Nieuws

Bijna 11 500 deelnemers aan onze eerste groepsaankoop van zonnepanelen!

15 oktober 2015
bijna 11500 deelnemers

Een mooi resultaat! Bijna 11 500 deelnemers zullen genieten van de voordelen van onze eerste groepsaankoop voor zonnepanelen: een besparing van ongeveer € 1 500 op een gemiddelde installatie van 4 kilowattpiek, een strikte opvolging ervan en een reeks waarborgen.

Het Europees project CLEAR waar wij onze schouders mee hebben ondergezet, heeft als doel de consumenten te sensibiliseren over hernieuwbare energiesystemen en hun investeringen in deze systemen te vereenvoudigen. Opdracht volbracht voor deze eerste groepsaankoop zonnepanelen! 

Op basis van de prijsvoorstellen, zullen 11 338 personen een mogelijke besparing maken van € 1 500 voor een gemiddelde installatie van 4 kilowattpiek. Dit verkort de terugverdientijd van de investering en biedt bij gunstige omstandigheden, zoals oriëntatie en hellingshoek van de panelen, en over een termijn van 20 jaar een financieel rendement dat kan oplopen tot 3 % in Vlaanderen en 7 % in Brussel.

Enkel maar voordelen!

De groepsaankoop biedt niet alleen een voordelige prijs, maar ook een reeks waarborgen.
  • De panelen, de omvormer en de onderdelen van de installatie hebben een garantie van 10 jaar.
  • Minstens één persoon van het team dat ter plaatse komt, moet over een RESCERT-certificaat beschikken dat de vereiste competenties garandeert.
  • We hebben de financiële situatie van de deelnemende installateurs nagetrokken. 
  • Tijdens de hele procedure zullen wij op willekeurige basis controleaudits uitvoeren om de kwaliteit van de installaties te verzekeren.
  • De installateur en de consument tekenen een modelovereenkomst die door ons is voorzien. De voorschotten worden pas betaald naarmate de levering en de installatie plaatsvinden.
  • Als er toch een probleem opduikt, staan wij in voor de opvolging ervan en proberen we de beste oplossing te vinden (zowel voor abonnees als niet-abonnees), eventueel bijgestaan door de Verzoeningscommissie Bouw.

Het vervolg

  1. De deelnemers aan de groepsaankoop zullen vanaf 15 oktober een eerste bestek krijgen.
  2. Er zullen infosessies worden georganiseerd in samenwerking met een aantal gemeenten en in aanwezigheid van de gelote installateurs. 
  3. Elke installateur zal ter plaatse gaan en zo nodig het bestek aanpassen. Pas na het bezoek wordt de beslissing genomen om al dan niet het bestek te aanvaarden en een contract met de installateur te tekenen.
  4. De installaties moeten afgewerkt zijn vóór 30/6/2016.