Nieuws

Laat netbeheerders samengaan!

03 februari 2012
netbeheerders

Het is hoog tijd om de gas- en elektriciteitsintercommunales in ons land te rationaliseren, want er zijn er simpelweg te veel. Eén netbeheerder per gewest is genoeg.

Vandaag telt België 26 elektriciteitsintercommunales en 18 gasintercommunales. Dat zijn er veel te veel. Nu de gezinnen een hele reeks besparingsmaatregelen opgelegd krijgen, moeten de politieke beslissingnemers om coherent te zijn dezelfde inspanning eisen op het niveau van de intercommunales, met hun groot aantal – goed betaalde – politieke mandatarissen.

Wacht er een koude douche?

De gas- en elektriciteitsfactuur bevat verschillende posten: de energie op zich natuurlijk, maar ook het transport (voor elektriciteit), de distributie en verschillende bijdragen en taksen. De intercommunale rekent de distributiekosten aan via de energieleveranciers. Deze kosten, die een groot deel van de factuur vertegenwoordigen, vallen voortaan onder de bevoegdheid van de gewestelijke regulatoren (de VREG in Vlaanderen, de CWaPE in Wallonië en Brugel in Brussels).

Normaal gezien moesten de distributietarieven herzien worden voor de komende vier jaar, maar in plaats daarvan werden ze bevroren, tenminste voor 2013 en 2014. We houden ons hart echter vast voor de volgende aanpassing! Terwijl de tarieven van de netbeheerder Tecteo Resa in de provincie Luik een tijdlang gedeeltelijk bevroren waren als gevolg van een gerechtelijke actie, werden deze onlangs weer aangepast. Een koude douche voor de klant: gezinnen die verwarmen op aardgas, zien hun distributiekosten plots de hoogte in gaan met zo’n honderd euro per jaar!

De kern van het probleem

Eens de bevriezing van de distributietarieven afloopt, kan de bepaling van de nieuwe tarieven wel eens een moeilijke oefening worden voor de regionale regulatoren, die geen enkele ervaring hebben op dat gebied. Voor de consument kunnen de gevolgen pijnlijk zijn. Waarom wordt deze overgangsperiode niet gebruikt om de kern van het probleem aan te pakken?

Wij vragen al lang om een rationalisering van het aantal gas- en elektriciteitsintercommunales. De schaalvoordelen die dat zou opleveren, zouden gunstig zijn voor de consument en zouden het mogelijk maken om de prijzen binnen de perken te houden. Sinds de vrijmaking zijn die immers aanzienlijk sneller gestegen dan de inflatie. Als er maar één netbeheerder per gewest zou zijn, zou dat niet alleen zorgen voor een rationalisering van de middelen, maar ook voor een betere verdeling van de lasten (zoals netverliezen, verplichtingen in het kader van de openbare dienstverlening). Dit zou resulteren in een evenwichtigere situatie, zodat inwoners van een bepaalde streek niet meer benadeeld kunnen worden, zoals nu het geval is.

Nood aan politieke wil

Sommige politieke partijen willen het debat aangaan, maar er moet natuurlijk voldoende politieke wil bestaan om de nodige maatregelen te nemen. Uiteraard zou het goed zijn om ook andere posten van de energiefactuur onder de loep te nemen, maar laten we met het belangrijkste beginnen: de distributiekosten wegen immers veel zwaarder door op de factuur dan bijvoorbeeld de federale bijdrage. Laat ons dus niet langer talmen, maar eindelijk de kern van het probleem aanpakken.