag verder helpen ! ^An

User name
04/05/2020
DIDIER FRANCART , Gereageerd:

Beste Louis,
Integendeel, ik begrijp dat heel goed en dat hebben we alleen te danken aan de consumptiemaatschappij waar velen onder ons niet aan kunnen weerstaan. Hoe moeilijk het soms ook gaat voor velen, het wordt ons in de schoot geworpen en de verleiding is veel te groot. Daarboven op is de maatschappelijke financiële druk (belastingen, taksen, energie, water enz...) zodanig groot dat het voor de meesten onder ons moeilijk is om een buffer op te bouwen. Er gaat geen dag van de maand voorbij of er zit een factuur in je bus. Waar wij nu duidelijk op gewezen worden door deze pandemie is, dat wij de *** naar de *** moeten zetten.

User name
30/03/2020
GEORGES BAUWENS

ik ken iemand die op de zwarte lijst staat maar een (te)hoge woonlening heeft. Zou er ondanks deze geen nieuw her krediet mogelijk zijn die niet zo zwaar doorweegt

User name Moderator
17/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Als je op de zwarte lijst staat en geen onroerende eigendom hebt (zoals een eigen huis of een stuk grond), kan je nog steeds een lening aanvragen. De kans is wel bijzonder klein dat je die zal krijgen. Dit geldt overigens voor alle vormen van leningen. De kredietgever is wettelijk verplicht de zwarte lijst te consulteren vooraleer die een krediet verstrekt. De openstaande schulden moet je uiteraard nog wel terugbetalen aan de kredietgever.  

Omdat er geen details van de huidige lening worden meegedeeld (looptijd, rentevoet, openstaand kapitaal, marktwaarde pand,…..) is het voor onze diensten niet mogelijk te bepalen of er voordeligere woningkredieten beschikbaar zijn. Hiervoor kan je hen gerust contacteren op het nummer 02/542.33.44 (elke werkdag van 9u tot 16u). ^An

User name
30/03/2020
FRANCOIS VERMEULEN

Mij is altijd gezegd dat je best 6 maal je maandinkomen opzij hebt staan om onverwachte tegenslagen aan te kunnen. Spijtig genoeg kunnen veel gezinnen dit niet omdat er belangrijker zaken zijn (vakantie, een nieuw Iphone van slechts 899 euro, een duur internetabonnement enz.) Als een aantal gezinnen nu al in de prolemen zit, wat doen zij dan als hun wasmachine of droogkast stuk gaat. Een nieuwe kopen op afbetaling? Wat raad Test-aankoop aan als reserve?

User name Moderator
17/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Ook al staat de rente op spaarrekeningen laag, toch is het verstandig om genoeg spaargeld aan te houden als financiële buffer. Hoeveel hangt onder meer af van je gezinssituatie, jouw inkomen en je vaste lasten. Heb je een eigen huis? Dan is een hogere buffer nodig dan wanneer je in een huurhuis woont. En hebt je een auto die je bij een financiële tegenvaller niet weg wil doen, dan is het bedrag van de buffer ook weer wat hoger.

Wanneer je als al dan niet getrouwd koppel door het leven gaat, ben je met twee om een spaarpot te vullen. Dan kan je dus in principe een grotere geldreserve aanleggen. Je kosten worden bovendien door twee gedeeld, terwijl een alleenstaande ze volledig moet dragen. Zowel verwachte als onverwachte uitgaven wegen daarom iets minder hard door dan voor een vrijgezel. 

Wil je dus ook genoeg achter de hand hebben voor eventuele grotere kosten aan uw auto of aan uw huis, dan is het verstandig om meer te sparen.  Contacteer gerust onze financiële experten voor een gepersonaliseerd advies op het nummer 02/542.33.51 (elke werkdag van 9u tot 16u). ^An

User name
31/03/2020
KELLY LUYCKX

Hebben net van onze bank vernomen dat alles op hold staat en dat de leningen in April gewoon moeten betaald worden. Er moet eerst een ministerieel besluit komen alvorens uitstel te kunnen verlenen. Uitstel is ten vroegste voor mei

User name Moderator
18/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Voor veel banken was het inderdaad zeer kort dag om alles binnen het kersverse wettelijke kader te regelen voor dat de boekingen van de aflossingen van de woningkredieten werden uitgevoerd. Door dit heel strikte tijdskader is het voor verschillende banken dan ook niet meer mogelijk geweest om de aflossingen voor de maand mei tegen te houden. 

