Nieuws

Energie in coronatijden: Test Aankoop te gast in Kamercommissie

29 april 2020
energiefactuur sociaal tarief steunmaatregelen

Vandaag kwam de visie van Test Aankoop aan bod in de commissie Energie en Klimaat van de Kamer over de impact van de coronacrisis op het energiebeleid. We hebben enkele punten aangekaart bij de volksvertegenwoordigers zoals de complexiteit van de energiefactuur en de strijd tegen de energiearmoede.

Dat de energiefactuur in deze crisisperiode een thema is dat leeft bij de consument, toont de massa vragen die wij erover ontvangen. Van de meer dan 10 000 coronagerelateerde contacten per telefoon en mail tussen 14 maart en 24 april ging maar liefst 24 % over energie. Na reizen en vrije tijd is dit het belangrijkste thema waarover consumenten zich zorgen maken.

Complexiteit van de energiefactuur

Voor veel gezinnen is de energiefactuur een ondoorgrondelijk kluwen. Zij stellen zich ook vragen bij de huidige tarieven en zijn op zoek naar advies over het meest voordelige contract.

De complexiteit en de verscheidenheid van het aanbod maken die keuze niet eenvoudig. Er spelen verschillende elementen: de keuze tussen vast of variabel, de hoogte van de vaste vergoeding en de manier waarop ze wordt aangerekend (integraal op jaarbasis of pro rata volgens het aantal maanden), welkomstpromoties die vaak specifieke voorwaarden opleggen, de verschillende looptijd van contracten enz. Deze complexiteit vormt voor bepaalde groepen een barrière en maakt ze terughoudend om van energiecontract te veranderen.

Besparingspotentieel te weinig benut

Het totale elektriciteitsverbruik in ons land mag dan wel substantieel gedaald zijn sinds het begin van de crisis, we mogen aannemen dat het verbruik van de gezinnen voor elektriciteit en verwarming net wel is gestegen. Dit wegens de lockdown waardoor we massaal thuisblijven, telewerken en/of onze kinderen onderwijzen. Dat zal niet te merken zijn op de voorschotfactuur maar wel degelijk op de jaarlijkse afrekening.

Het gestegen verbruik kan worden gecompenseerd door de dalende energieprijzen. Maar niet iedereen benut die. Vergelijken en switchen loont: volgens cijfers van de federale energieregulator CREG hebben nog altijd 638 000 Belgische gezinnen dure oude producten die zelfs niet meer in de prijsvergelijkers voorkomen. In de meest extreme gevallen kunnen gezinnen op jaarbasis tot 450 euro besparen op elektriciteit en tot 900 euro op de gasfactuur als ze nu zouden switchen naar het goedkoopste tarief. Gemiddeld is er voor gas en elektriciteit samen een besparing mogelijk van zo’n 300 tot 400 euro.

Wij raden iedereen aan om onze koopwijzer te gebruiken.

Naar onze koopwijzer

Wie opziet tegen de rompslomp van een switch en alles uit handen wil geven, kan terecht op ons platform Gaele.

Naar Gaele

Ondersteunende maatregelen tegen energiearmoede

We dringen erop aan dat maatregelen worden getroffen om gezinnen met betalingsmoeilijkheden te ondersteunen. Volgens cijfers van de CREG leefden eind 2019, dus nog vóór de huidige crisis, meer dan 400 000 Belgische gezinnen in energiearmoede. Het aandeel van de energiefactuur in het totale huishoudbudget bleek ook erg groot voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en de laagste inkomens.

De huidige context, die een impact heeft op de financiële situatie van heel wat gezinnen, zal de energiearmoede wellicht doen toenemen. Eén van de mogelijke steunmaatregelen zou kunnen bestaan in een toekenning van het sociaal tarief aan al wie door de coronacrisis in financiële moeilijkheden terecht is gekomen. Het recht op sociaal tarief hangt vandaag immers af van het statuut van de consument, en niet van het inkomensniveau. Er is dus geen garantie dat gezinnen in energiearmoede er aanspraak op kunnen maken.

Bovendien moet absoluut worden vermeden dat consumenten door toedoen van de coronacrisis door hun leverancier worden gedropt of van het gas- of elektriciteitsnet worden afgesloten.