Nieuws

Energiefactuur, bestraf de consument niet

23 maart 2015
energiefactuur

De factuur die u van uw gas- en elektriciteitsleverancier ontvangt, bevat niet alleen de energiekosten. Zij bevat onder andere ook kosten voor transport en distributie die naar u worden doorgerekend. Dat systeem wordt vandaag in vraag gesteld. Wij vragen dat een beslissing hierrond rekening houdt met de consument.

Al kunt u niet zelf uw netbeheerder uitkiezen, dat belet u niet om voor de leverancier te opteren die u laagste prijzen biedt.

Doorrekening van kosten: "watervalprincipe" betwist

In het leveringsproces van gas en elektriciteit spelen hoofdzakelijk de volgende drie partijen een cruciale rol: de transporteur (Elia voor elektriciteit, Fluxys voor gas), de distributeur (de intercommunales in de meeste regio's) en de leverancier (Electrabel, Lumunis, ...). Om het eenvoudig te houden, ontvangen we slechts één factuur in plaats van drie, namelijk die van de leverancier, die de totale kosten groepeert. Dat wordt het "watervalprincipe" genoemd. Het is aan de leverancier om de bedragen te vermelden van de verschillende tussenpartijen.

Wanneer een factuur niet betaald wordt, draagt de leverancier de totale schuld. Dat betekent in feite dat de leverancier aan de andere partijen een bedrag overmaakt dat hij zelf niet geïnd heeft. Febeg (het overkoepelend orgaan van de sector) stelt dat principe aan de kaak, en Lampiris (dat niet langer deel uitmaakt van Febeg) spant zelfs een rechtszaak aan om deze situatie een halt toe te roepen.

We hebben niet de bedoeling het watervalprincipe ter discussie te stellen. We stellen echter wel vast dat de situatie onevenwichtig is en dat de netbeheerders opnieuw bevoordeeld worden. Het is inderdaad niet normaal dat een leverancier alleen het geheel van een onbetaalde factuur moet dragen, terwijl de distributie- en transportkosten een aanzienlijk deel van het factuurbedrag vertegenwoordigen (ongeveer 50% voor de elektriciteitskosten).

Niet ten koste van de consument!

We horen de argumenten al komen: als de situatie niet verandert dan zullen de leveranciers een compensatie willen wegens het risico op niet-betalingen. Als de netbeheerders in de toekomst hun aandeel in dit risico voor hun rekening nemen, dan zal dat ook gauw een impact op de prijzen tot gevolg hebben!

Ongeacht de oplossing waarvoor uiteindelijk gekozen wordt, vragen wij aan de energieregulatoren dat zij er rekening mee houden dat de factuur volledig neutraal dient te zijn voor de consument en dit zowel administratief (één enkele factuur) als financieel!