Nieuws

Maatregelen vereist om hogere stroomfactuur voor accumulatieverwarming te counteren

22 september 2020
warmtepomp hybride accumulatieverwarming

Vanaf volgend jaar wordt het voordeeltarief voor gezinnen met een exclusief nachtmeter geleidelijk afgebouwd. Dat dreigt gezinnen met accumulatieverwarming de komende jaren zwaar te treffen. Kiezen voor een warmtepomp kan een oplossing bieden. Maar er zijn extra maatregelen nodig om het voor iedereen haalbaar en betaalbaar te houden.

Vorige maand maakte de Vlaamse energieregulator VREG bekend dat de netkosten in de stroomfactuur er vanaf 2022 anders zullen uitzien. Deze zullen minder afhangen van het verbruik, zoals nu, maar grotendeels worden bepaald op basis van je piekverbruik. Verschillende energieverslindende toestellen tegelijk aanzetten zou zo de stroomfactuur duurder kunnen maken. Daarnaast zal het voordeeltarief voor de exclusief nachtmeter tegen 2024 worden afgebouwd.

Kopzorgen voor gezinnen met accumulatieverwarming

Dit alles zal vooral gezinnen treffen die verwarmen met accumulatieverwarming. Zij genieten momenteel nog een voordelig nettarief dat destijds werd ingevoerd om de elektriciteitsvraag ’s nachts te vergroten en ze zo beter af te stemmen op de permanente stroomproductie van de kerncentrales.

Maar nu vindt de VREG dit niet langer relevant omdat het energielandschap totaal veranderd is door de grote hoeveelheden hernieuwbare energie die worden geproduceerd en waarvan het aanbod fors kan schommelen. Gezinnen met accumulatieverwarming dreigen zo hun elektriciteitsfactuur de komende jaren te zien oplopen. En gezinnen die elektrisch verwarmen, lopen sowieso al meer kans om in energiearmoede te verzeilen.

Verhoging energiepremies aangekondigd

Wij dringen al langer aan op begeleidende maatregelen en op een meer geleidelijke afbouw van het voordeel van het exclusief nachttarief over een langere periode.

Bevoegd minister voor Energie Zuhal Demir kondigde intussen verhoogde energiepremies aan voor deze gezinnen, onder andere voor een betere isolatie, hoogrendementsglas en de plaatsing van een warmtepomp.

Blijft natuurlijk dat een groot deel van dit soort investeringen nog altijd zal moeten worden gefinancierd met eigen middelen.

Combinatie met warmtepomp de oplossing?

Ons inziens ligt de oplossing trouwens niet per se in de loutere vervanging van accumulatieverwarming door een warmtepomp, maar kan ze vaak ook zitten in een combinatie van beide, meer bepaald in een combinatie van de klassieke elektrische verwarming met een zgn. lucht-luchtwarmtepomp. Bij zo’n hybride systeem neemt de warmtepomp dan de verwarming op zich, behalve als de buitenlucht echt te koud wordt. Dan neemt de klassieke elektrische (accumulatie)verwarming over. Doorgaans zal dan worden gekozen voor een lucht-luchtwarmtepompsysteem: dat is veruit het gemakkelijkst te installeren in een gebouw met bestaande elektrische verwarming, zoals je ook kunt lezen in ons dossier over warmtepompen.

Naar ons dossier Warmtepompen

Een warmtepomp is veel efficiënter dan een klassieke elektrische verwarming, waardoor de verwarmingsfactuur met 60 à 70 % kan zakken. Volgens de grootte en de mate van isolatie van de woning zou je € 1 000 tot € 2 000 per jaar kunnen besparen, waardoor je de investering in 2 tot 5 jaar zou kunnen terugverdienen. Tenzij je de warmtepomp al te vaak als airco zou benutten in de zomer. 

Overigens zal het gebruik van een warmtepomp ook helpen om het piekverbruik te doen zakken, wat nog eens voordeliger zal uitvallen zodra de netkosten deels op basis van die piek zullen worden berekend.

Ook een collectieve winst voor de gemeenschap

Door het massaal gebruik van warmtepompen zou op collectief vlak de winterpiek in de warmtevraag voor elektrische verwarming in woningen bovendien 1,5 tot 2 keer kleiner kunnen uitvallen. Op die manier zou men 2 à 3 gascentrales zoals die van Drogenbos kunnen uitsparen! Met hybride systemen zal de winst wat lager liggen, maar toch ligt er een groot potentieel in het verschiet.

Gezien de mogelijke winst op zowel individueel als collectief vlak kan men zich de vraag stellen waarom de overheid niet het initiatief neemt om een campagne op te zetten om de klassieke elektrische verwarming (deels) in te ruilen voor een warmtepomp.

Hogere premies zijn daarbij welgekomen. Maar er moeten ongetwijfeld verder flankerende maatregelen komen om onder meer de begininvestering mogelijk te maken. Dat geldt des te meer als het gaat om huurwoningen, waar de dreigende hogere verwarmingsfactuur voor de huurder is en de investering ten laste van de verhuurder.

Tegelijk is een duidelijk kader nodig om ervoor te zorgen dat buitenunits van warmtepompen op een vlotte manier kunnen worden geplaatst, ook in buurtwijken.

De minister heeft gezegd te zullen samenzitten met de VREG om te bekijken welke andere maatregelen kunnen worden genomen om de gevolgen van de wijzigingen voor exclusief nachtklanten te beperken. Onze voorstellen kunnen daar een aanzet toe zijn.