Nieuws

Hoe en wanneer krijg je de stookoliecheque van 200 euro?

29 april 2022
stookolie, mazout, cheque, verwarmingscheque, huisbrandolie

Stookolie wordt vandaag weer bijna 5 cent duurder en kruipt zo stilaan terug naar de recordprijs die op 11 maart werd opgetekend. Intussen zijn meer details bekend over hoe en wanneer je de stookoliepremie van de federale overheid zult kunnen aanvragen.

Vorige maand kondigde de federale regering verschillende maatregelen aan om de fors gestegen energiefactuur enigszins te compenseren. Naast een btw-verlaging op elektriciteit en gas besloot de regering een cheque van 200 euro toe te kennen aan verbruikers van stookolie en propaan in bulk. Intussen wordt stilaan duidelijk hoe je die cheque zult kunnen krijgen.

Niet automatisch via je stookoliefactuur

De eenmalige premie is bedoeld voor wie stookolie liet of laat leveren tussen 15 november 2021 en 15 november 2022, zo meldt de Belgische federatie van de brandstoffenhandelaars. Dus ook wie al stookolie bestelde vóór de beslissing werd genomen, zal aanspraak kunnen maken op de premie. En ook appartementsbewoners en sociale huurders zullen de premie kunnen aanvragen.

Die zal trouwens niet automatisch worden afgetrokken van de factuur van je stookolieleverancier maar zal pas achteraf worden uitbetaald via de FOD Economie. Je moet ze zelf aanvragen via een online module die momenteel in ontwikkeling is. Ook een papieren aanvraagformulier, dat je aangetekend zult moeten versturen, zou beschikbaar worden gesteld.

De bedoeling is dat je je aanvraag vanaf deze zomer kunt indienen. Naast je rijksregisternummer zul je daarbij een kopie van de factuur en het betalingsbewijs moeten voorleggen. Houd deze documenten dus zeker goed bij.

Stookolieprijs nog steeds op hoog niveau

De premie is alleszins meer dan welkom nu de stookolieprijs op een hoog niveau blijft. Vandaag ligt de officiële maximumprijs voor de levering van 1000 liter op 1326 euro, waarmee we opnieuw in de buurt van de prijspiek van 11 maart komen toen 1421 euro moest worden betaald. Ter vergelijking: op 1 maart betaalde je nog 933 euro voor 1000 liter en een jaar geleden zelfs maar 620 euro! 

De sterke prijsstijgingen voor stookolie hebben, net als voor aardgas, natuurlijk veel te maken met de oorlog in Oekraïne. Dit zorgt voor hoge en schommelende prijzen op de energiemarkten en het blijft op dit moment koffiedik kijken over hoe de prijzen de komende maanden verder zullen evolueren. Dat zal ook afhangen van nieuwe maatregelen die Europa zal nemen rond de Russische olie.

Via ons energieplatform kun je nog steeds deelnemen aan onze groepsaankoop stookolie om zo samen met andere consumenten te trachten een betere prijs te krijgen.

NAAR ONS ENERGIEPLATFORM