Nieuws

Manifest voor een betaalbare elektriciteitsfactuur

19 oktober 2017
Stop stijgende elektriciteitsfactuur

We zijn er weliswaar in geslaagd om de zogenaamde “Turteltaks” te doen vernietigen via het Grondwettelijk Hof, de elektriciteitsfactuur blijft voor ons te duur. Bovendien zijn er heel wat factoren die de volgende jaren de factuur nog verder de hoogte in kunnen duwen. Wij lanceren daarom een manifest om onze eisen kracht bij te zetten!

De laatste jaren is de elektriciteitsfactuur van de consument meer en meer op een belastingbrief beginnen te gelijken, waarin het aandeel van de energie zelf nu al minder dan een derde bedraagt. Lees hieronder verder om er meer over te weten.

Zeg samen met ons kort en krachtig STOP tegen verdere stijgingen van de factuur, en teken ons manifest!

Teken het manifest


Consument draait op voor stijgende energiekosten

Nu de “Turteltaks” van de baan is, blijft de elektriciteitsfactuur voor ons een doorn in het oog. Na Duitsland en Denemarken, blijft België de duurste leerling van de Europese klas. 

Een gemiddeld Vlaams gezin betaalde in 2017 maar liefst € 1025 voor zijn elektriciteitsfactuur waar dit nog “slechts” € 676  was  in 2015. Een stijging van maar liefst 51%.

De redenen daarvoor zijn talrijk:

 • een btw-verhoging van 6% naar 21%
 • een stijging van de distributienettarieven
 • de afschaffing van de gratis stroom
 • de vennootschapsbelasting voor de intercommunales
 • de Turteltaks enz…

Genoeg is genoeg !

Daarnaast zijn er een aantal andere evoluties in het energielandschap die wij als consumentenorganisatie met argusogen volgen:

Overschot warmtekrachtcertificaten
Er is zich al geruime tijd een enorm overschot aan warmtekrachtcertificaten aan het opstapelen. Die zijn het gevolg van de oversubsidiëring van warmtekrachtkoppelingsystemen (WKK) bij bedrijven. Wij vrezen dat dat overschot naar analogie met het overschot aan groenestroomcertificaten (dat tot de “Turteltaks” heeft geleid) vroeg of laat zal worden doorgerekend via de elektriciteitsfactuur.
Klimaatdoelstellingen 2020 en 2030

Verder wordt het steeds meer duidelijk dat we de klimaatdoelstellingen voor 2020 niet zullen halen. Ook dat zal zijn prijs hebben, net als de nog ambitieuzere klimaatambities voor 2030.

De belangrijkste factor om in de buurt te komen van deze doelstellingen, is een stabiel investeringsklimaat voor hernieuwbare energie. Investeren in hernieuwbare energiebronnen is immers maar rendabel als onze kernenergie wordt uitgefaseerd. Over dat laatste is nog steeds geen duidelijkheid...

Wij zijn al lang vragende partij voor een breed gedragen energiepact dat de lijnen uitzet voor de kernuitstap maar twee jaar na de door de federale regering vooropgestelde datum, is zo’n conventie er nog altijd niet en nu de regering de bevolking zal bevragen over onder andere deze materie, lijkt men weer extra tijd te willen "kopen".

Mijn elektriciteitsfactuur is geen belastingbrief...

Wij zijn voorstander van een omslag naar meer hernieuwbare energie en zijn er ons van bewust dat die transitie geld zal kosten. Dit alles financieren via de elektriciteitsfactuur is evenwel oneerlijk en kan discriminerend zijn.

Onze eisen!

Onze eisen zijn duidelijk:

 • Verlaging van de btw van 21% naar 6% op een basisverbruiksschijf van 1500 kWh
 • Kleiner maken van het verschil in prijs per kWh tussen grote bedrijven en consumenten. Met een prijs van 30 cent per kWh voor een gezin en 6 cent per kWh voor een groot bedrijf, is de verhouding helemaal scheef getrokken. 
 • Ontmanteling van de koterijen die onze intercommunales zijn: minder intercommunales en transparantie over de kosten ervan voor onze factuur. Grondige doorlichting van de nettarieven die bijna de helft van de factuur uitmaken. 
 • Een duidelijk energiepact dat de lijnen uitzet voor een kernuitstap en een transitie naar meer groene energiebronnen.
 • De elektriciteitsfactuur ontzien van verdere stijgingen en voor de financiering van de energietransitie kijken naar andere inkomstenbronnen.

Verlaag je energiefactuur

 • In onze koopwijzer gas en elektriciteit vind je de interessantste energietarieven volgens je gebruik.
 • Met onze nieuwe dienst Gaele kun je automatisch naar een goedkopere leverancier overschakelen.