Nieuws

Binnenkort snellere leverancierswissel en vereenvoudigde energiefactuur?

06 mei 2021
elektriciteit, energieleverancier

Vorige week keurde de federale regering de omzetting goed van een Europese energierichtlijn die de consument een actievere en sterkere rol wil geven op de energiemarkt. Men wil ook eindelijk werk maken van een vereenvoudigde energiefactuur. Een voornemen dat wij alleen maar kunnen toejuichen. 

De Europese elektriciteitsrichtlijn wil de energietransitie naar een koolstofvrij energiesysteem vereenvoudigen. De consument krijgt daarbij een centrale én actieve rol toebedeeld. Hij zal in elk geval nieuwe mogelijkheden krijgen. 

Snellere leverancierswissel

Zo zal hij in de toekomst veel sneller van energieleverancier kunnen veranderen. De huidige opzegtermijn van 1 maand zal eerst worden ingekort tot 3 weken om uiterlijk in 2026 binnen maximaal 24 uur te moeten gebeuren. Zonder verbrekingsvergoeding , zoals nu al het geval is. Ter compensatie rekenen leveranciers jammer genoeg dan maar een vaste vergoeding per begonnen contractjaar aan, een praktijk waartegen we ons al jaren sterk verzetten.

Dynamische energiecontracten, waarvan de prijs elk uur wijzigt, worden mogelijk maar ook gereglementeerd. In Vlaanderen lanceerde Engie intussen al zo’n contract, dat zich volgens ons op een nichepubliek richt.

Eindelijk een eenvoudigere energiefactuur?

Daarnaast belooft de regering eindelijk werk te maken van de vereenvoudiging van de energiefactuur, een voornemen dat al in het najaar van 2018 werd uitgesproken door de toenmalige energieministers. Zij wilden de factuur beperken tot twee bladzijden en leveranciers zouden verplichte gegevens in samenhangende rubrieken moeten weergeven, waardoor de consument meer inzicht in zijn verbruik zou krijgen. Het was de bedoeling om de wijzigingen door te voeren tegen 1 maart 2019. Intussen zijn we meer dan 2 jaar later en wachten we nog steeds op de vereenvoudiging…

Niet nodeloos te veel betalen

Wij klagen al langer aan dat de energiefactuur voor heel wat gezinnen een ondoorgrondelijk kluwen is. Een goed begrip van de energiefactuur is essentieel, niet alleen voor gezinnen in het algemeen maar zeker voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Het is cruciaal dat je zelf kunt nagaan of de aanrekening correct is gebeurd en je niet nodeloos te veel betaalt. 

Wij bieden jou alvast de nodige tools om dat laatste te vermijden. 

  • Via onze koopwijzer krijg je een volledig beeld van alle huidige energietarieven met of zonder welkomstkortingen. 
  • Voor een snelle en makkelijke vergelijking kun je terecht op ons energieplatform
  • Je kunt je zoektocht naar het meest voordelige energietarief volledig uitbesteden aan onze energieassistente Gaele.