Waar je wel dient rekening mee te houden is dat de maximale einddatum van de regeling tot uitstel van betaling hoedanook beperkt blijft, namelijk tot september 2020, ongeacht of er nog in de maand mei werd betaald of niet. 

Je kan dus niet zomaar de aflossing van de maand april terugvragen. Daar gaan banken meer dan zeker geen gevolg aan geven. Het is immers een boekhoudkundig huzarenstukje met wezenlijke contractuele, wettelijke gevolgen. De bank KAN, maar moet geen gevolg geven aan dergelijk verzoek. 

User name
31/03/2020
DIDIER FRANCART

Ik veronderstel dat vele mensen nu in de problemen gekomen zijn doordat hun consumentenkrediet in het gedrang komt. Is daar al aan gedacht om dit tijdelijk allemaal te bevriezen. Ik denk bv aan de mensen die bij Plopsaland seizoensarbeid verrichten en die plotseling allemaal afgedankt worden.

User name
04/04/2020
JURGEN , Gereageerd:

Heb allemaal al gevraagd bij betrokken instanties maar die weten van niks of zeggen zeer weinig.

User name Moderator
17/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

We zijn dit inderdaad aan het bepleiten maar voorlopig is er nog niets voorzien mbt het consumentenkrediet. ^An

User name
04/04/2020
NANCY BANKEN-CLERINX

Als ik eerlijk mag zijn, wetende uit een vorige situatie. Dat het mij beter lijkt liever iets minder voor ons zelf. Maar alles betalingen inorde. Indien iem. Toch financieel het even niet ziet zitten. Wacht niet tot het te laat is maar ga onmiddelijk om hulp vragen. Of tijdelijke bemiddeling. Dat lijkt mij de beste oplossing om zo min mogelijk schulden te bekomen. Tenslotte we weten in België is niets voor niets. Zelfs test aankoop niet.

User name
06/04/2020
IVAN DE STOOP

wat te doen als je in ziekteverlof bent.
mijn rekeningen moeten ook betaald worden .daar spreekt niemand over.

User name Moderator
18/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Ivan, als je met ziekteverlof bent zou het kunnen dat je geen aanspraak kunt maken op uitstel van betaling van een woninglening. Zo'n uitstel is namelijk enkel van toepassing voor diegene van wie de inkomsten daalden wegens de Coronacrisis. Als je wil weten of dit ook voor jouw specifiek geval zo is en wat je allemaal kan ondernemen, kan je als abonnee gerust de permanentie van onze financiële dienst contacteren via het nummer 02-542.33.44. 

User name
15/04/2020
POL VAN DER GUCHT

beste,
aan 100.000 euro gewaarborgd spaargeld heb je niet veel als er 'n devaluatie komt: wat zijn de vooruitzichten daarover ?
mvg
Pol

User name
17/04/2020
JAN BOECKX , Gereageerd:

Goud of dollars kopen?

User name Moderator
17/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Een devaluatie is een waardevermindering van een munt ten opzichte van de waarde van een andere munt. Een devaluatie van de Euro is dan ook alleen maar belangrijk als je een belangrijk deel van je vermogen in niet euro-munten of buiten geografisch Europa bezit (vastgoed in landen waar de Euro niet als primaire munt wordt gebruikt). 

Als je leefwereld en financiële wereld zich dus afspelen in landen waar de Euro de primaire munt is, komt devaluatie ook helemaal niet aan bod. Uw 100.000 euro blijft 100.000 euro. ^An

User name
05/05/2020
JACKIE DECOENE , Gereageerd:

Als je inflatie vergeet tenminste.

