Nieuws

Dreiging van black-out: geen paniek!

05 september 2014
dreiging van black out geen paniek

Deze winter bestaat er risico op black-outs die in het slechtste geval maximum 4 uur duren. Maar reden tot paniek is er niet!

Loopt u gevaar om de komende winter zonder stroom te vallen? Het antwoord is ja, maar de stroomonderbrekingen zullen maximum 4 uur duren en beperkt blijven tot bepaalde zones. Welke dat zijn, staat te lezen in het afschakelplan dat minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet onlangs ontvouwde. Daaruit blijkt dat landelijke gebieden meer zullen worden getroffen dan grote steden. Het is moeilijk met zekerheid te zeggen waar precies de stekker zal worden uitgetrokken en waar niet. 

De praktische kant

Stel dat u zonder stroom valt, wat dan met het eten in de diepvriezer? En hoe zit het met de verwarming, ook die op gas en huisbrandolie (want jawel, uw verwarmingsketel werkt op elektriciteit)? En wat met uw alarminstallatie? Er rijzen duizend en één vragen, waarop we u een concreet antwoord proberen te geven in een dossier dat binnenkort verschijnt. In elk geval zal de korte duur van de stroomtekorten niet tot catastrofes leiden.

Geen paniek

Zolang er zich geen langdurige algemene black-out voordoet, hoeven we niet te panikeren. Als de overheid de consument voldoende op voorhand informeert, kan die overigens vrij gemakkelijk voorzorgen nemen. We raden paniekaankopen van noodgenerators dan ook af. Ze zijn duur in aanschaf en gebruik. In stroomgroepen zit een motor waarvan de uitlaatgassen dodelijk kunnen zijn als ze worden ingeademd. Het gebruik van een generator is een afgesloten ruimte is dan ook uit den boze!

Een geval van politieke verwaarlozing!

Zal uw factuur de hoogte ingaan met de aangekondigde stroomschaarste? Dat zou er nog aan ontbreken. Wij eisen dat de overheid strikt toeziet op de evolutie van de tarieven. Dat is wel het minste dat we mogen verwachten, aangezien de huidige crisis te wijten is aan het schrijnend gebrek aan visie en aan diversifiëring van de energiebronnen waarvan de overheid de afgelopen jaren blijk heeft gegeven.

Rationeel energiegebruik: meer dan ooit aan de orde

We ijveren er al lang voor om de consument zo goed mogelijk te informeren over de meest energiezuinige toestellen of de beste oplossingen op het vlak van isolatie. We willen onze inspanningen voor bewustmaking nog opdrijven door de consumenten te verenigen rond een charter voor een rationeler energiegebruik en meer onderlinge solidariteit.