Nieuws

Gedaalde energieprijzen: vast versus variabel tariefplan

11 september 2020
vast variabel tarief elektriciteit gas

De coronacrisis deed de energieprijzen de voorbije maanden fors dalen. Variabele contracten leverden daarbij een mooi voordeel op. Hoe dan ook doe je er goed aan om regelmatig je energiecontracten te herbekijken, en zeker nu als dat recent nog niet is gebeurd.

“Kies ik best vast of variabel?”, het is één van de vragen die we het vaakst voorgeschoteld krijgen van consumenten in hun zoektocht naar een nieuw energiecontract. Beide types van tariefplan hebben hun voor- en nadelen.

Een vast tariefplan is over het algemeen iets duurder dan een variabel tarief omdat het risico op prijsstijgingen bij de leverancier ligt. Maar je bent beschermd tegen prijsstijgingen gedurende de hele looptijd van het contract en je kunt je jaarafrekening makkelijker controleren.

Variabele tarieven kunnen maandelijks of driemaandelijks wijzigen. Ze evolueren immers automatisch mee met de energiebeurzen, hetzij die waar men energie op korte termijn verhandelt (bv. voor de dag nadien), hetzij die waar men energie op lange termijn verhandelt (bv. voor het volgend jaar). Contracten gelinkt aan kortetermijnbeurzen zijn doorgaans goedkoper maar tegelijk gevoeliger voor prijsschommelingen als gevolg van abrupte wijzigingen in vraag en aanbod, weersomstandigheden, geopolitieke kwesties enz.

Variabel was het voorbije jaar de winnaar

We hebben berekend wat je gemiddeld zou hebben betaald als je in september 2019 een nieuw energiecontract had gesloten, louter voor de energie op zich, dus voor het verbruik in kWh, maar zonder vaste vergoeding, nettarieven en heffingen.

GEMIDDELDE KOSTEN VOOR ENERGIE TUSSEN SEPTEMBER 2019 EN SEPTEMBER 2020 
   Elektriciteit Aardgas
 Vast tariefplan  € 332 € 752
 Variabel tarief gelinkt aan langetermijnmarkten  € 220 € 539
 Variabel tarief gelinkt aan kortetermijnmarkten  € 165 € 395

Door de automatische prijsdalingen van variabele contracten betaalde je het afgelopen jaar tot de helft minder in vergelijking met de gemiddelde vaste prijs. Dat is logisch: niemand kon toen voorspellen dat er een pandemie zou uitbreken die zo fors zijn stempel zou drukken op de energieprijzen.

Vast contract voor wie gemoedsrust verkiest

Het voorbije jaar was je dus over het algemeen voordeliger af met een variabel contract. Maar dat biedt geen garanties voor de toekomst. Prijzen kunnen ook plots beginnen stijgen. Zo stegen de energieprijzen in ons land heel fors in het najaar van 2018 als gevolg van uitvallende kerncentrales en een dreigend stroomtekort. Wie op dat moment een variabel contract had, zag zijn tarief automatisch stijgen terwijl wie een vast contract had, er geen hinder van ondervond.

Vandaag stellen we vast dat de zeer lage prijzen uit het tweede kwartaal van 2020 achter ons liggen en dat de elektriciteits- en aardgasprijzen geleidelijk uit het dal kruipen. Maar ze liggen nog altijd lager dan exact een jaar geleden. Heb je de voorbije maanden jouw energiecontract nog niet herbekeken, dan kun je daar nog steeds baat bij hebben.
Maar met welk tariefplan? Wel, verkies je gemoedsrust, dan kun je tijdens periodes van lage prijzen beter opteren voor een vast contract. Heb je geen schrik voor plots stijgende prijzen of vertrouw je erop dat de prijzen laag zullen blijven, dan is de keuze voor een variabel contract meer voor de hand liggend.

Met behulp van onze koopwijzer gas en elektriciteit krijg je in elk geval een volledig up-to-date beeld van de markt. Zo kun je gemakkelijk zien wat momenteel het beste contract is op basis van jouw verbruiksprofiel.

Naar onze koopwijzer energie