Nieuws

Energieprijzen: gaat regering eindelijk branden blussen die ze heeft helpen stichten?

16 november 2018

De elektriciteitsrekening overschrijdt voor het eerst de drempel van € 1 000 per jaar voor een gemiddeld Belgisch huishouden. En ook ons land begint te morren tegen de dieselprijs. Gaat onze regering zich met het naderen van de verkiezingen eens zorgen beginnen te maken over de branden die het heeft helpen stichten?

De energieprijzen stijgen razendsnel en zijn weer voorpaginanieuws.

Ten opzichte van de maand ervoor: + 110 euro voor elektriciteit in oktober! Dat is volgens de federale energieregulator (CREG) de jaarlijkse meerkost die elk gemiddeld gezin zal betalen voor een nieuw elektriciteitscontract dat vorige maand is afgesloten. Voor het eerst overschrijdt de gemiddelde Belgische elektriciteitsrekening de drempel van € 1000 per jaar, met een piek in Vlaanderen van € 1120!

De Belgische factuur is, in vergelijking met de buurlanden, de enige die de laatste jaren aanhoudend is gestegen. Gemiddeld is ze de op een na hoogste in Europa (na Duitsland). Wanneer we de analyse op regionaal niveau doen, is de Vlaamse elektriciteitsfactuur momenteel de duurste van Europa.

En het is niet alleen voor elektriciteit dat we Europese records breken. Van november 2015 tot november 2018 zijn de taksen op diesel in België gestegen met 41%! Dat is ongeëvenaard... Ons land komt zo op de tweede plaats voor de prijs en op de vierde wat betreft het percentage aan taksen!

Consumenten dubbel benadeeld

Gezien de klimaaturgentie hadden we kunnen begrijpen dat de regering prioriteiten zou stellen: geleidelijk verhogen van de prijs van diesel (dat schadelijker is voor gezondheid en milieu), echter gecompenseerd met een verlaging van de prijs van elektriciteit (dat deel uitmaakt van de klimaatoplossing). Maar de consumenten worden nu dubbel benadeeld.

We kunnen de schuldige niet zoeken bij externe factoren...
Dat gaat niet op voor diesel, want de prijs per vat gaat sinds 2012 eerder in dalende lijn.
En het is weinig overtuigend voor elektriciteit... De regering heeft immers zelf, in de afgelopen vier jaar, verschillende maatregelen genomen die de factuur sterk hebben verzwaard. Denk maar aan de verhoging van de btw, nettotarieven van de vennootschapsbelasting, afschaffing van de gratis kWh in Vlaanderen, Turteltaks in Vlaanderen... 

Ter herinnering: de elektriciteitsfactuur bestaat voor een derde uit energiekosten en voor 2/3e uit belastingen en distributiekosten.

De Belgen betalen dus te veel voor hun energie, en de vraag is waar dat zal stoppen! Noch de (juridisch hypothetisch na te komen) belofte om een deel van de stijgingen van de elektriciteitsprijs aan Electrabel aan te rekenen, noch de welkome vereenvoudiging van de facturen zullen daar iets aan veranderen…

De regering moet ingrijpen

We blijven het herhalen! En we vinden het bijzonder cynisch dat de regering tot het naderen van de verkiezingen heeft gewacht om opnieuw te praten over de energienorm. Daardoor had het zijn belofte kunnen nakomen, namelijk die van het in 2014 gesloten coalitieakkoord: ervoor zorgen dat "onze energiefactuur niet hoger is dan in buurlanden om de koopkracht van de gezinnen te beschermen".

Het is daarom nodig dat de elektriciteitsfactuur volledig wordt "afgeslankt". We brengen voor de zoveelste keer onze belangrijkste eisen in herinnering:

  • Sommige kosten, zoals de financiering van de energiepremies en de groene stroomcertificaten, moeten van de factuur worden gehaald en op een totaal andere manier worden betaald.
  • We vragen ook om een verlaging van het btw-tarief op elektriciteit van 21% naar 6%, ten minste op een eerste verbruiksschijf. Elektriciteit is geen luxeproduct, maar een essentieel goed, zoals kraantjeswater.

Wat doen als consument?

Voor elektriciteit: verander voorlopig niet van leverancier! Als je zit met een vast contract dat binnenkort afloopt, ga dan via onze koopwijzer gas en elektriciteit na of het nieuwe tarief dat door je leverancier wordt aangeboden, het meest voordelige is voor je verbruik.

Vergelijk elektriciteitsleveranciers 

Aan de pomp: kies voor onze tankkaart waarmee je tot 10 cent per liter bespaart, en zelfs nog iets meer als je abonnee bent van Test Aankoop.

Meer weten over de tankkaart 

Voer samen met ons strijd, teken ons Manifest voor een betaalbare elektriciteitsfactuur!

Stop de stijgende energiefactuur