Nieuws

Digitale meter in Vlaanderen: wat verandert er voor jou?

20 juni 2019

Vanaf 1 juli is het zover: de digitale energiemeter wordt stapsgewijs uitgerold in Vlaanderen. Eerst komen enkele specifieke doelgroepen aan de beurt. Tegen eind 2022 zou een op drie Vlaamse gezinnen al een digitale meter in huis hebben. Wat verandert er dan concreet voor jou?

Na een uitstel van 6 maanden start Fluvius, de netbeheerder in Vlaanderen, vanaf 1 juli effectief met de uitrol van de digitale meter voor elektriciteit en gas. Dankzij zo’n digitale meter kan hij de meterstanden van op afstand uitlezen. Hij hoeft ook niemand meer langs te sturen om bv. voor het vermogen van de installatie aan te passen, de meter aan of af te sluiten of een tariefwissel door te voeren (bv. van tweevoudig naar enkelvoudig tarief). Als consument zou je dan weer meer inzicht kunnen krijgen in je eigen energieverbruik.

Prioritaire doelgroepen eerst

In een eerste fase van de uitrol, tot eind 2022, zullen alleen de zgn. prioritaire doelgrepen een digitale meter krijgen. Het gaat om wie bouwt, grondig verbouwt, nieuwe zonnepanelen laat plaatsen of zijn bestaande meter moet laten vervangen bij een storing of defect.

Tegelijk zal de bestaande meter worden vervangen bij wie al langer zonnepanelen heeft, over een budgetmeter beschikt of al een slimme meter kreeg in het kader van een proefproject.

De kosten voor de uitrol van de nieuwe digitale meter worden verwerkt in de nettarieven die aan elke consument via zijn factuur worden aangerekend. Alleen bij een nieuwbouw of grondige renovatie moet je apart betalen voor de plaatsing van een digitale meter, net zoals je tot hiertoe extra moest betalen als een nieuwe analoge meter werd geplaatst.

Zelf een digitale meter aanvragen?

Wie niet tot een van de doelgroepen behoort of niet wil wachten, kan zelf proactief een digitale meter aanvragen. Maar dan draai je zelf op voor de kosten; je zult in Vlaanderen een bedrag van € 226 zonder btw moeten ophoesten, exclusief de kosten voor een nieuwe meterkast. In die zin is dit geen aanrader.

Wel digitaal, (nog) niet slim

De digitale meter is niet per definitie slim. Dat wordt hij pas als hij wordt uitgebreid met slimme toepassingen die onder meer energieleveranciers op de markt kunnen brengen. Dankzij zgn. energieverbruiksmanagers zoals die in Nederland vaak voorkomen, kun je onder meer het eigen energieverbruik in real time opvolgen via een app op je smartphone of via een ander display in huis. Of je kunt energie gaan verbruiken wanneer de stroom het goedkoopst is.

Het dataplatform Atrias, dat de Belgische netbeheerders samen ontwikkelen en dat de digitale meter echt slim moet maken, zit echter al enige tijd in het slop. Volgens de Vlaamse energieregulator VREG zou er pas in 2020 een nieuwe datum voor het systeem naar voren worden geschoven; vermoedelijk zal dit niet vóór 2023 zijn. Daardoor zul je de mogelijkheden van de digitale meter nog enige tijd niet optimaal kunnen benutten. Zonder Atrias is er immers geen sprake van slimme tarieven en kunnen prosumenten hun overtollige stroom niet verkopen.

Geen vrije keuze, straks wel bekabeld exemplaar mogelijk

Wij hebben er steeds voor gepleit om de consument de kans te geven om de digitale meter te weigeren of om op zijn minst de communicatiefuncties ervan te laten uitschakelen. Die keuzevrijheid, die onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk wel kennen, speelt in op de bezorgdheden die sommige gebruikers hebben over hun privacy of hun gezondheid naar aanleiding van de plaatsing van een digitale meter. Ze zou alvast het maatschappelijk draagvlak voor de invoering van de digitale meter vergroten.

Helaas heeft de Vlaamse overheid geopteerd voor een algemeen verplichte invoering van de digitale meter. Bevoegd Vlaams minister van Energie Lydia Peeters heeft recent wel aangekondigd dat je vanaf 2023 een bekabeld exemplaar van digitale meter zou kunnen aanvragen, die dus niet draadloos communiceert. Dat kan een oplossing zijn voor wie zich zorgen maakt over het stralingsniveau van het digitale model. Je moet dan wel zelf opdraaien voor de meerkost die met deze optie gepaard gaat.

Praktische vragen?

Heb je zonnepanelen en wil je weten of de digitale meter nog zal terugdraaien? Maak je je zorgen over de impact van die meter op jouw gezondheid? In ons dossier De digitale meter: wat verandert er voor jou? vind je een antwoord op al jouw vragen.

Naar ons dossier digitale meter

Meer uitleg over de terugdraaiende meter, een volledige of volledige compensatie voor je geproduceerde stroom en het eventuele belang van een maximaal zelfverbruik vind je in ons dossier Zonnepanelen: alles wat je moet weten.

Naar ons dossier zonnepanelen

Wil je zonnepanelen plaatsen, dan kun je je deze zomer inschrijven op onze groepsaankoop van zonnepanelen.

Naar onze groepsaankoop van zonnepanelen