User name
02/05/2020
DEGRAEVE CATHERINE

Ik heb spaarcenten maar dat is voor mij ouder dag zoals ieder sparige mens dat gedaan heeft, maar kan de regering aan mij spaarcenten omdat ze nu tekort komen. Is dat waar dat het gestemd geweest is verleden jaar en mogen ze geld nemen v.d. mensen van hen rekening zonder hun medeweten. Ik heb ook gehoor dat de Biconit zou in de toekomst zal zijn. Wat houd dat in weer in?
Vriendelijk groenten
C.Degraeve

User name Moderator
05/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Wij hebben geen weet van een wet die daarover zou gestemd zijn. De overheid kan dus niet aan jouw spaarcenten komen. Wat Biconit betreft zouden we graag van jou vernemen waar deze informatie vandaan komt ? Gaat dit misschien over een of andere cryptomunt, al dan niet frauduleus van opzet ? 

User name
06/05/2020
Erik Rycken

Heb mijn aanvraag gedaan begin april . Mijn bank vraagt me elke week weer nieuwe formulieren in te vullen en door te sturen .Nu zijn we een maand verder en mijn leningen gaan weer van mijn rekening . Schandalig dit is hun opgedrongen door de overheid dus stellen ze het zo lang mogelijk uit .

User name Moderator
18/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Erik, ik wil je even meegeven dat het niet normaal is dat het zo lang duurt. Ik raad je dan ook aan om aan je bank te vragen welke de redenen zijn waarom het zo lang duurt (waarom ze talmen) om je een antwoord te geven. Eventueel kan je overwegen om een klacht in te dienen als het antwoord niet van bevredigende aard zou zijn. 

User name
06/05/2020
Herlinde Snauwaert

Wat als je tijdens het uitstel van je woninglening toch naar 25000€ spaargeld gaat? Kan dat uitstel dan door de bank dan geannuleerd worden? Of blijft het uitstel sowieso gelden tot 31/10?

User name Moderator
18/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Normaal gezien wordt naar de toestand van je spaargelden in februari gekeken. Als, op dat moment, het bedrag boven de 25000 EUR was, is er geen uitstel van betaling voor je woninglening mogelijk. Voor verder advies kan je als abonnee gerust de permanentie van onze financiële dienst contacteren op het nummer : 02--542.33.44. 

User name
20/05/2020
FLORENT VANDEVOORT

Ben verzekerd bij Argenta, volledige omnium.verblijf nu voor de vierde maand in het ziekenhuis. Mijn wagen wordt dus 4 maanden niet gebruikt. Bij contact bij Argenta was het antwoord: dan moet gij uw nummerplaat terug inleveren en wordt de verzekering onderbroken.

User name
24/05/2020
DIDIER FRANCART , Gereageerd:

Het is maar normaal dat de verzekeringen op 'safe' spelen. Maar zou het niet simpelder zijn om de nummerplaat tijdelijk te parkeren bij de verzekeringsmaatschappij zelve in dit geval?

User name
20/05/2020
ANDRE VAN DER TAELEN

Dag Mevrouw, dag Mijnheer,
Ik rijd al sinds half maart niet meer met de wagen. Ik heb Argenta gevraagd om iets te doen . Hun antwoord : Als je een teruggave op je premie wilt, moet je de nummerplaat binnengeven.

Ik ben al meer dan 30 jaar klant bij BNP paribas Fortis : premium pack. Een instantbetaling kan nog steeds niet. Verleden week donderdag schreef ik 250 euro over naar mijn girorekening bij Argenta. Dit bedrag stond pas op dinsdagmorgen 19 maart op mijn rekening. Dat is dan de bank voor een wereld in verandering. Ze houden wel elke maand 7.03 euro van mijn rekening.

Met dank voor uw bereidwillig oor.
A. Van Der Taelen

User name
20/05/2020
ANDRE VAN DER TAELEN

Ik rijd als sinds half maart niet meer met mijn wagen (een mondeo 2.0 diesel - ik word in juni 78) en ik heb Argenta gecontacteerd. Hun antwoord : als je een vermindering wilt op je premie moet je de nummerplaat binnengeven.

