Nieuws

Wordt elektriciteit fors duurder? Niet als je zelf in actie schiet

06 september 2018

De prijs van onze elektriciteit is flink aan het stijgen op de verschillende energiebeurzen. Zal dit onze energiefactuur de volgende maanden doen stijgen? Mogelijk, maar je kunt de schade zelf beperken door de verschillende leveranciers met behulp van onze tools te vergelijken.

Minder dan een maand geleden nog maakten we een nieuwsbericht over de Belgische energieprijzen die hoge toppen scheerden in de Eurostat-cijfers, door de hoge belastingen en de kosten die verbonden zijn aan het distributienet. Maar nu zien we ook het energiegedeelte zelf in prijs stijgen.

De energieleveranciers betalen vandaag 35 % meer voor de elektriciteit die ze volgend jaar willen aanbieden dan vier maanden geleden. Dit zal worden doorgerekend aan de eindgebruiker, vooral aan wie een variabel tarief heeft of een contract dat binnenkort vervalt.

Wat gebeurt er precies?

Op internationaal vlak zijn het de stijging van de gas- en steenkoolprijs, samen met de CO2-emissierechten die fors duurder zijn geworden, die de stijging in gang hebben gezet. In België kunnen we ook niet naast de onstabiele factor heen die kernenergie is, zowel technisch als politiek, en het feit dat de niet-beslissingen in het beleid beletten dat er wordt geïnvesteerd in welke energievorm dan ook.

Verder is er de onvoorspelbare opbrengst uit groene energie, het onregelmatige klimaat dat het moeilijk maakt om de afname van elektriciteit te voorspellen (zo was er een erg koude periode in maart en een erg hete zomer), wat de leveranciers een meer afwachtende houding doet aannemen en hen meer energie doet aankopen op het laatste moment, wat dan weer duurder is. Als gevolg daarvan verhogen ook de producenten hun prijzen, en dit resulteert in de prijsstijging die we nu zien gebeuren.

Vermijd een hogere factuur

Maar er is geen reden om je bij een prijsverhoging neer te leggen. Wacht niet af tot die hogere factuur in de bus valt, maar zet zelf al de nodige stappen om de prijsverhoging te vermijden en te besparen.

Je kunt eenvoudig het meest voordelige contract op dit moment en voor jouw profiel vinden via onze koopwijzer gas en elektriciteit.

Naar de koopwijzer

Gaele, jouw persoonlijke energieassistente, volgt dan weer alle contracten van de verschillende leveranciers op de voet en stelt je een overstap voor op het juiste moment.

Naar Gaele

Onze eisen, meer dan ooit terecht

Een van onze belangrijkste eisen om onze energie betaalbaar te houden, meer dan ooit, is dat het btw-tarief op zowel de prijs van de elektriciteit als op de kosten voor distributie en transport terug naar 6 % wordt gebracht.

Daarnaast moet er eindelijk een echte toekomstvisie op energie worden uitgewerkt voor ons land. Dit energiepact moet steunen op onafhankelijke cijfers en moet ook een budgettair luik bevatten waarin staat uitgelegd hoe we dit pact gaan betalen, zonder dat de kosten op de schouder van de consument zullen terechtkomen.

Teken ons manifest