Nieuws

Hoe de op hol slaande inflatie te bedwingen?

30 november 2021
inflatie

Het laatste inflatiecijfer van 5,65 % in België overtreft de ergste prognoses. Toch raakt dit niet iedereen op dezelfde manier. Door een goede keuze te maken, aan de hand van de tools die wij ter beschikking stellen, kun je alsnog een gunstige impact hebben op je eigen “index van de consumptieprijzen”.

Het inflatiecijfer is in België gestegen van 4,16 % naar 5,65 % en bevindt zich nu op het hoogste peil sinds juli 2008. Ons land is zeker geen uitzondering, maar de prijsstijgingen lijken bij ons meer uitgesproken te zijn dan in onze buurlanden.

De oorzaak is gekend en is dezelfde sinds verschillende maanden: de energieprijzen swingen de pan uit. Nu de winter eraan komt, is zich comfortabel verwarmen voor veel gezinnen een luxe geworden. Zelfs voor wie zich met stookolie verwarmt, die nochtans in een dag een vrij spectaculaire prijsdaling met 10 % heeft gekend.

Snelle terugkeer naar normaal niveau onwaarschijnlijk

De consument heeft al het effect van die herhaaldelijke prijsstijgingen op verschillende posten gevoeld: verwarming, verlichting, vervoer… En niets wijst erop dat de situatie zich snel zal normaliseren, wel integendeel.

De voorspellingen zijn geen exacte wetenschap, maar vandaag voorziet het Planbureau dat de inflatie niet onder 2 % zal zakken vóór eind 2022. Gemiddeld zou de inflatie in 2022 zelfs hoger uitvallen dan dit jaar.

Lichte stijging bij voedingsprijzen

Anders dan wat men zou kunnen geloven, zijn de prijzen voor voeding tot hiertoe vrij stabiel gebleven. De inflatie voor voedingsproducten was immers gedurende 9 opeenvolgende maanden negatief. Vandaag is het cijfer van -0,23 % van afgelopen maand wel veranderd in +0,47 %,. Deze licht stijgende trend zou de komende maanden forser kunnen worden. Dat zou ook logisch zijn want de stijging van de energieprijzen heeft een impact op de hele logistieke keten, tot en met het eindproduct.

Elk zijn eigen inflatiecijfer

Het gepubliceerde inflatiecijfer is een belangrijk symptoom van de algemene prijsstijging, maar blijft een theoretisch gegeven. Niemand van ons koopt alle producten en diensten die als basis dienen voor de berekening van het officiële cijfer, zodat we allemaal ons eigen inflatiecijfer hebben volgens onze eigen verbruiksgewoonten. Zo zal een gezin dat beschikt over zonnepanelen, een zeer goed geïsoleerde woning en zich hoofdzakelijk met het openbaar vervoer verplaatst, een minder hoog eigen inflatiecijfer hebben dan een ander gezin dat meer energie en brandstof verbruikt.

Onze tools om voordeliger te verbruiken

Ondanks de meer structurele aspecten kunnen we in zekere mate een gunstige invloed uitoefenen op onze eigen “index van de consumptieprijzen” door op een meer verstandige en meer verantwoordelijke manier te verbruiken en vooral door te vergelijken. Energie, telecom, supermarkten, banken en verzekeringen,… het zijn allemaal vlakken waarop je snel en gemakkelijk besparingen kunt verwezenlijken. Wij stellen jou alvast tal van koopwijzers ter beschikking voor de producten en diensten uit jouw dagelijkse leven.

Naar onze koopwijzers