Ik ben al meer dan 30 jaar trouwe klant bij BNP Paribas (de bank ik een wereld in verandering) Een instantbetalilng is nog steeds als particulier niet mogelijk (als er een weekend bij te pas komt : 4 dagen vooraleer het geld op de andere rekening staat.
Ik heb al mails gestuurd en gebeld : we zijn er mee bezig.
Ze houden wel elke maand voor mijn premium pack 7.03 euro van mijn rekening.

Met dank voor uw aandacht.
A. Van Der Taelen

User name
20/05/2020
GILBERT HERSSCHENS

Een korting op de premie lijkt idd. logisch als je naar de statistieken kijkt. Niet alleen voor autoverzekeringen maar ook -en vooral - voor motorverzekeringen. We mogen nu eindelijk weer buiten, maar maximaal met 3 motoren samen.

User name
20/05/2020
DOMINIQUE PAELINCK

Mijn huisdokter rekende zonder vermelding een toeslag van extra 2€, kan dit zomaar? Mondmasker had ik reeds aan aangezien het op de deur staat vermeld

User name Moderator
20/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Hallo Dominique, dit mag zeker en vast niet ! Ik verwijs hierbij dan ook naar onderstaand artikel waarbij ook door MInister De Block is bevestigd dat zorgsupplementen niet mogen doorgerekend worden aan patienten:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/maggie-de-block-zorgverleners-mogen-geen-coronasupplement-doorrekenen-aan-patienten~a2544c87/

User name
20/05/2020
ACHIEL VAN DEN STEEN

De "geste" van de verzekeraars zou MINSTENS moeten zijn : 1 maand verlenging van de vervaldatum van de polis : heb al twee maanden niet meer met de wagen gereden !!

User name
25/05/2020
NANCY DE SMAELS

Ik vind het schandalig dat ze met alleenstaanden met kinderen nooit geen rekening houden. Het elek
triciteits- en waterverbruik is veel meer nu tijdens de corona-periode maar een kleine bijdrage voor deze mensen daar spreken we niet van!

User name
25/05/2020
NANCY DE SMAELS

Ik vind het schandalig dat er geen rekening gehouden wordt met alleenstaanden met kinderen. Het elektriciteits- en water verbruik tijdens deze corona tijden is wel veel meer maar van een bijdrage voor deze mensen spreken we niet. Vind dit niet kunnen! Wij moeten maar zien dat we alles maar kunnen betalen.

User name
27/05/2020
laura silo

Ik ben silos een vrouw van 3 kinderen hier in mijn telling, ik heb een probleem met financiële problemen tijdens deze periode van COVID-19 Ik kon geen kleine lening krijgen bij de bank en ik ging online en ging op zoek naar geldschieter die mij kan lenen een lening van 200.000 om iets te veranderen in mijn bedrijf in Nederland, en vandaag heb ik bij een bedrijf met de naam Stella Rene een leenbedrijf dat ze leningen tegen een zeer lage rente nog beter lenen dan de bank, en vandaag ontvang ik mijn lening en ik kan ga door met de bouw in mijn bedrijf, contactadres (mrsstellareneloanfirm1@gmail.com) of chat op WhatsApp +16313415478 maak vandaag nog contact met hen en zorg dat uw financiële problemen vandaag worden opgelost. Dank u
Silos

User name
27/05/2020
laura silo

Ik ben silos een vrouw van 3 kinderen hier in mijn telling, ik heb een probleem met financiële problemen tijdens deze periode van COVID-19 Ik kon geen kleine lening krijgen bij de bank en ik ging online en ging op zoek naar geldschieter die mij kan lenen een lening van 200.000 om iets te veranderen in mijn bedrijf in Nederland, en vandaag heb ik bij een bedrijf met de naam Stella Rene een leenbedrijf dat ze leningen tegen een zeer lage rente nog beter lenen dan de bank, en vandaag ontvang ik mijn lening en ik kan ga door met de bouw in mijn bedrijf, contactadres (mrsstellareneloanfirm1@gmail.com) of chat op WhatsApp +16313415478 maak vandaag nog contact met hen en zorg dat uw financiële problemen vandaag worden opgelost. Dank u
Silos