Nieuws

De kernuitstap uitstellen is een stap achteruit

30 augustus 2017
De kernuitstap uitstellen is een stap achteruit

De bedrijfswereld zegt dat 2025 te vroeg komt om de opwekking van nucleaire energie in ons land vaarwel te zeggen. België dreigt de trein te missen. Buurland Duitsland stoomt ondertussen door met een complete "Energiewende".

Al in 2003 koost de paars-groene regering ervoor een kernuitstap te realiseren tegen 2015. Vandaag - 14 jaar later - voert de bedrijfswereld aan dat zelfs horizon 2025 te vroeg komt om de opwekking van nucleaire energie in ons land vaarwel te zeggen. Ook op politiek vlak, laat het interfederaal energiepact met een langetermijnvisie op zich wachten. België dreigt de trein te missen. Buurland Duitsland stoomt ondertussen door met een complete "Energiewende".

Gebrek aan visie

Nu de steeds terugkerende doembeelden van "black-outs" - terwijl meerdere studies aantonen dat een uitstap uit kernenergie perfect mogelijk is zonder stroomuitval - opnieuw worden aangevoerd in de discussies rond onze energietransitie, blijkt nog maar eens de klaarblijkelijke onwil vanwege de bedrijfswereld om over te stappen naar en te investeren in hernieuwbare energie.

Ook op politiek is er nog steeds een manifest gebrek aan visie en concrete plannen. In het federaal regeerakkoord werd gesteld dat er een interfederaal energiepact zou worden opgesteld om een langetermijnvisie uit te bouwen voor onze energiebevoorrading, en dit voor eind 2015. Momenteel is het de bedoeling dat een energiepact eind dit jaar op tafel komt te liggen, 2 jaar na de vooropgestelde datum. De vraag is welke keuzes men daarin zal maken. Kiest men voor de lobby van Engie-Electrabel of kiest men voor de weg vooruit? Wij zijn alvast sceptisch en bezorgd.

Instabiele kerncentrales

Hoewel het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) beweert dat onze kerncentrales een veilige haven zijn als het op energiebevoorrading aankomt, hebben de kerncentrales de laatste jaren ook voor de nodige onzekerheid gezorgd. De centrales worden steeds ouder en onbetrouwbaarder en moeten met de regelmaat van de klok worden stilgelegd. Die instabiliteit geeft uiteraard ook aanleiding tot hogere prijzen.

Het is schrijnend dat men krampachtig wil blijven vasthouden aan nucleaire energie. Andere landen tonen dat omschakeling wel kan. Zo moet in Duitsland de laatste kerncentrale tegen 2022 gesloten worden en ook Nederland en Denemarken zijn erg progressief op dat vlak.

Door de kernuitstap steevast op de lange baan te schuiven ondermijnt men bovendien de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare energie.