Nieuws

Houtpellets als voordelig alternatief

19 oktober 2021
pellets houtpellets

Met de huidige prijsstijgingen voor gas en stookolie lijken houtpellets voor velen een alternatief te zijn. Ligt hun prijs effectief zo veel lager dan die van de andere brandstoffen? Momenteel is dat alvast zo.

Veel consumenten hebben nu belangstelling voor pelletkachels, ter aanvulling of zelfs vervanging van de centrale verwarming, om de opstoot in de energieprijzen te temperen. De grootste besparing vloeit voort uit de situatie waarin je in het tussenseizoen alleen de belangrijkste leefplek in huis verwarmt en je zo vermijdt om de centrale verwarming te moeten inschakelen.

De besparing valt des te groter uit op een ogenblik dat de prijzen voor gas en stookolie de pan uit swingen.

Prijs van de pellets momenteel in het voordeel

Per kWh betaal je voor pellets momenteel zo’n 5 eurocent terwijl de prijs van 1 kWh gas (alles inbegrepen) 10 eurocent nadert en die van 1 kWh stookolie stilletjes aan de 9 eurocent nadert. Op dit ogenblik vallen pellets dus duidelijk voordeliger uit.

Als we de prijsevolutie over een lange periode bekijken en even abstractie maken van de actualiteit, zien we dat de prijs van pellets vaak die van aardgas benadert en iets onder die van stookolie blijft. Over de afgelopen 15 jaar was de gemiddelde prijs per kWh respectievelijk 5,3 eurocent voor pellets, 5,2 eurocent voor gas en 5,8 eurocent voor stookolie. De verschillen zijn dus klein, maar pellets blijven het goedkoopst.

Geen jojobeweging in de prijzen van pellets

Het valt op dat de prijs van pellets geen grote schommelingen vertoont. Dit staat in schril contrast met wat er gebeurt met de prijzen van gas en stookolie.
Over 15 jaar bleef de prijsstijging van pellets opmerkelijk klein en constant. De prijs wijkt hooguit 15 % af, naar boven of naar onder, ten opzichte van de gemiddelde prijs van 5,3 eurocent per kWh. Die prijs blijft dus een pak stabieler dan die van gas (schommelend tussen 3,2 en 9,6 eurocent) en van stookolie (schommelend tussen 2,9 en 9 eurocent).

De prijs voor elektriciteit heeft dan weer bijna alleen opwaartse schommelingen gekend. In die context heeft vooral wie elektrisch verwarmt, het meest reden tot klagen.

Voor altijd een stabiele prijs?

Op basis van de evolutie in het verleden is het onmogelijk te voorspellen wat de toekomst zal brengen. Maar een aantal factoren zou er wel voor moeten zorgen dat grote prijsschommelingen uitblijven bij pellets.

Een voorname factor daartoe is de beschikbare grondstof. Deels is die afkomstig van de houtsector in België. Een deel van de productie van pellets vindt zelfs in België plaats en vergt weinig energie. Dat geldt ook voor het vervoer en de bijhorende kosten.

Toch is het niet gezegd dat de prijs van pellets altijd zo voordelig zal blijven. De prijzen van gas en stookolie schommelen en kunnen dus opnieuw zakken. Bovendien kan de aantrekkelijke prijs van pellets meer consumenten aanspraken en zo tot een hogere vraag leiden, wat een impact dreigt te hebben op de prijzen. Dit zijn allemaal redenen die ons ertoe nopen te denken dat de gemiddelde prijs van de pellets die van gas en stookolie zal blijven volgen, zij het met minder pieken en dalen.

Intussen kun je er maar beter je profijt uit halen. Je kunt je pellets trouwens ook via ons bestellen tegen voordelige prijs door een leverancier uit jouw buurt.

Naar ons energieplatform