Nieuws

Te weinig concurrentie op Brusselse energiemarkt

12 oktober 2018

Slechts zes elektriciteitsleveranciers en vijf gasleveranciers blijven actief in het Brussels Gewest. En dat aantal zou verder kunnen dalen. Dat betekent minder concurrentie en mogelijk stijgende prijzen. Wij zaten reeds samen met de Brusselse toezichthouder.

De energiekeuze van de Brusselaars is aanzienlijk verminderd. Dat kan uiteindelijk een probleem vormen, zowel wat de prijs als de levering van gas en elektriciteit betreft. Een recente getuigenis in de pers illustreert het probleem perfect. Een inwoonster van Sint-Pieters-Leeuw (in de Vlaamse rand) gaat verhuizen naar een appartement enkele honderden meters verder, op het grondgebied van Anderlecht (regio Brussel). Maar Luminus weigert haar nog te bedienen als ze in de hoofdstad woont. Tot grote verwondering van deze dame, die een klacht indiende bij het gelijkekansencentrum Unia.

Luminus benadrukt niet verplicht te zijn om alle delen van het land te dienen, en geeft aan dat het bedrijf sinds het begin van dit jaar geen nieuwe contracten meer aanbiedt aan particulieren in het Brussels Gewest.

Klanten zijn overbeschermd

En de reden? De bescherming van de klant zou te belangrijk zijn. Energieleverancies worstelen immers met de verplichte minimale duurtijd van drie jaar van contracten en met de invorderingsprocedure voor wanbetalers via de vrederechter die meer dan een jaar kan duren. Want het blijft een feit dat het risico op onbetaalde facturen in Brussel hoger is dan in Vlaanderen.

Luminus is trouwens niet de enige speler die zich heeft teruggetrokken uit de residentiële energiemarkt in Brussel. Anderen deden het al voor.

Te weinig leveranciers

Zo wordt de situatie wel zorgwekkend. Slechts zes elektriciteits- en vijf gasleveranciers zijn actief in de hoofdstad. En sommige daarvan stellen voorwaarden die hun contracten niet voor alle huishoudens toegankelijk maken. Enkele eisen dat je betaalt via automatische domiciliëring of via elektronische facturen. En om klant te worden bij Energie 2030 moet je je eerst inkopen met een minimumbedrag van € 1000 aan aandelen. 

Minder leveranciers, dat betekent minder concurrentie en vaak ook stijgende tarieven. Zowel de vaste kosten als de prijs per kWh zijn in Brussel echter al hoger dan in de andere twee gewesten, zegt de CREG (Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas). Gelukkig blijft de totaalfactuur, dus inclusief netwerkkosten en taksen, in Brussel over het algemeen wel lager dan in de rest van het land.

We zaten samen met de toezichthouder

De situatie zou bovendien verder kunnen verslechteren. Het risico bestaat dat in de nabije toekomst twee of drie grote spelers de markt delen. En dat sommige huishoudens met een lage koopkracht bij gebrek aan aanbod zonder energievoorziening vallen.

Net als Brugel, de energieregulator van Brussel, zijn wij bezorgd over de situatie. Uiteraard pleiten wij voor maximale consumentenbescherming, maar dit mag niet leiden tot een beperking van het aanbod en hogere prijzen. Het is aan de toezichthouder om de markt aantrekkelijk te houden voor leveranciers, zodat concurrentie kan spelen. Er moet worden gezocht naar een goed evenwicht. 

Vind de beste tarieven

Gezien de stijgende gas- en elektriciteitsfacturen is het belangrijker dan ooit om leveranciers en formules te vergelijken. Dat kun je gemakkelijk met onze koopwijzer voor gas en elektriciteit. Het verschil tussen het duurste en het goedkoopste contract bedraagt maar liefst € 600 per jaar. Toch zouden we, met het oog op de huidige hoge prijzen, enkel aanraden om van energieleverancier te switchen als je contract net afloopt.

Naar de koopwijzer

 

Geen zin om zelf te markt op te volgen? Ons onlineplatform Gaele doet het voor jou en laat je weten wanneer het wél interessant wordt om over te schakelen naar een voordeliger tariefplan. Het volstaat om in te schrijven, en wij regelen automatisch de overstap.

Naar Gaele