Nieuws

Sociaal tarief voor energie daalt per 1 juli 2020

30 juni 2020
sociaal tarief energie

Het sociaal energietarief, een voordelig tarief voor elektriciteit en aardgas voor de meest kwetsbare consumenten, wordt fors goedkoper in juli. Tevens wordt de berekeningswijze aangepast zodat het tarief sneller de marktevoluties volgt. Wij pleiten voor een uitbreiding van het aantal rechthebbenden.

Het sociaal tarief wordt meestal automatisch toegekend aan beschermde klanten, dus klanten die recht hebben op een tegemoetkoming of een leefloon. Vandaag geniet zo’n 9 % van de huishoudens het sociaal tarief voor elektriciteit en zo’n 5 % voor aardgas. Het tarief is in gans België en bij elke leverancier hetzelfde en werd tot voor kort elke 6 maand vastgelegd door de CREG, de federale energieregulator. Dit op basis van het goedkoopste energietarief op de markt.

Voortaan driemaandelijks berekend

Door de halfjaarlijkse aanpassing gebeurde het soms dat bij een daling van de marktprijzen het sociaal tarief gedurende een tijd niet langer het goedkoopste op de markt bleek. Omgekeerd konden stijgingen nogal fors uitvallen, zoals begin 2019 na een opstoot van de energieprijzen, waarna de regering alsnog besliste om de tarieven voor een langere periode te bevriezen.

Om dit soort prijsschommelingen beter in de hand te houden, wordt het tarief vanaf 1 juli per trimester berekend. Het zal dus voortaan 4 keer per jaar wijzigen en sneller de prijsevoluties op de markt volgen.

Bijkomend wordt een plafond ingevoerd om te forse stijgingen tegen te gaan. Zo mag de elektriciteitsprijs niet méér stijgen dan 10 % per trimester (15 % voor aardgas) en niet méér dan 20 % per jaar (25 % voor aardgas). Voor het trimester dat op 1 juli start, is dit plafond alvast overbodig want de tarieven zijn gezakt met gemiddeld 17 % voor elektriciteit en 39 % voor aardgas, als gevolg van de dalende energieprijzen van de afgelopen maanden.

Voorstander van een algemene uitbreiding

Begin juni gaf Test Aankoop zijn standpunt aan de Commissie voor Energie van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers over 2 wetsvoorstellen om het sociaal tarief tijdelijk uit te breiden tot gezinnen die financieel werden getroffen door de coronacrisis. Wij schaarden ons achter deze voorstellen en zijn zelfs voorstander van een permanente uitbreiding van een sociaal tarief dat ook het inkomen als criterium hanteert. Vandaag hangt het recht op het sociaal tarief immers louter af van het statuut van de consument maar niet van zijn inkomensniveau. Het huidige stelsel biedt dus geen garantie dat alle gezinnen in energiearmoede er aanspraak op kunnen maken.

Heb je geen recht op het sociaal tarief, dan heb je er alle baat bij om op zoek te gaan naar het meest voordelige energiecontract voor jouw verbruik. Dat kan snel en eenvoudig via onze koopwijzer.

Naar onze koopwijzer energie