Nieuws

Update: coronavirus en jouw energiefactuur, op welke hulp mag je rekenen?

19 juni 2020
energiefactuur steunmaatregelen

Sommige gezinnen kunnen in deze bijzondere periode moeilijkheden ondervinden om hun energiefactuur te betalen. De meeste leveranciers lijken zich dan echter flexibel op te stellen. En ook de overheid doet haar duit in het zakje.

De energiefactuur blijven betalen als je inkomen daalt, het is niet altijd vanzelfsprekend. Wij hebben voor jou uitgezocht op welke steunmaatregelen je aanspraak kunt maken en vertellen je welke mogelijkheden hebt om deze moeilijke periode door te komen.

Maatregelen van de overheden

In Vlaanderen heeft de regering beslist om een maand de water- en energiefactuur te betalen voor wie tijdelijk werkloos is als gevolg van de coronacrisis. Concreet keert ze eenmalig een bedrag van € 202,68 uit, wat overeenkomt met de gemiddelde factuur van alle gezinnen. De vergoeding zal automatisch worden gestort aan wie er recht op heeft. Meer info over de timing van de betaling vind je op de website van de Vlaamse overheid.

In Brussel breidt men dan weer het statuut van “beschermde klant” uit naar personen met domicilie in het Brussels Gewest die een ingebrekestelling van hun leverancier hebben ontvangen én minstens 14 dagen op tijdelijke werkloosheid hebben gestaan of gebruik hebben gemaakt van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in de periode tussen 1 februari en 31 december 2020. Wie voldoet aan deze voorwaarden kan een jaar lang het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas genieten. Dat is een tarief dat wordt vastgelegd door de energieregulator en goedkoper is dan de tarieven op de markt.

Wie in aanmerking komt voor dit tijdelijke statuut, kan online een aanvraag indienen bij Brugel, de Brusselse energieregulator. Na goedkeuring zul je worden beleverd door netbeheerder Sibelga, en niet langer door je leverancier. Daardoor wordt de invorderingsprocedure van die leverancier ook opgeschort.

De Brusselse regering heeft de regeling van de winterperiode 2019-2020 verlengd. Daardoor worden tot 31 maart 2021 alle invorderingsprocedures van de energieleveranciers opgeschort en wordt vermeden dat gas en elektriciteit worden afgesneden bij gezinnen die zijn getroffen door de crisis naar aanleiding van het coronavirus. Sibelga heeft dan weer de betalingstermijn verlengd voor de beschermde afnemers, en dat met 2 tot 5 weken, en rekent tijdens die periode ook geen herinneringskosten aan.

In Wallonië is er een financiële tegemoetkoming voor budgetmeterklanten. Het gaat om € 100 voor de 70 000 gezinnen die een budgetmeter voor elektriciteit hebben en om € 75 voor de 32 000 gezinnen met een budgetmeter voor aardgas. De vergoeding zal worden verrekend op je eindafrekening. Daarnaast voorziet de overheid een eenmalig bedrag van € 40 voor gezinnen in tijdelijke werkloosheid, een bedrag dat de waterfactuur moet dekken (komt overeen met 1,5 maand verbruik voor een gemiddeld gezin). Deze tegemoetkoming moet via een formulier worden aangevraagd bij de RVA.

Netbeheerders: zelf meterstanden doorgeven

De netbeheerders sturen overigens voorlopig ook geen meteropnemers meer (tenzij jouw meterkast buiten de woning staat opgesteld), maar enkel een meteropnamekaart. Je moet de meterstanden zelf doorgeven; dat kan via de website van de netbeheerder of telefonisch. Het is aan te raden om de exacte meterstanden tijdig door te geven om later onaangename verrassingen te vermijden.

Niet-dringende interventies voeren de netbeheerders sinds kort weer uit indien veiligheidsmaatregelen en social distancing kunnen worden gegarandeerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om aansluitingswerken, meterwijzigingen enz.

Leveranciers: van korting tot uitstel van betaling

Lampiris is tot nu toe de enige energieleverancier die zijn klanten een korting toekent gedurende één maand, al gaat het volgens ons vooral om een druppel op een hete plaat. De meeste andere leveranciers, zoals onder meer Eneco, Engie en Essent, laten via hun website weten dat klanten die betalingsmoeilijkheden zouden ondervinden, uitstel van betaling kunnen vragen. Vaak kan dat gewoon via de online klantenzone.

Sommige leveranciers geven ook aan dat klanten hun voorschotbedrag kunnen verlagen, maar dan moet je je er wel van bewust zijn dat je binnen een aantal maanden wellicht met een hogere eindafrekening zult worden geconfronteerd.

Stijgend energieverbruik, dus hogere factuur?

Hoeveel jouw energieverbruik zal stijgen nu we massaal thuisblijven en telewerken, is moeilijk te becijferen. Zeker is dat er een impact zal zijn op je elektriciteits- en verwarmingsfactuur. Dat zal je niet meteen merken op je voorschotfactuur, maar wel op je eindafrekening.

Je kunt hierop anticiperen door de tarieven van je bestaande energiecontract te vergelijken met de huidige energieprijzen die fors zijn gedaald de afgelopen maanden. Wie over een variabel energiecontract beschikt, geniet automatisch deze dalingen maar kan eventueel overwegen over te schakelen naar een vast contract van 1, 3 of zelfs 5 jaar. Wie al over een vast contract beschikt, heeft er alle baat bij om nu de prijzen te vergelijken via onze koopwijzer!

Naar de koopwijzer Energie

Heb je zonnepanelen op je dak liggen, denk er dan aan om de begindatum van je eventuele nieuwe contract zoveel mogelijk te laten samenvallen met de jaarlijkse opname van de meterstand.