Nieuws

Hoe krijg ik de pelletpremie van 250 euro?

17 januari 2023
pelletpremie houtpellets pelletkachel

In oktober kondigde de FOD economie een eenmalige premie aan voor wie met pellets verwarmt. Ondertussen is er meer duidelijkheid over hoe en wanneer je deze pelletpremie kan aanvragen.

Naast het basispakket voor elektriciteit en gas en de stookoliecheque van 300 euro voorzag de federale regering in oktober 2022 ook een forfaitaire verwarmingstoelage van 250 euro (de pelletpremie of pelletcheque) voor consumenten die in hoofdzaak met pellets verwarmen op hun hoofdverblijfplaats. 

Wie heeft recht op de pelletpremie? 

Gezinnen die met pellets verwarmen mogen op het ogenblik van hun aanvraag geen stookoliecheque, noch de federale gaspremie ontvangen. Ook wie het sociaal tarief voor gas geniet, heeft geen recht op de pelletcheque. 

Daarnaast geldt dat je enkel in aanmerking komt voor de premie als je pellets in bulk laat leveren. Met pellets in bulk wordt een levering van minimum 500 kg pellets bedoeld door een onderneming per blaaswagen of op pallets, in de periode van 1 juni 2022 tot 31 maart 2023.

Waar kun je de premie voor pellets van 250 euro aanvragen?

De premie zal kunnen worden aangevraagd via de website Federale Overheidsdienst Economie vanaf 1 februari 2023. Ook een papieren aanvraagformulier dat je aangetekend moet versturen, zoals bij de stookoliecheque, zal ter beschikking worden gesteld.

Om de premie te kunnen aanvragen, moet je een kopie van de factuur van de levering en een betalingsbewijs van de factuur toevoegen. De aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 april 2023. De FOD Economie beslist vervolgens binnen de twee maanden na de ontvangst van de aanvraag over de ontvankelijkheid ervan. De wet voorziet tot slot dat deze verwarmingstoelage binnen een redelijke termijn betaald wordt.

Energiekosten structureel verlagen

Het is een goede zaak dat de overheid de uit de pan swingende energiefactuur die voor heel wat gezinnen zwaar om dragen is ondersteunt, alleen zijn dit slechts eenmalige maatregelen die geen structurele oplossing bieden. Energiebesparing blijft dan ook de beste garantie op een betaalbare energiefactuur. Via onze interactieve tool krijg je een volledig beeld van hoe je je woning energiezuiniger kunt maken.

Naar de energyguide