Nieuws

Mogelijkheden van digitale meter onvoldoende gekend

03 november 2021
digitale meter en energiebesparing

Amper 40 % van de Vlaamse gezinnen zegt voldoende door de netbeheerder te zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van de digitale meter en weet ze dat ze daarmee het eigen energieverbruik kunnen opvolgen. En uiteindelijk sturen slechts weinigen hun verbruik bij. Een digitale meter is op zich geen garantie op minder energieverbruik.

Dat de digitale meter weinig enthousiasme opwekt, wisten we al. Maar hoe zit het met de consumenten die al zo’n digitale meter hebben? De Vlaamse energieregulator VREG heeft  een onderzoek uitgevoerd bij 1000 gezinnen, waarvan er 175 al een digitale meter hebben. De resultaten vallen tegen.

  • Slechts 42 % van de gezinnen voelt zich door netbeheerder Fluvius voldoende ingelicht over de mogelijkheden van de digitale meter.
  • Van de gezinnen met een digitale meter weet 40 % niet dat ze hun energieverbruik kunnen opvolgen op het energieportaal van Fluvius.
  • Van de 60 % die dat wel weet, raadpleegt slechts 8 % regelmatig het energieportaal en stuurt op basis daarvan zijn verbruik bij.

Werk aan de winkel

Het valt te betreuren dat de mensen zich te weinig geïnformeerd voelen over de mogelijkheden van de digitale meter. Net daarom steunen wij trouwens de informatiecampagne van Fluvius en de Vlaamse overheid over de energietransitie en de rol van de digitale meter. Wij hebben overigens steeds aangedrongen op correcte en betrouwbare informatie vanuit de energiesector.

Wij betreuren wel dat de individuele energiebesparingen die destijds in studies in het kader van de invoering van de digitale meter voorop werden gesteld, veel te hoog gegrepen waren. Van bij het begin van de discussies over de digitale meter hebben wij deze vrees uitgedrukt. Het volstaat immers niet om consumenten met technologie uit te rusten om zonder meer een energiebesparing en/of financieel voordeel te bewerkstelligen.

Nieuwe producten?

De digitale meter laat dan weer wel een efficiënter gebruik van het bestaande distributienet toe, waardoor er minder in nieuwe infrastructuur zal moeten worden geïnvesteerd. Dat zou, naar wij verhopen, indirect een impact moeten hebben op de factuur van de consument.

De Vlaamse overheid ging er ook altijd van uit dat de markt nieuwe producten en diensten zou lanceren die zouden worden gekoppeld aan de nieuwe digitale meter. Er bestaat intussen al een ruim aanbod op maakjemeterslim.be Op basis van de resultaten van de studie van de VREG lijken ze vooralsnog niet bij veel gezinnen ingang te hebben gevonden.

Meer monitoring en opvolging van het energieverbruik zou effectief kunnen leiden tot een aangepast gedrag van de consument. Het komt er bovendien op aan om hem geregeld aan te moedigen om verder energie te besparen en de inspanning vol te houden. Anders ebt het effect geleidelijk weg, zo bleek uit eerdere studies.

Wij blijven alvast op de nagel van de energiebesparing en een aangepast gedrag kloppen in ons dossier ter zake. Nu de energieprijzen door het dak gaan, kunnen onze tips een des te groter verschil maken.

Naar ons dossier over energiebesparing