Nieuws

Subsidie voor nieuwe gascentrales: niet op de kap van de gezinnen!

04 juni 2020
tarieven gas en elektriciteit

Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen, wil de federale regering inzetten op nieuwe gascentrales. Zonder subsidie zouden die echter niet rendabel zijn. Wij vrezen dat dit zal uitmonden in een zoveelste aanslag op de elektriciteitsfactuur van de gezinnen. Het moet dit keer anders.

Om stroomtekorten te vermijden na de geplande kernuitstap in 2025, wil men kerncentrales vervangen door nieuwe, flexibele gascentrales, die elektriciteit kunnen produceren op momenten dat er weinig hernieuwbare energie beschikbaar is.

Om producenten over de streep te trekken om nieuwe centrales te bouwen, voorziet de federale regering een zogenaamd capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) of een subsidie voor nieuwe productie-installaties.

Tot 105 euro per jaar extra op de factuur

Het CRM moet echter zijn zegen krijgen van de Europese Commissie. Die formuleerde eerder dit jaar enkele stevige bedenkingen, vooral over de financiering van het mechanisme: hoeveel bijkomende capaciteit is er nodig, wat zal dit kosten en wie zal er voor opdraaien? Daarover bestaat al maandenlang discussie, vooral tussen hoogspanningsnetbeheerder Elia en federaal energieregulator CREG .

Naargelang de bron zou de extra factuur schommelen tussen 345 en 940 miljoen euro per jaar en dit 15 jaar lang. Afhankelijk van de berekeningswijze zou een gemiddeld gezin hierdoor jaarlijks tussen 21 en 105 euro per jaar méér moeten betalen. Dat terwijl uit een recente studie nog maar eens bleek dat de Belgische elektriciteitsfactuur veel duurder is dan in onze buurlanden en ze zelfs tot de hoogste van Europa behoort.

Het enige wat je intussen zelf kunt doen, is kiezen voor een zo goedkoop mogelijk energiecontract via bv. onze koopwijzer Energie.

Naar onze koopwijzer energie

Dringend klare wijn schenken

Volgens de CREG dreigt de factuur te ontsporen en kan het met veel minder subsidies . De regulator uit zelfs twijfels over de noodzaak van nieuwe gascentrales. Test Aankoop vraagt dan ook om snel klare wijn te schenken. Als subsidies noodzakelijk blijken, moet er duidelijkheid komen over de omvang ervan en de manier waarop de regering ze wil financieren.

Wij zijn absoluut gekant tegen het doorrekenen van een nieuwe miljardenfactuur via de elektriciteitsfactuur. Die kreunt nu al onder het gewicht van de talrijke openbaredienstverplichtingen, heffingen en taksen. De bevoegde overheden zouden beter werk maken van een vereenvoudiging van de stroomfactuur en er de beleidskosten uit halen; die horen daar niet thuis. De overheden zouden beter op zoek gaan naar andere financieringsbronnen in plaats van telkens weer de kosten te verhalen op de kap van de gezinnen.