Nieuws

Eneco werkt aan dynamisch elektriciteitscontract met wisselende prijs per uur: interessant voor jou?

21 april 2022
dynamisch elektriciteitstarief, Eneco, elektrische wagen opladen, slim laden

Energieleverancier Eneco start met een proefproject waarbij zo’n tweehonderd gezinnen een dynamisch elektriciteitstarief zullen testen. Bij zo’n tarief schommelt de energieprijs van uur tot uur. Zo’n formule is echter niet voor iedereen interessant.

Europa verplicht leveranciers met meer dan 200 000 klanten om een contract met een dynamische elektriciteitsprijs aan te bieden. Bij zo’n contract betaal je als klant een energieprijs die schommelt per uur, afhankelijk van de evoluties op de elektriciteitsmarkt. Een jaar geleden lanceerde Engie als eerste  zo’n product. Nu start Eneco met een proefproject tot eind augustus en krijgen zo’n 200 gezinnen de kans om het dynamisch tarief uit te testen. Zo wil Eneco nagaan welke klanten voordeel kunnen halen uit zo’n tarief en hoe groot dit zal zijn. De leverancier mikt op 2023 voor de echte uitrol van het product.

Stroomverbruik verschuiven

Het toenemende aanbod van zonne- en windenergie schommelt sterk doorheen de dag en het is dan ook zaak om in de toekomst de vraag naar elektriciteit zo optimaal mogelijk af te stemmen op het beschikbare stroomaanbod.

Dynamische tarieven zijn daartoe één van de oplossingen omdat je als consument er dan alle belang bij hebt om je stroomverbruik zoveel mogelijk te verschuiven naar de momenten waarop veel goedkope (hernieuwbare) energie beschikbaar is. Vaak is dit tussen 23u en 6u ’s ochtends en tussen 13u en 17u in de namiddag. De dure momenten tussen 6u en 11u ’s ochtends en tussen 17u en 22u kun je beter vermijden.

Voorlopig voor de enthousiasteling

Een dynamisch tarief is echter niet voor iedereen weggelegd. Vooreerst moet je over een digitale meter beschikken die jouw verbruik per uur kan bijhouden. In Vlaanderen heeft intussen een kwart van de gezinnen er één. Daarnaast is zo’n contract vooral geschikt voor gezinnen met een groot planbaar verbruik. We denken dan aan eigenaars van een elektrische wagen, een warmtepomp of een thuisbatterij; deze consumenten kunnen een groot verbruik flexibel verschuiven naar momenten waarop de prijzen laag zijn.

Dergelijke tariefformules mikken voorlopig vooral op de enthousiasteling die zijn verbruik actief wil opvolgen. Jouw leverancier deelt dagelijks de groothandelsprijs per uur mee voor de volgende dag zodat je kunt nagaan wanneer je jouw verbruik het best inplant. Wij zien echter weinig consumenten bereid om hier dagelijks mee bezig te zijn. Dynamische formules kunnen dan ook pas een succes worden in combinatie met intelligente sturingssystemen zoals een slimme laadpaal, die automatisch je wagen oplaadt op momenten dat er goedkope stroom beschikbaar is.

Impact op de factuur beperkt, en niet per se positief

Bovendien rest de vraag in welke mate het sop de kool waard is. Want uiteindelijk is het toch de bedoeling dat je door flexibel om te springen met je verbruik een lagere elektriciteitsfactuur verkrijgt. Engie beweert dat je met een elektrische wagen en een verbruik van zowat 7 000 kWh op jaarbasis, met het dynamische tarief gemiddeld 15% zou kunnen besparen ten opzichte van hun vaste energieprijs van hun Easy-product. Tegelijk wees energieregulator CREG er al op dat als een consument zijn verbruik niet zou verschuiven naar goedkopere momenten, zijn energieprijs kan zien stijgen met 15%. 

Heldere informatie en advies noodzakelijk

Voor een doorsneegezin zijn de risico’s van een dynamisch energiecontract te groot in verhouding tot de financiële baten. Wie geen energieverslindende apparaten heeft, wie zijn energieverbruik niet actief monitort of geen slimme toepassingen voor automatische sturing heeft, heeft geen baat bij een dynamisch energiecontract.

Leveranciers moeten consumenten die interesse hebben in dit soort tarieven inlichten over de prijsvariaties doorheen de tijd en hen adviseren over hoe ze hun energieverbruik kunnen beheren. Dynamische tarieven zijn ook veel moeilijker te vergelijken met klassieke energiecontracten. Heldere, transparante en objectieve informatie over de voor- en nadelen van dit soort tarieven zijn dan ook een absolute noodzaak. In dat licht dringen we ook bij de energieregulatoren aan op een grondige evaluatie met een stand van zaken in de landen waar dynamische tariefformules al langer van toepassing zijn.