Nieuws

Geïndexeerde elektriciteitstarieven: we vrezen de terugkeer van uiteenlopende formules

17 oktober 2017
elektriciteit-bill

De regering Michel wil het vangnetmechanisme stopzetten dat tijdens de vorige legislatuur in het leven werd geroepen. Een slecht idee, want daardoor zal de markt complexer worden en uiteindelijk is de consument daar de dupe van.

Begin 2013 installeert de vorige federale regering een vangnetmechanisme waarbij de energieprijzen (enkel component energie, dus zonder nettarieven en heffingen) van variabele tarriefformules grondig worden opgevolgd. Dit met als belangrijkste doel de energieprijzen te laten evolueren naar het niveau van onze buurlanden. Concreet betekent dat voor energieleveranciers dat ze hun prijzen om de drie maanden kunnen indexeren na controle door het CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). Dat orgaan controleert de prijsindexering en vergelijkt eventuele uitschieters met die van consumenten van hetzelfde type in buurlanden. Het resultaat? Bemoedigend. We konden vaststellen dat de prijzen voor de energiecomponent (dus niet voor de totale factuur, want die ging fors de lucht in) daalden voor Belgische gezinnen waardoor de kloof met de buurlanden kleiner werd.

Slecht idee

De regering Michel heeft nu beslist om dit vangnetmechanisme op te heffen vanaf 31 december 2017. Een beslissing die we betreuren. Niet omdat we vrezen dat de tarieven de hoogte in zullen schieten (het mechanisme had immers enkel betrekking op het energiegedeelte van de factuur, dus niet op de nettarieven of de heffingen) maar wel omdat we een terugkeer naar een complexere markt vrezen die, als puntje bij paaltje komt, negatieve gevolgen heeft voor de consument.

"Het vangnet bracht meer klaarheid in de geïndexeerde tariefformules", verduidelijkt een van onze specialisten. "Voordien bestond de markt uit te veel uiteenlopende indexeringsformules. Elke leverancier gebruikte zijn eigen parameters, waardoor het voor de consument erg moeilijk werd om te vergelijken. Er heerste een totaal gebrek aan transparantie dat door veel leveranciers in stand werd gehouden."

Zeer complex voor particulieren

"Het vangnet opheffen kan het aantal gebruikte parameters voor tariefindexeringen op een onredelijke manier doen toenemen. We riskeren zo elke coherentie en transparantie te verliezen ( indexering van variabele tarieven zou opnieuw maandelijks mogen gebeuren in plaats van driemaandelijks). Bovendien heeft een complexe energiemarkt een negatieve invloed op de mobiliteit van de consument."

Wij blijven dus pleiten voor het behoud van het vangnet en daarnaast voor een beperking op het aantal tarieven: maximum twee tarieven per leverancier en per energiesoort (gas en elektriciteit).

Onze andere initiatieven

Ons standpunt past in het breder kader van ons streven naar een vereenvoudiging en verlaging van uw energiefacturen. In 2015 werd onze petitie voor 6% BTW op elektriciteit 110 000 keer ondertekend. In juni van dit jaar zorgden we ervoor dat de "Turteltaks" (energieheffing van de Vlaamse regering) werd afgeschaft. We zullen vechten om het vangnet en daarmee ook de transparantie van de markt te behouden.

Zeg STOP tegen verdere stijgingen van de energiefactuur en teken ons manifest