Nieuws

Belpower in vereffening. Klachten, rekeningen, schuldvorderingen? Zo reageer je het best

01 augustus 2018

Sinds 12 juni jl. levert Belpower geen elektriciteit meer aan zijn klanten. Die moeten dus hun toevlucht zoeken tot een andere leverancier. Maar wat met klachten, rekeningen, schuldvorderingen en groenestroomcertificaten? We helpen je om dit alles vakkundig af te handelen.

Belpower heeft zijn activiteiten stopgezet, wat neerkomt op – in juridische termen - “de vrijwillige vervroegde ontbinding-vereffening”. Een vereffenaar is aangesteld (meester Van der Borght te Ukkel). Deze laatste zal overgaan tot de vereffening-verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, na de verkoop van de goederen van Belpower en de inning van de schuldvorderingen van de debiteurs.

Een andere leverancier kiezen

Gewezen klanten van Belpower moeten nu dus een nieuwe energieleverancier kiezen. Gelukkig bestaan hiervoor de nodige hulpmiddelen.

Zo is er onze koopwijzer voor gas en elektriciteit, die je helpt om de beste tarieven te vinden voor jouw profiel als verbruiker en in jouw woonplaats.

Naar de koopwijzer gas en elektriciteit

En Gaele, jouw persoonlijke energiemakelaar, maakt het helemaal gemakkelijk. Zij beheert jouw facturen en en je gebruikersprofiel, en gaat steeds op zoek naar de beste prijzen op de markt. Als zij merkt dat jij beter zou overstappen naar een andere leverancier, dan regelt ze dit automatisch, zonder administratief gedoe.

Naar Gaele

Wat valt er verder nog te regelen?

1. Je hebt een klacht over Belpower

Gezien de ontbinding van Belpower en het feit dat ze geen inhoudelijke beslissingen mag nemen over een geschil, kunnen wij niet meer tussenkomen in dit geval. Ook een tussenkomst bij de vereffenaar is uitgesloten, gelet op het gerechtelijk aspect ervan.

Maar we kunnen altijd een dossier onderzoeken en om uitleg en transparantie vragen aan Belpower. We kunnen bijvoorbeeld een betalingsoverzicht aanvragen, kopies van facturen of (mits goedkeuring van de vereffenaar) een administratieve rechtzetting bij foutieve meterstanden of verbruiksperiodes.

In dat kader hebben we een werkgroep opgericht voor benadeelde consumenten, teneinde alle dossiers te bundelen en ze voor te leggen aan Belpower.

2. Je hebt recht op een terugbetaling

Ben je schuldeiser van Belpower, dan moet je een aangifte van schuldvordering rechtstreeks indienen bij de vereffenaar, per aangetekende brief (Meester Nicolas Van der Borgt, De Frélaan 229, 1180 Ukkel, 02 379 39 75, fax 02 379 39 79) of per mail (secretariat.vanderborght@skynet.be).

Maar het is niet zeker dat je zal worden terugbetaald, aangezien consumenten geen bevoorrechte schuldeisers zijn. Alles zal dus afgangen van de beschikbare bedragen na sluiting van de vereffening-verdeling van Belpower.

3. Je hebt een niet-betwiste schuld bij Belpower

De vereffenaar zal achter elke kruimel gaan om de niet-betwiste schuld te innen. Maar zowel Belpower als de vereffenaar toonden zich flexibel. Consumenten zullen geen negatieve gevolgen ondervinden van laattijdig ontvangen voorschotfacturen. Dus geen rappelkosten, mogelijkheid om kosteloos een afbetalingsplan te bekomen …

4. Je betwist een factuur

In dat geval raden wij je aan om per aangetekende brief te protesteren bij Belpower (Vilvoordsesteenweg 11, 1120 Brussel) of eventueel per mail (klachten@belpower.be).

Ingeval onbehandelde klachten of aanhoudende betwistingen zijn er verschillende (niet cumuleerbare) opties: een klacht indienen bij test Aankoop, een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Energie (klacht@ombudsmanenergie.be), een gerechtelijke procedure tegen de vereffenaar aanspannen voor de rechtbank.

5. Je hebt zonnepanelen

Wat met de groenestroomcertificaten? De vereffenaar zal deze die minstens een waarde hebben van € 100 proberen te verkopen aan de beste bieder op de markt. De verkoopprijs zal zo spoedig mogelijk worden overgemaakt aan de consument. Een eventuele meerwaarde zal wel toekomen aan de te verdelen massa van activa.

Indien de vereffenaar de certificaten niet verkocht krijgt of als de waarde lager ligt dan € 100, dan zal hij ze teruggeven aan de consumenten zodat die zelf een koper (energieleverancier of netbeheerder) kunnen vinden.

Heb je nog vragen?

Je kunt ons altijd telefonisch bereiken met al je vragen omtrent energie.

Contacteer onze energielijn