Nieuws

Uw factuur, uw keuze!

04 juni 2015

Bedrijven hebben het liefst dat ze consumenten digitaal kunnen factureren. Toch hebt u de keuzevrijheid om een papieren factuur te eisen. Wij zetten onze schouders mee onder een sensibiliseringscampagne.

Vindt u keuzevrijheid en een beter wettelijk kader voor elektronische facturatie ook belangrijk?

630 000 gezinnen worden vandaag als het ware "gedwongen" om facturen elektronisch te ontvangen, met veel problemen tot gevolg. In februari trokken we hiervoor al eens aan de alarmbel. We willen u er dan ook op wijzen dat u wel degelijk de keuze hebt tussen elektronische of papieren facturen, zonder extra kosten. 

De campagne "Mijn factuur, mijn keuze", die wij samen met andere middenveldorganisaties lanceren, moet die keuzevrijheid verder in de verf zetten. Want hoewel we elektronische facturen aanmoedigen in het kader van papierbesparing, zijn niet alle consumenten bereid, klaar of zelfs in staat om louter digitaal met bedrijven en overheidsdiensten te communiceren.

Nood aan uitdrukkelijke "opt-in"

Elk jaar worden 400 miljoen facturen verstuurd naar consumenten. Bedrijven en instellingen doen dat liever elektronisch, omdat dat goedkoper en efficiënter is voor hen. Vaak wordt daarbij echter vergeten dat de consument volgens de wet ook akkoord moet gaan met deze overstap. Die toestemming wordt echter zelden uitdrukkelijk gevraagd, maar vaak verstopt in de minuscule lettertjes van een wijziging van de factuurvoorwaarden. 

Door de factuur te betalen, stemt de consument – vaak onwetend – in met de overschakeling. Dat zorgt voor veel problemen, doordat consumenten niet weten dat er een nieuwe factuur moet worden betaald, met herinneringen, aanmaningskosten of zelfs de afsluiting van diensten tot gevolg. Wij vragen dan ook een duidelijk wettelijk kader dat de keuze van de consument beter respecteert en een expliciet akkoord verplicht voor elektronische facturatie, met een uitdrukkelijke en ondubbelzinnige "opt-in". Weg verwarring, weg wrevel!