Nieuws

Distributienettarieven voor gas en elektriciteit dalen in 2020

16 januari 2020

De energieregulatoren van elk Gewest in ons land hebben de nieuwe distributienettarieven voor 2020 bekendgemaakt. Die tarieven gaan dalen in 2020 maar zijn ook sterk afhankelijk van waar je woont. Een harmonisering dringt zich op.

De nettarieven (voor enerzijds de distributie van energie door de netbeheerders en anderzijds het transport beheerd door Elia of Fluxys) maken ongeveer een derde van de elektriciteitsfactuur uit in ons land en zijn heel hoog in vergelijking met de rest van Europa. Voor 2020 staat er een beperkte daling in het vooruitzicht van de distributienettarieven.

Vlaanderen: derde daling op rij

In 2020 zal een gemiddeld gezin in Vlaanderen 31 euro minder betalen aan distributienettarieven voor elektriciteit en 10 euro minder voor aardgas. Het prosumententarief, de forfaitaire netvergoeding voor zonnepanelenbezitters, daalt met 5 %.

Voor elektriciteit gaat het om de derde daling op rij. Daartegenover staat dat de elektriciteitsfactuur in Vlaanderen tussen 2007 en 2018, vooral als gevolg van groeiende distributiekosten, met maar liefst 104 % was gestegen. De Vlaamse energieregulator VREG becijferde onlangs nog dat een gemiddeld gezin via de elektriciteitsfactuur – voornamelijk via de distributienettarieven - 300 euro betaalt aan openbaredienstverplichtingen (financiering van de energiepremies, straatverlichting, groene stroom,…).

Brussel: tijdelijke daling

In Brussel dalen de distributienettarieven in 2020 met 33,70 euro voor wie zowel elektriciteit (2 800 kWh) als aardgas (12 000 kWh) afneemt. Er is nu achter al voorzien dat de kosten daarna opnieuw zullen stijgen.

Brussel zal de distributienettarieven vanaf 2020 overigens niet meer louter op basis van het verbruik (in kWh) aanrekenen, maar voor een vijfde op basis van het aansluitingsvermogen van de elektrische installatie (32,69 euro tot 13 kVA, daarboven 65,41 euro).

Wallonië: beperkte daling na jarenlange stijging

In 2020 zal ook een gemiddeld Waals gezin minder betalen aan distributienettarieven in vergelijking met 2019: 26 euro voor elektriciteit en 8 euro voor aardgas. Die daling is welkom maar te relativeren, als je weet dat de elektriciteitsfactuur in Wallonië over de periode 2007-2018 met 53 % was gestegen, onder meer als gevolg van aanzwellende distributiekosten.

Grote verschillen volgens woonplaats

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië bestaan er nog een tiental verschillende netgebieden, die elk hun eigen specifieke tarieven hanteren. Daardoor is de daling van de distributienettarieven niet voor elke bewoner even groot en moet je afhankelijk van je woonplaats een fors verschillend bedrag aan “netkosten” betalen. Het verschil kan voor een gemiddeld gezin oplopen tot zo’n 150 euro (en méér) per jaar, per soort energie, bv. tussen Fluvius West en Gaselwest (voor elektriciteit: 333 versus 480 euro) en tussen Fluvius Antwerpen en Gaselwest (voor aardgas: 229 versus 379 euro).

Test Aankoop pleit al langer voor zo uniform mogelijke nettarieven binnen elk Gewest. Consumenten kunnen vlot energieprijzen vergelijken en van energieleverancier veranderen. Maar ze blijven vastgeklonken aan hun netbeheerder voor het grootste deel van hun factuur. We moeten daarbij vaststellen dat er absoluut geen sprake is van een eenheidstarief; integendeel, de verschillen blijven groot.

Energietarieven vergelijken

Toch blijft het de moeite om regelmatig te kijken of je voor het deel “energie” van je factuur niet te veel betaalt. Wij bieden jou daartoe twee instrumenten aan.

Onze koopwijzer gas en elektriciteit geeft je een volledig beeld van het actuele marktaanbod. Je kunt gemakkelijk zien wat het beste contract van het moment is voor jouw verbruiksprofiel en jouw keuze maken volgens jouw voorkeur.

Naar onze koopwijzer energie

Of je kunt Gaele, de onafhankelijke energiemakelaar, het werk laten doen. Die richt zich op de groothandelsprijzen inzake energie en doet jou een voorstel om te switchen als het moment gunstig is. Je hoeft dan enkel nog “ja” te zeggen; Gaele doet de rest.

Naar Gaele