Nieuws

Vraagtekens bij de grote energie-enquête

20 oktober 2017
energie pact

De overheid vraagt jouw input voor haar toekomstige energiebeleid. Op zich geen slecht idee, maar de bevraging komt rijkelijk laat. En wat gebeurt er met de resultaten?

De federale overheid en de gewesten werken aan een gemeenschappelijke toekomstvisie voor ons energiebeleid, die moet uitmonden in een zogenaamd energiepact. Ze vraagt ook de mening van de burgers in deze materie. Tot 5 november kunnen ze een vragenlijst invullen op www.energiepact2050.be.

We vinden het positief dat de burger zich kan uitspreken in deze belangrijke zaak. We stellen ons echter vragen bij de timing en het doel van de bevraging. Het energiepact moest immers al twee jaar klaar zijn, althans dat was de ambitie van het federale regeerakkoord. De deadline werd echter verschillende keren uitgesteld; de laatste keer tot eind dit jaar. Nu de regering vlak voor de deadline een grote enquête lanceert, vrezen we dat onze beleidsmakers opnieuw tijd kopen.

Wat gaan ze ermee doen?

Daarnaast vragen we ons af wat er zal gebeuren met de stem van de burger. Hoe zullen de enquêteresultaten worden verwerkt en meegenomen in het energiepact? Hoe representatief zullen de resultaten zijn? We stellen namelijk vast dat organisaties zoals het Nucleair Forum op allerlei manieren de resultaten proberen te beïnvloeden door kernenergie in een mooi daglicht te plaatsen, zonder te wijzen op de talrijke nadelen.

De vragenlijst zelf bestaat vooral uit gesloten meerkeuzevragen, die niet altijd ruimte laten voor nuance. Zo kan het gebeuren dat je mening niet tussen de lijst van antwoorden staat, waardoor je zult opteren voor een van de vastgelegde meerkeuze-antwoorden. Bovendien ontbreekt het soms aan kadering. Niet iedereen beschikt over de kennis om de implicaties van bepaalde keuzes, bijvoorbeeld voor “dynamische tarifering” of “de ideale energiemix”, in te schatten.

Teken ons manifest voor een betaalbare elektriciteitsfactuur

We zijn voorstander van een omslag naar meer hernieuwbare energie en beseffen dat die transitie geld zal kosten. Wat we echter niet willen, is dat de financiering alleen via de elektriciteitsfactuur gebeurt, zoals momenteel het geval is. De elektriciteitsfactuur lijkt momenteel wel een belastingbrief, want de consument blijft voor alle kosten opdraaien. Zeg samen met ons STOP tegen verdere stijgingen van de factuur, en teken ons manifest.

Naar het manifest