Nieuws

Is het lastig om je energiefactuur te betalen? Dit zijn jouw opties

25 november 2021
energiefactuur, betalingsmoeilijkheden

De fors gestegen energieprijzen verontrusten heel wat gezinnen. Wie over een variabel contract beschikt of wie zijn aflopend vast contract moet vernieuwen, zet grote ogen op wanneer de voorschotfactuur ineens verdubbelt. Wat zijn je opties in geval van betalingsmoeilijkheden?

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, meldt dat tussen maart 2020 en september 2021 de energieleveranciers maar liefst 922 000 afbetalingsplannen hebben toegestaan aan gezinnen en bedrijven.

De kans is groot dat deze cijfers de komende maanden verder zullen toenemen als gevolg van de huidige prijshausse op de energiemarkt. Veel consumenten zullen een hogere eindafrekening in de bus krijgen. Daarop anticiperen kun je door je voorschotfactuur te verhogen volgens jouw eigen financiële draagvlak. Maar wat als voorschotten verhogen voor jou geen optie is en die gepeperde eindafrekening in de bus valt?

Coronacharter

Weet dat leveranciers vaak bereid zijn om met jou naar oplossingen te zoeken. Eind mei van dit jaar ondertekenden 12 leveranciers het zogeheten coronacharter waarin ze zich ertoe verbonden om flexibele betalingsvoorwaarden toe te kennen.

Dit charter was vooral bedoeld voor consumenten die door de coronacrisis waren getroffen. Maar de energieleveranciers geven aan dat ze deze aanpak zullen aanhouden in de huidige marktsituatie.

Meer specifiek engageren zij zich tot soepele betalingsfaciliteiten zoals een uitstel van betaling of een afbetalingsplan. En om geen extra kosten aan te rekenen als die het gevolg zijn van uitgestelde betalingen die overeengekomen waren met de consument.

Betalingsmoeilijkheden? Neem contact met je leverancier

Wie zijn energiefactuur niet onmiddellijk kan betalen, zal herinneringsbrieven ontvangen van zijn leverancier. Om nodeloze extra kosten te vermijden neem je het best zo snel mogelijk contact met hem om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Betaal je je facturen niet en raak je er niet uit met je leverancier, dan verschillen de procedures afhankelijk van het gewest waarin je woont. In elk geval kun je niet zomaar worden afgesloten van gas of elektriciteit. Er gelden bepaalde regels.

In Vlaanderen stuurt je leverancier een opzegbrief als je je facturen niet betaalt. Vind je niet tijdig een andere leverancier, dan wordt netbeheerder Fluvius jouw energieleverancier. Opgelet, ook bij de netbeheerder zul je je energiefactuur moeten betalen en als je geen beschermde klant bent, betaal je een tarief dat duurder is dan de goedkoopste contracten op de markt. Dit “ontradingstarief” is bedoeld om gedropte gezinnen aan te sporen om hun situatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. Maak je ook schulden bij je netbeheerder, dan zal deze een budgetmeter plaatsen waarbij je vooraf moet betalen voor je energie.

In Brussel heeft wie een schuld heeft bij zijn leverancier recht op een regionaal sociaal tarief wanneer hij een ingebrekestelling heeft ontvangen en voldoet aan bepaalde voorwaarden van netbeheerder Sibelga, regulator Brugel of het OCMW. Sibelga wordt in dat geval leverancier tegen het sociaal tarief. De beschermde klant moet zijn schulden bij zijn commerciële leverancier aanzuiveren.

In Wallonië wordt na een ingebrekestelling door de leverancier een budgetmeter geplaatst in geval van wanbetaling. Ben je geen beschermde klant, dan betaal je je energie tegen dezelfde voorwaarden als die van het contract waarover je beschikte bij je leverancier.

Sociaal tarief of steun bij het OCMW

Recent besliste de federale regering om de tijdelijke uitbreiding van het sociaal tarief tot mensen met een laag inkomen, te verlengen. Het sociaal tarief is een voordelig energietarief dat in heel België bij iedere leverancier hetzelfde is. De maatregel was voorzien tot eind december maar zal worden verlengd tot eind maart.

Wie niet in aanmerking komt voor het sociaal tarief, kan een steunaanvraag indienen bij het OCMW. De OCMW’s beheren immers een fonds voor gezinnen die het moeilijk hebben om de energiefactuur te betalen. De federale regering besliste onlangs over een eenmalige bijkomende financiering van dit fonds.

Hulp of advies nodig? Bel ons

Uiteraard blijft vergelijken van groot belang om je ervan te verzekeren dat je niet te veel betaalt.

Wie hulp of advies nodig heeft over zijn factuur of leverancierswissel, kan steeds beroep doen op onze experts via ons gratis 0800-nummer (van maandag tot vrijdag, van 9h tot 12h30 en van 13h tot 17h - vrijdag tot 16h).